Volledig scherm
De hersens kraken op de zaterdagochtend. © Frank jansen

Schilderswijk University biedt extra uitdaging voor slimme kinderen met leerhonger

Het kan eenzaam voelen: de enige in de klas zijn met een hoog schooladvies. Vijf jaar geleden begon de Schilderswijk University, waar slimme kinderen op zaterdag extra leeruitdagingen aangaan. ,,Hun wereld wordt hier groter.''

De juf. Zo werd ze soms plagend genoemd door klasgenoten. Het meisje met de dure woorden, die altijd eerder klaar was met haar werk dan de rest.

Nada Ababou (13) kijkt met gemengde gevoelens terug op haar basisschooljaren op de Van Ostadeschool in de Schilderswijk. ,,Als je als een van de weinige in de klas sneller leert, dan val je al snel buiten de boot,'' blikt ze terug op die tijd.

Moeder Khadija Laari vult haar aan: ,,Het leidde soms zelfs tot pesterijen. Doordeweeks werd ze steeds vaker ziek. Maar zaterdag was het dan weer over. Dan wilde ze wél graag naar school.''

Quote

In het beste geval, zijn we over een paar jaar overbodig

Jannette Beenhakker, Directeur Schilderswijk University

Nada, die inmiddels in de brugklas zit, is een van de leerlingen die de afgelopen jaren het volledige driejarige traject van de Schilderswijk University heeft doorlopen. De weekendschool is vijf jaar geleden in het leven geroepen voor kinderen afkomstig uit sociaaleconomisch zwakkere wijken, die qua intelligentie boven het gemiddelde uitspringen.

Talentotwikkeling

,,Het zijn vaak de enige kinderen in hun klas met een havo/vwo-advies'', stelt onderzoeker Katja Rusinovic. Twee jaar lang sprak Rusinovic met leerlingen, docenten, ouders en schoolleiders van de Universities in Escamp en Schilderswijk over het nut van een weekendschool die zich nu eens niet richt op het wegwerken van achterstanden, maar juist op talentontwikkeling.

,,Het blijkt dat de kinderen dikwijls uitkijken naar de zaterdagen," zegt Rusinovic. ,,Niet alleen omdat het leerniveau tijdens die lessen een stuk hoger ligt, maar ook omdat ze zich dan onder gelijkgestemden bevinden. Die herkenning missen ze in hun eigen klas.''

Dat komt deze zaterdagmorgen tijdens de les al snel aan het licht. Leerkracht Lieneke Jeninga heeft voor elke leerling een setje koffiecuphouders meegebracht. Aan de kinderen de opdracht: maak er met behulp van satéprikkers een zo hoog mogelijke toren van. Jeninga: ,,Dit soort vrije opdrachten krijgen ze niet in tijdens de gewone schooluren, maar ze verlangen er wel naar. Ik ben nog niet uitgesproken of ze gaan aan het werk met elkaar. Die leerhonger die je hier ziet is enorm.''

De lange-termijneffecten van de zaterdaglessen zijn nog onvoldoende in kaart gebracht, geeft Rusinovic aan. Deze week overhandigde ze het rapport De weekendschool als motor voor sociale mobiliteit? aan wethouder Saskia Bruines. Daarin staan een aantal aanbevelingen, bijvoorbeeld hoe kinderen die niet naar de weekendschool gaan tóch kunnen profiteren van de kennis van hun klasgenootje dat wel naar die extra lessen gaat.

,,Ook zijn de kinderen van de weekendscholen zich vaak onvoldoende bewust van het feit, dat wanneer ze contact houden met elkaar en met gastdocenten ze op die manier een netwerk kunnen creëren dat goed van pas kan komen in de toekomst.''

Rusinvoc constateert dat de leefwereld van de kinderen dankzij de weekendschool flink wordt vergroot. ,,Ze bezoeken bijvoorbeeld een keer de Universiteit Leiden, maar ze gaan ook naar middelbare scholen buiten de wijk. Dat maakt dat ze vaker kiezen voor voortgezet onderwijs in andere buurten. In een stad als Den Haag, waar onderwijssegregatie enorm speelt, is dat winst.''

