Volledig scherm
Archiefbeeld ter illustratie: Te koop staande ex-huurwoning aan de Sijtwinde van het noodlijdende Vestia. © Frank Jansen

Sanering Vestia zorgt voor grote problemen in Haagse regio

Vier op de tien huurwoningen van woningcorporatie Vestia die vrijkomen, verdwijnen uit de sociale sector. Dat moet heel snel stoppen.  Zo niet, dan dreigt mogelijk een ‘volkshuisvestelijk drama’ in heel Zuid-Holland, waar Vestia de meeste woningen heeft.

Vestia moet, na het derivatendrama, een deel van de sociale huurwoningen verkopen om zijn financiële huishouding op orde moet brengen. Maar het verkleinen van de sociale woningvoorraad door Vestia dreigt voor grote problemen te zorgen. Sociale huurders in de regio betalen hier letterlijk de rekening voor, door onder meer de verhoogde huren die Vestia hierdoor moet rekenen. 

Onrendabel 

Door de verkoop van de sociale huurwoningen door Vestia kan er in de gemeenten onvoldoende bijdragen geleverd worden aan een evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad. Dit betekent dat de gemeenten nieuwe en onrendabele sociale woningen moet bouwen, terwijl Vestia-woningen verkocht worden. 

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Wonen provincie Zuid-Holland, Jan-Willem Mijnans, voorzitter woningmarktregio Rotterdam en Robin Paalvast, voorzitter woningmarktregio Haaglanden stellen in het Financieel Dagblad dat deze kwestie nu al de ingrijpendste crisis ooit is in de woningcorporatiesector. 

Druk

Ook de Westlandse wonenwethouder, Ben van der Stee (LPF), maakt zich grote zorgen. Hij is voor de kwestie een intensieve lobby begonnen bij de landelijke overheid. ,,Tegen het verkopen van de huizen door Vestia is niet op te bouwen. Daarnaast is de druk op de sociale huurwoningmarkt al zo groot.’’

De problemen komen dan ook niet zomaar uit de lucht vallen. ,,Het probleem van de woningen van Vestia is niet nieuw, maar er wordt nu gewoon niks aan gedaan”, weet Van der Stee. ,,Het ligt helemaal stil. Om een voorbeeld te geven: De Westlandse woningcorporaties Arcade en Wonen Wateringen willen wel woningen van Vestia overnemen, maar kunnen dat nu niet omdat de wetgeving dat niet toelaat en het kostenplaatje ook te hoog is.” In het FD wijzen Bom-Lemstra, Mijnans en Paalvast vandaag ook op dat probleem.  Bovendien stellen zij dat andere woning-corporaties in de regio kunnen niet eenvoudig het Vestia-bezit overnemen. In de provincie Zuid-Holland is namelijk het minste geld beschikbaar voor renovatie, nieuwbouw en verduurzaming in vergelijking met andere provincies. Mede hierdoor hebben de gemeenten in de regio het moeilijk om passende sociale huisvesting te realiseren en onderhouden. 

En daar komt volgens Van der Stee de landelijke overheid om de hoek kijken. ,,De wet moet worden versoepeld en er moet bovendien geld van de minister bij”, stelt hij. ,,Dit is nou bij uitstek een probleem dat we met elkaar moeten oplossen.” Daarom doet de wethouder nu met klem een beroep op de landelijke overheid. De woonspecialisten van de Tweede Kamerfracties praten maandag over de woningen van Vestia en Van der Stee heeft nu zowel gedeputeerde Adri Bom (CDA) als Tweede Kamerlid Arne Weverling (VVD) ingeschakeld om uitvoerig te lobbyen. 

Stilleggen

In het FD stellen Bom-Lemstra, Mijnans en Paalvast verder dat, in de gemeenten waar Vestia moet saneren, de woningverkoop per direct moet worden stilgelegd om grotere problematiek te voorkomen. Daarnaast is het volgens hen raadzaam om voor langere termijn een aangepast saneringsplan te maken. Ook moet het voor andere corporaties makkelijker worden gemaakt om bezit over te nemen door bijvoorbeeld  hun investeringscapaciteit te vergroten en de belastingdruk te verlagen. Dit zal voor financiële speelruimte zorgen.

In samenwerking met indebuurt Den Haag

Den Haag