Volledig scherm
© RV

Deze 89 mensen uit de Drechtsteden hebben een lintje verdiend

LINTJESREGEN 2020Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om 83 inwoners van de Drechtsteden en Molenlanden te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onze regio is daarnaast sinds vandaag zelfs één Officier en vijf Ridders rijker. Hieronder onder vind je een overzicht van alle 89 mensen uit onze regio die dit jaar een lintje hebben verdiend. Door de coronacrisis wordt het lintje op een later moment officieel uitgereikt.

Dit overzicht wordt in de loop van de dag aangevuld met foto’s.

Alblasserdam

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer D.P.C. van Bochove doet al sinds 1978 vrijwilligerswerk, onder meer voor de Ontmoetingskerk en de Scholen met de Bijbel in Nieuw-Lekkerland en school De Lage Waard in Papendrecht. Tegenwoordig is hij onder meer actief bij de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en de volleybalvereniging Smash‘66.

Muziekleraar A. Burggraaf was van 1971 tot 2018 organist van de hervormde kerk in Bergambacht. Hij is plaatsvervangend voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Stolwijck.

Mevrouw G. de Deugd-Bijland werkt sinds haar pensioen als vrijwilliger in de dagbesteding van verzorgingshuis De Waard. ook werkt ze mee aan de kooksoos en de ouderendag van MFC Maasplein.

De heer M. van Drongelen is al sinds 1990 een onmisbare schakel bij voetbalvereniging De Zwerver in Kinderdijk: hij verzorgt het wedstrijdsecretariaat en de contacten met de KNVB.

Het verhaal gaat onder de tweet van burgemeester Jaap Paans verder.

In het bestuur van zwem- en polo­vereniging De Wiekslag is de heer M.C. Kranendonk al 30 jaar een vaste waarde. Hij geeft ook zwemles. Daarnaast is hij sinds 2009 voorzitter van gezelligheidsvereniging Scheepvaartclub ‘74.

Mevrouw J. de Lange-Hasman draagt er al sinds 1979 aan bij dat de Ichtuskerk er schoon bij staat. Ook bezorgt ze maaltijden van de Stichting Welzijn bij ouderen en is ze actief voor ReumaNederland, de Maag Lever Darmstichting en de Nierstichting.

De heer T.A. Scheurwater was een kwart eeuw voorzitter van de ondernemingsraad van baggeraar Boskalis. Sinds 1979 is hij bovendien penningmeester van Mbuma Nederland, een organisatie die zendingswerk doet in Zimbabwe.

Dordrecht

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw dr. M.C.P. Slieker-ten Hove heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorkomen en verminderen van bekkenproblematiek bij vrouwen en de multidisciplinaire aanpak van bekken(bodem)problematiek, ook buiten de landsgrenzen. Ook was zij oprichter van het Profundum Bekkencentrum. Daarnaast heeft zij hbo-opleidingen voor bekkenbodemfysiotherapeut opgezet. Ook is ze mede-oprichter en vrijwilliger bij Interkerkelijk Gospelkoor Sjofar.

Het verhaal gaat onder de foto verder.

Bekkenfysiotherapeut Marijke Slieker.
Volledig scherm
Bekkenfysiotherapeut Marijke Slieker. © Archieffoto Rinie Boon

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer ing. A.J. te Raa was onder meer vrijwilliger bij politieke jongeren organisatie ARJOS, secretaris en voorzitter van het CDA in Dordrecht, vrijwilliger bij en secretaris van het hoofdbestuur van het NIRIA, secretaris van de Stichting Scouting Van Speijk, medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen, voorzitter van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht, vrijwilliger bij en medeoprichter van de Stichting Herdenking Bombardement Moerdijkbrug 1940.

De heer W.M. van Wijk heeft een dertigtal boeken geschreven over De Biesbosch, Dordrecht en het water met als pronkstuk De Historische Atlas van de Biesbosch. Sinds 1970 is hij ook vrijwilliger in het Nationaal park. Ook was hij 7 jaar voorzitter van de Nederlandse Fietsersbond, afdeling Drechtsteden en redacteur voor meerdere publicaties over de Biesbosch.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer R.J. Brouwer is mede-oprichter en 20 jaar bestuurslid geweest van de Zoetermeerse watersportvereniging Noord-Aa. In diezelfde plaats heeft hij zich jaren ingezet voor andere verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de ANWB en penningmeester, consumabel en vicepresident bij Heerensociëteit Amicitia.

