Een deel van de groep ouders, die zich verzet tegen het nieuwbouwplan van basisschool Annie M.G. Schmidt in Zorgvliet. 'De optie renovatie heeft nooit een eerlijke kans gehad.'
Volledig scherm
Een deel van de groep ouders, die zich verzet tegen het nieuwbouwplan van basisschool Annie M.G. Schmidt in Zorgvliet. 'De optie renovatie heeft nooit een eerlijke kans gehad.' © Archieffoto

Ouders boos over 'misleiding' school

Aan de soap rond de uitbreiding van de Annie M.G. Schmidtschool in de sjieke wijk Zorgvliet is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Ouders verdenken de schoolleiding ervan hún alternatief, renovatie in plaats van nieuwbouw, niet serieus te hebben onderzocht. Dat was wel de opdracht van de gemeenteraad.

Quote

Als je kiest voor een glazen overkap­ping van het atrium wéét je dat een plan enorm duur uitpakt

Marc Prins

De groep mondige ouders liggen al jaren met de schoolleiding in de clinch. Al vanaf het begin valt het plan om de locatie aan de Jacob de Graefflaan flink uit te breiden niet lekker. De ouders vinden dat de nieuwbouw, en de daarmee gepaard gaande verdubbeling van het aantal leerlingen naar 480, ten koste gaat van het 'familiaire karakter' en de buitenspeelruimte. Ze vonden voor de zomer steun bij de politiek, die scholenkoepel De Haagse Scholen (DHS) de opdracht gaf serieus te kijken naar het alternatief: renovatie met beperkte nieuwbouw.

DHS en de gemeente namen vervolgens onafhankelijk onderzoeksbureau Alphain de arm. Dat kwam onlangs met het onderzoeksrapport naar buiten, waaruit blijkt dat renovatie in alle opzichten negatiever uitpakt dan nieuwbouw. Belangrijkste argument zijn de kosten, die ruim 13 procent hoger uitpakken dan het nieuwbouwbudget. Bovendien worden ook hogere exploitatiekosten verwacht.

Quote

De architect heeft voor het glazen atrium gekozen om te voldoen aan het programma van eisen

Jo Willenborg

Glas
DHS neemt deze maand pas een besluit, maar de ouders vrezen nu al dat dit niet in hun voordeel zal uitpakken. Volgens hen heeft het renovatieplan nooit een eerlijke kans gehad. ,,Als je kiest voor een glazen overkapping van het atrium wéét je dat een plan enorm duur uitpakt'', zegt vader Marc Prins.

De ouders voelen zich misleid door het schoolbestuur, dat in hun ogen bewust zou hebben aangestuurd op een veel te duur plan. ,,We zijn zo boos en teleurgesteld! Het was geweldig dat de raad ons steunde in een serieuze renovatiestudie, maar ondertussen doet DHS alles om gewoon door te kunnen denderen met haar eerste nieuwbouwplan.''

Eisen
Bestuurslid Jo Willenborg van DHS ontkent dat. ,,Met alle betrokkenen - MR, werkgroep, directie en bestuur - is een programma van eisen opgesteld waaraan de nieuwe school moet voldoen. Dit betekent dat ook in het scenario renovatie sprake moest zijn van voldoende lichtinval en ruimtelijk effect. De architect heeft voor het glazen atrium gekozen om te voldoen aan het programma van eisen.'' Hij benadrukt ook dat dit financiële aspect slechts een van de elementen is dat meeweegt in het besluit.

In samenwerking met indebuurt Den Haag

Den Haag