Volledig scherm
Dit doet Dordrecht nog te weinig. © Shutterstock

Dordtenaren scheiden afval te weinig

Dordrecht blijft achter wat betreft gescheiden afvalinzameling. Al zes jaar is de hoeveelheid restafval gelijk. De hoge afvalstoffenheffing dekt bovendien de kosten niet.

Dat concludeert de Rekenkamercommissie Dordrecht (RKCD) na onderzoek. ,,De afvalscheiding is niet significant verbeterd sinds 2015’’, schrijft de instelling, die verder constateert dat Dordrecht achterloopt op andere vergelijkbare gemeenten. ,,Het Dordtse beleid is minder voortvarend dan dat van veel andere gemeenten in dezelfde hoogbouwklasse en loopt het achter op landelijke doelstellingen.’’

Als reden daarvoor voert de RKCD aan dat er eigenlijk geen gemeentelijk beleid is, al worden hier en daar wel proeven gedaan met gescheiden inzameling.

De kosten voor afvoeren van restafval zijn de laatste jaren zo hard gestegen, dat de afvalstoffenheffing onvoldoende oplevert om alle kosten te drukken. Niet alleen zijn de daadwerkelijke verwerkingskosten met 15 euro per ton gestegen, daarnaast moet per ton restafval 32 euro verbrandingsbelasting betaald worden. Die belasting is in 2015 ingevoerd om gemeenten te stimuleren beter afval te scheiden.

Per jaar legt de gemeente zo’n twee miljoen euro toe op de afvalstoffenheffing. Die is landelijk gezien de afgelopen jaren gedaald. Dordtenaren betalen meer dan het gemiddelde, maar dan nog is het 35 euro per huishouden te weinig om alle kosten te kunnen dragen.

Doelstelling

In Dordrecht wordt nu 51 procent gescheiden ingezameld, terwijl de doelstelling voor 2018 60 procent was. Een trendbreuk is volgens de RKCD nodig. Die komt er nu niet wegens gebrek aan beleid: ,,Dat leidt tot het uitstellen van maatregelen.’’

Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft de bevingen: ,,Deze trend is overigens niet typisch Dordts. We zien dat ook de andere zeer sterk verstedelijkte gemeenten achterblijven.’’ Achter de schermen wordt gewerkt aan nieuw beleid. Dat moet volgend jaar vastgesteld worden.

In samenwerking met indebuurt Dordrecht

Dordrecht