Het verhaal gaat onder de video verder.

De heer C.A. de Keijzer is bestuurslid en voorzitter geweest van SGP-kiesvereniging De Banier in Dordrecht. Daarnaast was hij 21 jaar voorzitter van de Diaconie bij de Gereformeerde Gemeente Dordrecht en mede-oprichter van de commissies Luisterend Oor en HulpSaam. Ook was hij voorzitter van de commissie beheer van de Julianakerk, waar hij ook een coördinerende rol heeft op verschillende vlakken.

Mevrouw L.E. van Maaren-Boulogne is al 26 jaar bestuurslid bij Drum & Bugle Corps Jubal, waar ze zich ook inzet bij het organisatiecomité voor reizen en optredens in het buitenland. Ze is al 20 jaar liaison officer richting Stichting Combinatie van Korpsen en al 6 jaar bestuurslid van het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht.

De heer J. Naaktgeboren is sinds 1964 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam. Hij was diaken, lid van de Kerkenraad, lid van de Centrale Diaconie en voorzitter van de Diaconie. Sinds 1998 werkt hij als administratief medewerker. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor het opnemen en distribueren van de kerkdiensten.

Mevrouw C. Römer-Hurkmans is sinds 1986 vrijwilliger bij Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid, waar zij ook lid is van het gidsenteam. In die rol gaf ze ook vorm aan stadswandelingen in Dordrecht. Daarnaast is ze sinds 1998 vrijwilliger en bestuurslid van de historische Vereniging Oud Dordrecht en deed zij onderzoek voor meerdere publicaties. Ook was ze lid van de Werkgroep Wijnstraat en de Werkgroep Gevelstenen.

Mevrouw M.H.W.J. Rovers-Snelders is sinds 1994 vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Dordrecht-Zuid. Daarnaast is ze sinds 2000 vrijwilliger bij de Heilige Theresia van Avila Parochie in Dordrecht. Ze was lid van de locatieraad van de Emmanuelkerk en redacteur van het parochieblad. Ook is ze sinds 2012 lid van de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede. Daarbij zet ze zich in voor het Emmanuelkoor en voor de organisatie van kerkdiensten bij Zorgcentrum Dubbelmonde.

De heer A.C. Sörensen is sinds 1985 vrijwilliger bij de Nederlandse Rolschaats Bond, sectie rolhockey. Ook is hij ambassadeur voor het jeugdrolhockey. Sinds 24 jaar is hij bovendien bestuurslid, secretaris en vrijwilliger bij Carnavalsstichting De Merwekrabbers in Dordrecht, waar hij ook jeugdbegeleider en prins was.

Het verhaal gaat onder de foto verder.

Ton Sörensen speelt als één van de weinigen in de regio rollerhockey.
Volledig scherm
Ton Sörensen speelt als één van de weinigen in de regio rollerhockey. © Frank Jansen

De heer T.D. Vis is sinds 1987 vrijwilliger en bestuurslid bij de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht. Ook is hij 6 jaar bestuurslid geweest van Ring Zuid-West Nederland van de Doopsgezinde Gemeenten en 4 jaar bestuurslid van de Broederschapsraad en lid van de Adviesraad voor Geestelijke Zaken. Daarnaast was hij tweede voorzitter van C.O.V. SoliDeoGloria in Sliedrecht. Sinds 2014 is hij trainer en coach van het G-Hockey bij DMHC.

Hardinxveld-Giessendam

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Arie van Willigen is de medeoprichter en secretaris van de Volleybalvereniging OKK’70. Ook is hij bestuurslid van de vereniging De Zonnebloem, zet zich in voor de braderie en is bestuurslid van Stichting Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam.

De heer Pieter de Groot werkt als ouderling en scriba voor de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. Ook is hij voorzitter van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him in Dordrecht.

De heer Pieter den Dikken is onder meer vrijwilliger bij en penningmeester (1983-2006) van de Gymnastiekvereniging ‘Oefening Kweekt Kracht’, bij het mandoline- en gitaarorkest ‘De Plektrum Melodisten’ en de Skivereniging Grote Rivieren - Drechtsteden.

