Volledig scherm
Het filmtheater aan de IJssel, dat in mei opgeleverd wordt. © filmtheater Mimik

Lening van zes ton voor filmtheater Mimik
nog geen uitgemaakte zaak

Een lening van zes ton aan filmtheater Mimik is toch nog geen uitgemaakte zaak. Het college van B en W stemde gisteren in met de lening, maar dat voorstel krijgt een staartje. Normaal gesproken zou de gemeenteraad er niet meer aan te pas komen, maar de politiek komt in dit geval toch nog aan zet.

Reden: de meerjarenbegroting van Mimik vertoont tekorten. Om de risico’s rond de lening af te dekken moet de gemeente in de eigen begroting een reserve aanleggen. Daar is een raadsbesluit voor nodig, zo geeft woordvoerder Maarten-Jan Stuurman van de gemeente aan.

Inrichting

Met de lening kan Mimik een deel van de inrichting verzorgen. De bedoeling was dat Mimik zelf zes ton bijeen zou halen, onder meer door crowdfunding. Dat lijkt niet te lukken, in ieder geval niet voor het hele bedrag. Volgens het filmtheater speelt het negatieve sentiment mee rond de veelbesproken bouw, geteisterd door miljoenentegenvallers.

Het college peilde deze week de gevoelens bij de raad over de lening. Een aantal fracties - vooral oppositiepartij VVD - heeft bedenkingen. Ook omdat - zoals de zaken er nu voorstaan - de begroting van het filmtheater de eerste drie openingsjaren telkens een tekort vertoont van (ruim) twee ton.

Achterban

VVD-raadslid Lars Wuijster snapt niet waarom het college  een lening wil geven aan een instelling die een verliesgevende begroting overlegt.  Daarmee wordt bij uitzondering afgeweken van de beleidsregels. VVD vindt dat het geld bij de achterban van het filmtheater is te halen, die volgens Wuijster over het algemeen vermogend genoeg zou zijn.

De coalitie in de gemeenteraad is verdeeld. CDA, PvdA en Gemeentebelang hebben zorgen over de exploitatie, maar gingen deze week niet voor de lening liggen. Voor GroenLinks en D66 staat de lening niet ter discussie, net als voor ChristenUnie (oppositie). Zij zien geen andere optie, nu opening in mei nadert; volgens hen wordt Mimik een succes.

Bij de bank krijgt Mimik geen lening; een sluitende begroting is een vereiste voor banken, die bovendien terughoudend zijn met het financieren van stichtingen.

Samenwerking Schouwburg

Wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks) verwacht dat de tekorten uiteindelijk zullen meevallen. Hij meldt dat Mimik en de schouwburg spreken over samenwerking. Dat moet efficiencyvoordelen opleveren en kosten besparen. Een aantal raadsleden denkt dat beide instellingen met één directeur door kunnen, anderen betwijfelen of samenwerking veel oplevert. 

Deventer Sociaal is beducht voor de risico’s van een lening, Deventer Belang wil er een gift van maken.

  1. ‘Klassieke boef’ maakt plaats voor georganiseerde misdaad en cyberdieven in Deventer en Salland
    PREMIUM

    ‘Klassieke boef’ maakt plaats voor georgani­seer­de misdaad en cyberdie­ven in Deventer en Salland

    De traditionele criminaliteit wordt ingeruild voor nieuwe soorten misdaad. Dat is het hoofdthema bij de politie IJsselland-Zuid en de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. In een gezamenlijke persconferentie maakten zij de criminaliteits- en overlastcijfers van 2019 bekend. Minder vermogensdiefstallen zoals inbraken en autokraken, maar meer cyber en georganiseerde misdaad.

In samenwerking met indebuurt Deventer