Subsidie

Dat ziet ook onderwijswethouder Saskia Bruines in. ,, We zijn tevreden dat deze Universities, mede dankzij publieke middelen, al geruime tijd in Den Haag functioneren. En ik begrijp dat er voor deze Universities behoefte bestaat aan zekerheid van subsidie voor meerdere jaren. Daarom heb ik afgelopen maandag bij de ontvangst van het onderzoeksrapport toegezegd om hierover met de schoolbesturen in gesprek te gaan."

Jannette Beenhakker, directeur van de Schilderswijk University, juicht structurele subsidie toe - voor dit moment tenminste. ,,Op dit moment is het nog hartstikke nodig om extra in deze kinderen te investeren. En ook in het contact met hun ouders, die in de meeste gevallen voor het eerst een universiteit bezoeken tijdens onze excursie. De dilemma's waar zij mee worstelen zijn soms anders dan van andere ouders. Zo gaf iemand aan dat die niet wilde dat de dochter op kamers ging wonen later, omdat dat niet past in de cultuur. Ik vind het alleen maar goed dat ze daar nu al over nadenken en dat dit bespreekbaar is.''

‘Ik red me op het atheneum’

Nada zat drie jaar lang op de University en voelde zich daar als een vis in het water. De Schilderswijk University bestond nog maar een jaar, toen Nada er op kwam. ,,Ik miste uitdaging in de klas. Er was eigenlijk niets voor beter presterende kinderen. Hier heb ik veel geleerd, daar pluk ik nu in de brugklas de vruchten van. Ik weet hoe het werkt met modules, ik snap wat een vak als filosofie inhoudt. Ik red me nu goed op het atheneum, maar moest wel een traantje wegpinken toen de University stopte voor mij.’’

Volledig scherm
Bij Schilderswijk University kon Nada eindelijk extra uitdaging vinden: ,,Er was eigenlijk niets voor beter presterende kinderen.” © Anne Kompagnie

Beenhakker constateert dat er in de Schilderswijk steeds meer oog is voor slimmere kinderen. ,,Je ziet het op scholen in de buurt, er ontstaan her en der plusklasjes. Ik zeg altijd: in het beste geval is de University over een paar jaar overbodig. Omdat elk ouder en elke school dan in staat is om het talent in een kind te herkennen en te stimuleren.''

‘Leren gaat hier sneller’

Iets leidinggevends, dat is wat Ruth voor ogen heeft als ze aan haar toekomstige beroep denkt. ,,Ik zit nu in groep 8 en moet dus binnenkort stoppen met de University. Ik ben nooit geplaagd met mijn intelligentie op de basisschool, maar ik word er weleens moe van dat ik altijd klasgenootjes moet helpen met opdrachten als ze er niet uitkomen. Dat is hier anders: kinderen dagen elkaar uit, we debatteren en filosoferen. De leerstof gaat allemaal een stuk sneller en ook wat dieper.’’

Volledig scherm
Op school moet Ruth (12) altijd andere klasgenootjes helpen. Bij Schilderswijk University is dat anders. ,,Kinderen dagen elkaar uit, we debatteren en filosoferen.” © Anne Kompagnie

‘Dat wachten, dat is stom’

Saai. Dat is het eerste woord dat bij de 12-jarige Efe opkomt als hij aan de lessen op zijn basisschool denkt. ,,Dan snap je het al binnen een minuut en moet je nog heel lang de uitleg horen. Dat wachten, dat is stom. Ik houd van opdrachten waarbij ik echt moet nadenken. Het berekenen van de oppervlakte van een cirkel bijvoorbeeld, Of de uitleg van het cijfer pi. Ik ga naar de middelbare volgend jaar en hoop dat ik dan wel wat meer uitdaging krijg in de lessen.”

Volledig scherm
Efe houdt van de opdrachten die hij krijgt op Schilderswijk University. ,,Het berekenen van de oppervlakte van een cirkel bijvoorbeeld, Of de uitleg van het cijfer pi.” © Anne Kompagnie

Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

In samenwerking met indebuurt Den Haag

Den Haag