Het verhaal gaat onder de tweet verder.

De heer Teunis Sterrenburg krijgt een lintje omdat hij sinds 1969 organist is bij de Gereformeerde Kerk van Boven-Hardinxveld.

De heer Teunis van Wingerden was jeugdvoorzitter/bestuurslid van de Voetbalvereniging Hardinxveld. Ook is hij bestuurslid/materiaalcommissaris van de Vogelvereniging Vogelvreugd.

Mevrouw Aartje den Breejen-van Garderen Is onder meer sinds 1980 vrijwilliger bij en penningmeester van (gedurende 8 jaar) de vereniging Vrouwen van Nu, afdeling Hardinxveld-Giessendam. Ook is ze vrijwilliger van de gymnastiekvereniging Oefening Kweekt Kracht en is ze actief voor de voedselbank.

Mevrouw Lena de Groot-van Wijngaarden is oprichter en vrijwilliger bij het comité Welkom van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. Ook is ze vrijwilliger bij de Stichting De Ark en bij het woonzorgcentrum Pedaja van de Stichting Waardeburgh.

Hendrik-Ido-Ambacht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw L. Stehouwer-van der Ven zet zich al sinds 1960 in voor de Gereformeerde Kerk De Open Hof (voorheen de Pauluskerk) in heel veel functies. Ook is zij al tien jaar vrijwilliger bij Hospice De Patio.

De heer J.K. Stehouwer zet zich al sinds 1970 in voor de Gereformeerde Kerk De Open Hof (voorheen de Pauluskerk) in diverse functies. Ook is hij tien jaar vrijwilliger geweest bij de reserve politie.

Mevrouw M.E.C. van Oost zet zich sinds 1991 in als vrijwilliger en intensief mantelzorger voor diverse hulpbehoevende mensen.

Het verhaal gaat onder de foto verder.

Burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht belde met drie inwoners van Ambacht om hen te vertellen dat ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Volledig scherm
Burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht belde met drie inwoners van Ambacht om hen te vertellen dat ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. © Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Molenlanden

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
A. (Aad) den Boer uit Nieuw-Lekkerland leidde jarenlang samen met zijn broers het familiebedrijf Betonfabriek Den Boer (later DB Holding) en zat in het bestuur van de belangenbehartiger van de cement- en betonindustrie. Momenteel zet hij zich in voor de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard, de Stichting Blauwzaam en de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh. Bovendien is hij initiator en deelnemer van het Kernoverleg Nieuw-Lekkerland.

Bas Baan uit Molenaarsgraaf runde samen met zijn zoon een boerenbedrijf met agrarisch kinderdagverblijf. Daarnaast zet hij zich al vijftig jaar op diverse manieren in voor de Hervormde Gemeente, was hij actief binnen het waterschap en was hij bestuurslid van de agrarische natuurvereniging Den Hâneker. Momenteel is hij bestuurslid en penningmeester van Gezondheidsplatform Graafstroom.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
A.C. (Ageeth) Kuijl-Hogendoorn uit Nieuw-Lekkerland is eigenaar van kapsalon Ageeth en bestuurslid van Winkeliersvereniging de Molenstreek. Ook is ze als vrijwilliger actief bij ijsclub De Molenhoek en voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland. Bij de club is ze bestuurslid, gastvrouw, lid van de schoonmaakploeg en betrokken bij het maandelijkse clubblad.

K.G. (Nico) van der Wouden uit Nieuw-Lekkerland, eigenaar van automatiseringsbedrijf Nicogram, zet zich al dertig jaar in voor voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland. Hij was bij de club onder meer penningmeester, bestuurslid, voorzitter en secretaris van de jeugdcommissie, scheidsrechter en trainer/leider van jeugdteams. Ook organiseert hij mede het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi.

J.W.J. (Hans) van Schooneveld uit Nieuw-Lekkerland speelde als vrijwilliger en gids bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk een grote rol bij het ombouwen van het schip Jantina tot rondvaartboot. Bovendien bezorgt hij belangeloos het huis-aan-huisblad De Kantlijn en was hij vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland en het VOC-schip De Delft.

