Burgemeester van Barendrecht Jan van Belzen is blij met de extra bevoegdheden.
Volledig scherm
Burgemeester van Barendrecht Jan van Belzen is blij met de extra bevoegdheden. © Marcel Krijgsman

‘Je zag op onze sportparken veel jongelui en dat ging niet goed’

Burgemeesters in de regio zijn blij met de extra bevoegdheden die ze hebben gekregen. ,,Dit betekent duidelijkheid, daar hadden we behoefte aan’’, reageert Jan van Belzen, burgemeester van Barendrecht.

Afgelopen weekend was het raak op de sportparken Smitshoek en De Bongerd in zijn gemeente. ,,Een aantal mensen nam de regels heel nonchalant op. Je zag op onze parken en sportparken ontzettend veel jongelui en dat ging gewoon niet goed. Te veel bij elkaar, aan het sporten. Ook contactsporten en dat moeten we gewoon niet hebben.’’

Bijeenkomsten

Quote

Het is heel rustig op straat, je ziet geen samenscho­ling van meerdere mensen

Jan van Belzen, burgemeester Barendrecht

Maandagavond kondigde het kabinet extra maatregelen aan, zoals een verbod op bijeenkomsten. Burgemeesters kunnen dankzij een noodverordening sneller en harder optreden. Wat gaat de burgemeester doen? ,,Toezien of al die regels worden gehandhaafd. Tot mijn genoegen houden de meeste burgers zich nu wel aan de regels. Het is heel rustig op straat, je ziet geen samenscholing van meerdere mensen. Iedereen haalt zijn boodschappen en gaat weer snel naar huis.’’

In Barendrecht gaat nog niets op slot, maar de controles zullen strenger worden. ,,Vooralsnog zetten we geen extra mensen in. We doen het met de bestaande capaciteit, maar de mensen zijn meer gefocust. Niet alleen onze toezichthouders, maar ook de politie. Als nodig is bij excessen treden ze op. Er is minder coulance dan voorheen.’’

Curve afvlakken

Zijn boodschap is vooral: ,,Hou oog voor elkaar en volg de regels op. Dat zijn de twee zaken die essentieel zijn, willen we de curve écht afvlakken. Dat moeten we echt met elkaar doen. Die ernst moeten we er in houden en niet zeggen van: ik ben jong en mij zal niets gebeuren.’’

Quote

Zo nodig zullen wij extra handhavers inzetten

Woordvoerder gemeente Lansingerland

De gemeente Albrandswaard is druk bezig met de noodverordening. ,,Daarin wordt een verbod op samenscholen opgenomen en de mogelijkheid om locaties zoals parken te sluiten. Op dit moment wordt de noodverordening voorbereid. De noodverordening is in de loop van deze week van kracht. De inhoud wordt op de website van de gemeente geplaatst’’, aldus een woordvoerder van de gemeente Albrandswaard.’’ Ook hier was het afgelopen weekend druk op de sportvelden

,,De gemeente Lansingerland werkt de nieuwe maatregelen van het kabinet zorgvuldig uit, zodat we Lansingerland veilig houden en verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken’’, aldus een woordvoerder. ,,Dit doen we in afstemming met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Als gemeente hebben we contact met de winkeliers over de maatregelen. Ook inventariseren we de openbare ruimtes en bekijken we per locatie of aanvullende maatregelen nodig zijn.’’

Lansingerland heeft nog geen plekken aangewezen. ,,Ook in onze gemeente zijn de verpleeghuizen dicht voor publiek. De openbare ruimtes inventariseren we momenteel nog. Waar nodig zetten we extra maatregelen in. Onze BOA’s – buitengewoon opsporingsambtenaar – worden ingezet om te handhaven. Dit doen ze gericht op locaties waar we signalen zien of krijgen waar dat het nodig is. Zo nodig zullen wij extra handhavers inzetten.’’

In samenwerking met indebuurt Rotterdam

Rotterdam