Volledig scherm
© ANP

Tientallen in de rij voor test op gifstoffen Dupont

DordrechtTientallen inwoners uit Sliedrecht en Dordrecht staan in de rij voor een bloedonderzoek naar C8. Ze kloppen aan bij raadslid Anton van Rees (PvdA) die een meldpunt opende voor mensen die zich zorgen maken om hun gezondheid.

De middelste, paarse zone (Baanhoek) rond DuPont is volgens het RIVM het gebied waar bewoners en werknemers mogelijk gezondheidsschade hebben opgelopen.
Volledig scherm
De middelste, paarse zone (Baanhoek) rond DuPont is volgens het RIVM het gebied waar bewoners en werknemers mogelijk gezondheidsschade hebben opgelopen. © RIVM

Verhoogd risico in de paarse zone

Het RIVM komt in het rapport over C8 tot de conclusie dat omwonenden van DuPont 'waarschijnlijk' langdurig aan de door het RIVM gestelde grenswaarde zijn blootgesteld.
Bewoners en werknemers in het risicogebied wonen rond de Baanhoek in Sliedrecht en mogelijk aan de rand van de Merwedepolder in Dordrecht. Het RIVM duidt dat in haar rapport met een kaartje met een paarse zone. De onderzoekers gingen bij hun berekeningen uit van drie scenario's. Werkelijke getallen voor 1998 zijn niet beschikbaar. Daarom is er bij een aantal mensen sprake van teleurstelling over het rapport. ,,Feitelijk weten we nu nog de waarheid niet'' zegt Hans van der Slot van buurtcomité Merwedepolder.

,,Ik krijg nu van alle kanten reacties. Van mensen uit Sliedrecht en Dordrecht die zich zorgen maken over zichzelf en hun kinderen die rond DuPont opgegroeid zijn. Ze willen een bloedtest. Mensen refereren aan overleden ouders of familieleden. Het kruipt echt in de genen van de mensen,'' aldus Anton Van Rees die zich in Sliedrecht al jaren inspant om boven tafel te krijgen hoe het zit met DuPont en eventuele schadelijke effecten voor de gezondheid door toedoen van de chemische fabriek. Hij nam zelf het initiatief om te registreren wie een test wil.

De ongerustheid is gegroeid sinds het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bekendmaakte dat omwonenden van de chemische fabriek waarschijnlijk jarenlang zijn blootgesteld aan te hoge waarden van de stof C8.

Op een kaart duidt het RIVM aan welke bewoners een verhoogd risico op mogelijke gezondheid-schade hebben. Het gaat dan volgens wethouder Theo den Braanker (SGP/CU) van Sliedrecht om bedrijven en ongeveer honderd woningen aan de Baanhoek. ,,Ik ben blij dat er nu actie wordt ondernomen, maar het RIVM-rapport heeft de ongerustheid niet kunnen wegnemen.''

Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) maakte gisteren bekend aan de Tweede Kamer dat ze de aanbevelingen van het RIVM overneemt en dat er nader onderzoek komt om tot een 'completer beeld' te komen.
,,Ongerustheid en onzekerheid moeten zoveel als mogelijk worden weggenomen,'' aldus Dijksma.

Drinkwaterputten
De komende jaren wordt onderzoek gedaan naar drinkwaterwinputten ten noorden van de Merwede. Er komt een steekproef onder omwonenden naar de mate van C8 in hun bloed. De gezondheid van DuPont-werknemers wordt nader onderzocht. Onderzoekers bekijken ook epidemiologische gegevens. Werden in de regio meer dan elders mensen getroffen door infectieziektes?

Ook de provincie neemt de aanbevelingen over van het RIVM. Op dinsdag 5 april is er een inloopavond waar iedereen uit Dordt, Papendrecht en Sliedrecht vragen kan stellen aan de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, de Dienst Jeugd en Gezondheid, het RIVM, Rijkswaterstaat, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, het Waterschap Hollandse Delta, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en aan de drinkwaterbedrijven Evides en Oasen.

De Dienst Jeugd en Gezondheid gaat in opdracht van de staatssecretaris het bloedonderzoek organiseren. Maar hoe de steekproef in het vat gegoten wordt en hoeveel mensen aan de bloedtest mogen meedoen, is nog niet bekend, zegt wethouder Rik van der Linden (CU/SGP) uit Dordrecht. Volgens het RIVM heeft de steekproef vooral het doel te staven of de uitkomst van het rapport klopt.

Het bloedonderzoek onder de bevolking kan volgens de staatssecretaris vanwege alle protocollen zeker 2 jaar duren.

Medisch-directeur Warry van Gelder van het Result Laboratorium van het Albert Schweitzer ziekenhuis gaat deze maand iedereen die dat wil, al prikken. De tests worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, zegt hij. Gisteren zijn brieven over de bloedtests van Result naar alle huisartsen verzonden. ,,Een aantal bedrijven rond de Baanhoek hebben zich al gemeld omdat ze hun werknemers de test willen aanbieden. Van Gelder denkt dat iedereen wat C8 in zijn bloed zal aantreffen. ,,DuPont gebruikt sinds 2012 geen C8 meer, maar het spul breekt traag af. En het zit over de hele wereld in het milieu.''

Wethouder Van der Linden van Dordrecht noemt het rapport van RIVM 'zorgvuldig opgebouwd'. Zijn collega Den Braanker in Sliedrecht hamert op meer feiten. Sliedrecht zal nog wel even gebukt gaan onder onrust, denkt hij. ,,Ik zou wensen dat ik die kan wegnemen, maar dat kan ik helaas niet.''

De dienst Jeugd en Gezondheid opent een informatienummer (078-7708500) en gaat bloedtests voor het rijk organiseren.

In samenwerking met indebuurt Dordrecht

Dordrecht