Sylvia Advokaat-de Groot uit Noordeloos is mede-eigenaar van een bedrijf voor stieren, fokkerij- en melkveebenodigdheden. Daarnaast is ze sinds 1995 vrijwilliger bij OBS De Springplank in Meerkerk, waar ze onder meer brei- en knutsellessen heeft gegeven. Ook was ze actief als mantelzorger.

H. (Hennie) den Boer uit Groot-Ammers voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid van volleybalvereniging VC Wik, waar hij ook actief is als trainer en coach. Daarnaast is hij penningmeester bij Vereniging De Zonnebloem, waar hij de jaarlijkse vakantieweken begeleidt.

G. (Gijsbert) Boogaarts uit Oud-Alblas zet zich op verschillende fronten in als vrijwilliger. Sinds 1979 is hij actief als trainer bij de IJsclub Alblasserwaard, waar hij ‘s zomers ook wielrenners begeleidt. Daarnaast verricht hij hand-en-spandiensten bij het Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog en bij de Hervormde Gemeente Oud-Alblas.

N. (Nel) Booi-Tukker uit Ottoland zet zich al sinds 1960 in voor het Gemengd Streekkoor Oefening & Uitspanning. Ze was onder meer secretaris en lid van de muziekcommissie en is nu verantwoordelijk voor de felicitatiekaarten. Ook is ze vrijwilliger bij Stichting Present en was ze actief als mantelzorger en bij de Hervormde Kerk.

Marijke Bos uit Streefkerk, voormalig adjunct-directeur van OBS De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland, is vrijwilliger bij lokale omroep Klokradio. Daarnaast is ze buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand bij de gemeente Molenlanden en heeft ze zich ingezet voor onder meer het Rode Kruis, stichting De Zonnebloem en het reisbureau van het Reumafonds.

G.C. (Gijs) van Bruchem uit Groot-Ammers is als vrijwilliger actief bij volleybalclub Wik, de lokale omroep Kolkradio en de Gereformeerde Kerk Ottoland. Daarnaast is hij lid van de klankbordgroep in zijn woonplaats en ondersteunde hij als reservist de politie bij activiteiten en alcoholcontroles.

A. (Janus) van Huuksloot uit Bleskensgraaf zette zich in voor de verbouwing van de plaatselijke supermarkt tot kerkgebouw, voorzien met zonnepanelen. Ook draagt hij zorg voor het onderhoud. Van Huuksloot was medeoprichter van de klankbordgroep Bleskensgraaf, zette zich op verschillende manieren in als vrijwilliger en is bestuurslid van tuindersvereniging Ons Tuintje.

H. (Herman) Korevaar uit Langerak is vrijwilliger bij molenstichting Simav, molenaar van de Gelkenes Molen in Groot-Ammers en sinds 2001 de eerste molenaar van de Stijve Molen in Noordeloos. Bovendien beheert hij zes molens, waarbij hij zorg draagt voor reparaties, veiligheid en sleutelbeheer. Ook is hij vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Langerak.

A. (Albert) Leeuwis uit Wijngaarden is voorzitter van de vereniging De Zonnebloem, afdeling Graafstroom en tweede voorzitter van het Koor Eensgezindheid in Oud-Alblas. Daarnaast zet hij zich sinds 1983 als vrijwilliger in voor de Hervormde Gemeente Wijngaarden.

E.G. (Lia) van der Meer-Trouw uit Langerak is vrijwilliger bij ouderenorganisatie PCOB en bij de Nederlands Gereformeerde Bethelkerk Langerak. Daarnaast was ze actief als mantelzorger voor diverse familieleden, als vrijwilliger voor het Rode Kruis en als bestuurslid van de Hervormde Vrouwen Dienst in Rotterdam.

M. (Tineke) Schakel-Bac uit Noordeloos is als vrijwilliger actief voor tal van organisaties in de regio. Ze zet zich belangeloos in voor de Gereformeerde Kerk, de Stichting Boerderij & Erf, buurtvereniging De Noordzijde, de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Noordeloos, het Dorpshuis Noordeloos, woonzorglocatie De Wijnkoper in Gorinchem en de voedselbank Giessenlanden-Zederik. Bovendien is ze collectant voor meerdere goede doelen.

