Volledig scherm
Ter illustratie © Frank Jansen

Politie heeft handen vol aan verwarde personen

De politie in Den Haag heeft het afgelopen jaar de handen vol gehad aan burgers die verward waren geraakt na bijvoorbeeld het verlies van hun baan, door drugsgebruik, relatieproblemen of dementie.

Het aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen steeg met bijna twintig procent explosief tot 3.232. Landelijk is een groei van 14 procent te zien.Vergeleken met vijf jaar geleden is het aantal geregistreerde incidenten in Den Haag zelfs verdubbeld.

Pieter-Jaap Aalbersberg, de chef die bij de landelijke politie verantwoordelijk is voor dit thema, maakt zich zorgen. ,,Wij hebben de indruk dat de ernst van de incidenten toeneemt. Belangrijk is dat zorgwekkende signalen in een vroeg stadium worden gezien en dat betrokkenen tijdig de juiste zorg en ondersteuning wordt geboden.''

In Den Haag is om die reden in 2014 de Opvang Verwarde Personen (OVP) in het leven geroepen, een samenwerking tussen de politie, gemeente en Parnassia. 'Verwarden' komen daar direct onder de hoede van zorgspecialisten in één van de zorgcellen op het hoofdbureau van de politie in Den Haag.

Quote

Het kan te maken hebben met het feit dat dementeren­den steeds langer thuiswonen en vaker dan voorheen in verwarde toestand op straat belanden

Woordvoerder Parnassia Groep

Dementie
De aanleiding OVP op te richten was - toen al - de groei van het aantal verwarde personen. Dat dat aantal sindsdien nog verder is toegenomen, kan een woordvoerder van Parnassia Groep - de grootste aanbieder van psychiatrische hulpverlening in de regio - moeilijk verklaren. ,,Het kan te maken hebben met het feit dat dementerenden steeds langer thuiswonen en vaker dan voorheen in verwarde toestand op straat belanden", zegt zij. ,,Bovendien worden we steeds minder tolerant: waar we vroeger een 'verward persoon' aan de arm namen en naar huis brachten, bellen we nu direct de politie."

De cijfers over incidenten met verwarde personen zijn niet volledig. Verwarde personen die een strafbaar feit plegen, zijn niet in de gepubliceerde cijfers opgenomen. Datzelfde geldt voor mensen die suïcide pleegden of een poging daartoe ondernamen.

In samenwerking met indebuurt Den Haag

Den Haag