Volledig scherm
© anp

Leraar heeft geen zin in baan op zwarte school

Haagse scholen hebben sowieso  grote moeite om leraren te vinden, maar voor die in zwarte wijken is de werving van personeel écht een uitdaging. Dat blijkt uit een brief van onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven aan de gemeenteraad, over de aanpak van het lerarentekort. Dat plan maakte zij op basis van gesprekken met onder meer scholen en het ministerie.

Scholen merken een 'aanzienlijk' verschil tussen het vervullen van vacatures op de locaties in witte wijken en die in zwarte wijken. Dat geldt zowel voor het basis- als voor het voortgezet onderwijs.

Taalachterstand
In de eerste plaats zijn leerkrachten minder geneigd om voor scholen met veel allochtone leerlingen te kiezen, waarschijnlijk omdat zij daar vaker te maken krijgen met taalachterstanden, culturele verschillen in de klas en kinderen met een problematische thuissituatie. Als er dan genoeg vacatures op andere scholen zijn, zoals hier in Den Haag zeker het geval is, kiezen ze liever voor een school met overwegend autochtone leerlingen.

Maar er is nóg een probleem: Leraren die wél kiezen voor een baan op een zwarte school, zijn niet altijd geschikt. De leerlingenpopulatie op zulke scholen vraagt nu eenmaal een leerkracht die meer te bieden heeft dan gemiddeld. Zeker sinds de invoering van passend onderwijs, waarin kinderen met gedragsproblemen zo veel mogelijk in het regulier onderwijs worden geplaatst, krijgen docenten sowieso veel op hun bordje.

Kwaliteiten
Vooral in de eerste vijf jaar van hun carrière vallen veel Haagse leraren uit. Ze blijken toch over te weinig didactische kwaliteiten te beschikken, vinden het lastig om  met culturele verschillen in de klas om te gaan en hebben moeite om kinderen met een taalachterstand of een problematische thuissituatie te begeleiden. Als oplossing denkt Van Engelshoven aan een intensievere samenwerking tussen schoolbesturen in de verschillende wijken.

'In het primair onderwijs wordt vooralsnog weinig samengewerkt om de knelpunten rondom het werven van leraren gezamenlijk tegen te gaan', staat in de brief aan de gemeenteraad.

Delen
Scholen zouden bijvoorbeeld een sollicitantenbestand kunnen delen. Daarin kunnen zij gegevens van kandidaten inzien die zijn afgewezen op de ene school, maar misschien wel geschikt zijn voor een andere school.
Verder noemt de wethouder in het plan onder meer 'urban education': Lerarenopleidingen moeten zich meer richten op de omgang met diversiteit.

In samenwerking met indebuurt Den Haag