A. (Albert) Swijnenburg uit Ottoland, tot zijn pensioen directeur van Swijnenberg Transporten, zet zich met hand-en-spandiensten in voor diverse verenigingen en is mantelzorger voor zijn vrouw, dochter en een kennis. Daarnaast is hij in Ottoland bekend vanwege zijn rol als ‘hulpsinterklaas’ in de jaren 1990 - 2004.

P.H. (Peter) van de Graaf uit Giessenburg wordt postuum geëerd. Deze week overleed het clubicoon van voetbalvereniging Peursum. Van de Graaf was er sinds 1996 penningmeester. Ook was hij wedstrijdsecretaris bij biljartclub Carambole en vrijwilliger en penningmeester bij speeltuinvereniging Kindervreugd.

Papendrecht

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer P. Bezemer maakt zich al decennia op veelzijdige en vakkundige maar ook bescheiden wijze verdienstelijk in verschillende functies bij verenigingen, kerken en andere organisaties. Zo zette hij zich ruim 21 jaar in voor samenzangavonden in De Morgensterkerk, waarmee hij bijdroeg aan het gemeenschapsgevoel van de bezoekers. 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw N.A. Faber–Oostdijk zet zich al decennia in voor de dovengemeenschap. Om te zorgen dat haar dove zoon kon opgroeien in eigen omgeving leerde zij de buurt en later onderwijzend personeel van de basisschool gebarentaal. Vanaf 1990 werkte zij haar idee voor een gebarenkoor uit.

De heer P.J. van der Giessen is vrijwilliger van het Rode kruis en de Stichting Dorpsbehoud en bestuurslid van het Oranje Comité en het 4 mei Comité. Mede dankzij zijn inspanningen is de herdenking op 4 mei een bijeenkomst die steeds meer cachet kreeg en meer aanwezigen trekt. Met de werkgroep Lancaster Popeye maakt hij zich sterk voor de nagedachtenis aan de bemanning van het vliegtuig dat in de Tweede Wereldoorlog in Papendrecht crashte.

Mevrouw S.G.M. Haarsma begon in 1984 als vrijwilliger voor de FNV Belastingservice in Papendrecht. Samen met andere vrijwilligers helpt zij inwoners met invullen van de belastingaangiftes, sinds 1990 doet ze ook de nazorg. Cliënten kunnen met alle vragen bij haar terecht.

De heer P. Hooglander is sinds jaar een dag vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Papendrecht. Daar helpt hij statushouders onder meer met hun woning, inrichting, administratie, inkomen en eten. Samen met zijn broers rijdt hij stad en land af om huisraad te verzamelen, te sorteren en te bezorgen bij statushouders.

Mevrouw K.H. ‘t Jong-Ouwerkerk heeft zich de afgelopen 32 jaar ingezet voor de Christelijk Gemengd Koor Asaf. Als secretaris vervulde zij lange tijd een sturende en motiverende rol voor medebestuursleden en koorleden. Door haar jarenlange ervaring en ijzersterke geheugen werd zij gezien als ‘harde schijf’ van Asaf.

Mevrouw I. Kooijman–Schotman is vrijwel haar gehele volwassen leven als vrijwilliger actief. Bij korfbalvereniging DeetosSnel uit Dordrecht zet zij zich al meer dan 25 jaar in voor onder meer inzameling van oud-papier. Sinds 2004 is zij betrokken bij de Voedselbank in Papendrecht. Ook muziekvereniging Excelsior kan altijd rekenen op de hulp van mevrouw Kooijman-Schotman.

De heer W.P. Kubbe zet zich al jarenlang in voor Stichting Denksport Papendrecht. Mede door zijn bijdragen als initiatiefnemer maken inmiddels jaarlijks ongeveer 30.000 denksporters gebruik van Denksportcentrum Papendrecht. Hij verzorgt de zomeravondcompetitie en treedt op als wedstrijdleider.

Het verhaal gaat verder onder de tweet. 

De heer P. Lahey is als judodocent al jaren een rolmodel voor zijn leerlingen. Naast de trainingen besteedt hij aandacht aan sociale aspecten van het leven. Hij doet dit alles op zo’n natuurlijke, geduldige en enthousiaste manier dat de kinderen er zelfvertrouwen door krijgen, zich thuis voelen in hun groep en een stevige basis voor hun leven opbouwen. Daarnaast zette hij zich onder meer in voor de vrijwillige brandweer.

De heer J.W. Rikkers zet zich al meer dan 17 jaar als vrijwilliger, cursusleider en de laatste jaren als penningmeester met hart en ziel in voor Videoclub Fade-In ‘80 Papendrecht, waar hij een van de voortrekkers van de club is. In die periode heeft hij tal van projecten en gebeurtenissen in Papendrecht en de regio gefilmd en gemonteerd.

De heer P.J.J. Suijker werd in 2005 lid van Videoclub Fade-In ‘80 Papendrecht en maakt zich ook op andere vlakken in Papendrecht verdienstelijk. Door zijn ziekte MS komt hij niet meer bij de leden thuis, maar zijn zij van harte welkom bij hem en zijn vrouw thuis. Daar vandaan helpt hij ook met name ouderen om zich staande te houden in het digitale tijdperk.

Mevrouw W.B.M. Suijker–Steenhorst is mantelzorger voor haar man en helpt hem bij zijn vele taken bij Videoclub Fade-In ‘80 Papendrecht. Daarnaast verricht zij al vele jaren vrijwilligerswerk op verschillende locaties van zorginstellingen in Papendrecht.

Sliedrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer K. Blokland zet zich al 30 jaar in voor de Genealogische Vereniging De Stamboom. Daarnaast is hij onder andere actief voor de Hervormde Gemeente Sliedrecht.

Mevrouw J. Buijs-Stroo is al vele jaren vrijwilliger voor organisaties zoals het Biesbosch Bezoekerscentrum, de Historische Vereniging Sliedrecht en huurdersvereniging De Hooghe Lijster.

Mevrouw M. van den Enden-van Houwelingen deed onder andere vrijwilligerswerk voor de brandweer, bij de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk en nu bij lokale omroep Merweradio.

Mevrouw G. van Heukelum-Vlot is al sinds 2004 actief bij Muziekvereniging EMS, tegenwoordig als voorzitter.

De heer N. van Horssen zet zich vooral in als vrijwilliger op kerkelijk gebied. Bijvoorbeeld bij ASVZ De Merwebolder, de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Philadelphia Zorg.

Mevrouw C.C. Kalkhoven-Zwart is een bekend gezicht als vrijwilliger bij de Wereldwinkel Sliedrecht en het Nationaal Baggermuseum.

Meneer J.P. (Hans) Tanis was van 2008 tot 2018 wethouder van Sliedrecht en leverde een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de fileproblematiek op de A15 in de regio. Daarnaast deed en doet hij veel vrijwilligerswerk voor onder andere de SGP en de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Het verhaal gaat onder de foto verder.

Hans Tanis langs de A15 bij Sliedrecht.
Volledig scherm
Hans Tanis langs de A15 bij Sliedrecht. © Richard van Hoek Fotografie

De heer J. van der Waal spant zich sinds 1993 vooral in voor de gereformeerde kerk in Sliedrecht en is vrijwilliger bij de Rivas Zorggroep.

De heer J. de Winter is al 50 jaar actief als vrijwilliger. Van 1970 tot 2000 bij de brandweer en nu onder andere bij de Nederlands Gereformeerde Kerk en bij Stichting Pand 33. Hij is een van de oprichters van de Voedselbank Sliedrecht.

Mevrouw M.C.J. Kolders-Versloot, de heer T. van Heteren, de heer J. de Jong, de heer D.C. Noordergraaf, de heer R.M. van Selm, de heer G. van Wijgerden, de heer J.M. van Wijgerden en de heer N. van Wijgerden worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij hebben zich jarenlang ingezet, zo’n 20 tot soms wel 30 jaar, voor de vrijwillige brandweer in Sliedrecht. Het achttal ontvangt een lintje voor hun langdurige bijdrage aan de openbare veiligheid van Sliedrecht en de regio.

Zwijndrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw M.N. van Gelderen-Bier (82) doet al sinds 1997 vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis De Lichtkring. Ze begeleidt bewoners met psychogeriatrische problemen. Daarnaast deed ze al sinds 1975 vrijwilligerswerk bij de Rotary Club en de Honk- en Softbalvereniging Zwijndrecht.

De heer A.W. den Boer vervulde tal van functies binnen de Gereformeerde Gemeente. Zo verzorgde hij de distributie van kerkbodes en was hij betrokken bij zendingswerk. Ook is hij al sinds 2005 vrijwilliger in de zorgcentra van Swinhove.

De heer C. de Kreij was sinds 1997 lang actief voor voetbalvereniging Pelikaan; hij stak veel energie in behoud van zelfstandigheid van de club en nieuwbouw van het clubhuis. Ook was hij jeugdscout bij de KNVB. Nog altijd is hij voorzitter van de Zwijndrechtse Bridgeclub.

De heer P.G.J. van der Pluijm is al sinds 1978 actief in het vrijwilligerswerk, onder meer voor de katholieke basisschool de Schaepskooi en katholieke schippersinternaten. Tegenwoordig is hij voorzitter van De gasterij en tafeltje-dekje-dienst.

De heer J. van Baren werd in 1990 actief voor de Korfbalvereniging Zwijndrecht, eerst als jeugdscheidsrechter en later als secretaris. Hij vervulde ook bestuursraden bij de cliëntenraden van Emma Present en Internos. Hij is vrijwilliger in hospice De Patio. Ook zet hij zich in voor de Seniorenraad en de WMO-adviesraad.

De heer C.J. Tak is sinds 1998 betrokken bij de Verkerkloop, die mede door zijn inzet uitgroeide tot één van de grootste jeugdlopen van Nederland. Als oud-leerkracht van basisschool De Twee Wieken begeleidt hij kinderen van die school nog steeds bij sportieve activiteiten.

Mevrouw A.G. Verhoeven is al sinds jaar en dag het gezicht van muziekvereniging EMM in Heerjansdam. De huidige voorzitter begon daar op haar achttiende al te dirigeren. Ook is ze oprichter van het popkoor Enjoy More Music en stimuleert ze muziekonderwijs op basisscholen.

Mevrouw M.J. Bredius-van Witteloostuijn is al 40 jaar vrijwilliger in de gereformeerde kerk Groote Lindt Develhof. Ze is pastoraal medewerker, verzorgt de bloemengroet en brengt gemeenteleden naar ziekenhuis of arts. Ook organiseerde ze lange tijd vakantieweken voor ouderen en gehandicapten.

Mevrouw L. Schenkel-Bezemer was vanaf de oprichting in 1970 betrokken bij de Korfbalvereniging Zwijndrecht. Ze speelde in het eerste team, was trainer, scheidsrechter en voorzitter. Sinds de club opging in Conventus is ze vooral achter de bar actief. Ook is ze vrijwilliger in hospice De Cirkel in Hendrik-Ido-Ambacht.

De heer A. Wisman was enkele jaren sportverslaggever voor de lokale omroep Atos, maar zette zich vooral in voor de stedenbanden met Norderstedt en het Belgische Zwijndrecht. Ook was hij actief voor onder meer het wijkplatform Walburg en het Noordparkfestival, het Sportplatform Zwijndrecht en de Voedselbank.

De heer C.J.J. Tubbing is al sinds de oprichting in 1992 penningmeester van tafeltje-dekje de Gasterij. Diezelfde functie vervult hij bij de Seniorenbus.

De heer J.E. van Geloof is sinds de oprichting in 1988 van zwem- en poloclub in Zwijndrecht actief als waterpoloër en als bestuurslid. Hij geldt als één van de stuwende krachten binnen de club.

De heer R.P. Scheelbeek timmert sinds 2010 aan de weg om het Operakoor Dordrecht voor het voetlicht te brengen. Sinds 1999 roemt hij via de stichting Ida Zilverschoon mensen die zich inzetten voor het welzijn van dieren. Ook is hij voorzitter van de stedenband tussen Dordrecht en Varna.

Oud-gemeenteraadslid O.A. Stam was van 1978 tot 2005 financieel medewerker van de Petrus Parochie. Van 1983 tot 2005 vervulde hij tal van functies bij de korfbalvereniging Zwijndrecht. Ook vervult hij sinds 2007 bestuursfuncties bij de Katholieke Bond van Ouderen.

In samenwerking met indebuurt Dordrecht

Dordrecht