Volledig scherm
© Maarten Hartman

Dit zijn de plannen van Rutte III

Na drie maanden onderhandelen is het regeerakkoord van Rutte III klaar. We zetten de belangrijkste en opmerkelijkste plannen op een rij: 

Wonen
- De afschaffingstermijn van de zogeheten Wet Hillen wordt opgerekt. De termijn is nu twintig jaar, maar wordt dertig jaar. De partijen hopen daarmee de pijn wat te verzachten.
- De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd naar 37 procent. 
Dat raakt vooral mensen die met hun inkomen in de hoogste belastingschijf zitten. 
- De huurtoeslag wordt afgebouwd, in ruil voor beter betaalbare huurwoningen in de vrije sector. 

Veiligheid en Justitie
- De begroting wordt losgekoppeld van boetes. Dat neemt de prikkel weg voor de politie om veel boetes uit te delen. Geen bonnenquota meer.
- Er komen experimenten met buurtrechters die, tegen een klein bedrag, eenvoudige zaken afhandelen bij burenruzies.
- Opsporingsdiensten mogen hacksoftware kopen. Dit is omstreden, omdat de politie hiermee zelf de wet overtreedt. De AIVD gaat scannen wie de software levert. Het mag maar in 'enkele gevallen' gebruikt worden.
- Wraakporno verspreiden wordt apart strafbaar gesteld.
- Geweld en zedenplegers moeten straks verplicht naar hun rechtszitting komen als ze in voorlopige hechtenis zitten.
- Verbod op motorbendes wordt doorgezet.
- Er komt een wet om jihadgangers langer vast te houden bij terugkomst als bewijs tegen hen nog niet rond is.
- Geen rechtbanken en gerechtshoven dicht.
- De strafmaat voor haatzaaien gaat naar twee jaar.

Zorg
Het verplichte eigen risico blijft gelijk op 385 euro, maar de zorgpremies zullen daardoor oplopen.
- Er is 2,1 miljard euro beschikbaar om te voldoen aan de nieuwe normen voor goede verpleeghuiszorg. 
- Deze kabinetsperiode is voor preventie en gezondheidsbevordering 170 miljoen euro beschikbaar, daarna 20 miljoen per jaar. Er komt een nationaal plan van aanpak , met de focus op het bestrijden van roken en overgewicht
- Er komt een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen
- De discussie rond het voltooid leven wordt op de lange baan geschoven.

Groene plannen
- Focus ligt op bestrijding van CO2-uitstoot. Doel: reductie van 49 procent in 2030. 
- Er komt voor de lange termijn een nationaal klimaat- en energieakkoord
- Er komen op korte termijn meer kavels bij voor windenergie op zee, een minimumprijs voor CO2 voor de energiesector en vergroening van het belastingstelsel. 
- De subsidiëring van bijstook met biomassa in kolencentrales wordt in 2024 gestopt.
- Alle kolencentrales moeten voor 2030 gesloten zijn. Verder mogen vanaf 2021 nieuwe woningen en gebouwen niet meer verwarmd worden met gas.
- Gemeentes als Utrecht en Rotterdam mogen een milieuzone hebben voor vervuilende, oude auto's, zolang de regels landelijk hetzelfde zijn.

Immigratie
Nederland zet in op meer ‘Turkije-deals’: vluchtelingen worden zoveel mogelijk buiten Europa opgevangen.
- Er komt een onderzoek of het vluchtelingenverdrag moet worden herzien.
- De eenheid die oorlogsmisdadigers opspoort in de asielstroom, krijgt meer mensen.
- De dienst die asielzoekers uitzet, wordt ook vergroot om meer uitzettingen te realiseren.
- Er komt geen nieuw kinderpardon.
- Een illegaal mag twee weken in bed-bad-brood-locatie blijven. Daarna moet hij meewerken aan zijn vertrek.

Verkeer
- Het kabinet gaat bekijken of er een heffing kan komen op vliegtuigen die te veel lawaai of vervuiling produceren.
- Kabinet wil nieuwe afspraken over het verdrag van Parijs en zet in op een belasting op de luchtvaart.
- Er wordt twee miljard euro vrijgemaakt voor asfalt, openbaar vervoer en waterwegen. Ook komt er meer geld voor fietspaden.

Onderwijs
- Er komt 270 miljoen euro vrij voor salarissen en 450 miljoen voor verlagen werkdruk leraren basisonderwijs.
- Er wordt 170 miljoen euro uitgetrokken voor vroeg- en voorschoolse educatie.
- Er komt 15 miljoen euro vrij voor kinderen met een onderwijsachterstand en hoogbegaafde kinderen.
- Er komt een maatschappelijke stage voor jongeren van maximaal een half jaar. Dat is niet verplicht, maar levert bijvoorbeeld wel voorrang op bij sollicaties bij de overheid.
- Het leenstelsel blijft, maar het collegegeld voor eerstejaars wordt gehalveerd
- De rekentoets telt straks niet meer mee voor een diploma op middelbare scholen.
- Het kabinet wil leerlingen die in meerdere vakken eindexamen willen doen op een hoger niveau, ook toegang geven tot hogere vervolgopleidingen.
- Het aantal toetsen gaat op de schop.
- Kinderen moeten op school het Wilhelmus leren. 

Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid:
- Het wordt voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan, de ontslagvergoeding gaat wel omhoog.
- Loondoorbetaling bij ziekte wordt bij kleine bedrijven (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar.
- Een werkgever mag tijdelijke contracten aanbieden in een periode van drie jaar in plaats van twee jaar. Daartussen blijft een periode van zes maanden gehandhaafd.
- Payrolling wordt aan banden gelegd. Arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten moeten gelijk worden gesteld aan die van de werknemers.
- Er komt een minimum uurtarief voor zzp’ers van 15 tot 18 euro.
- Wanneer zzp’ers weinig verdienen (125 procent van het wettelijk minimumloon) en lang werken bij een opdrachtgever (drie jaar), hebben zij recht op een vast contract.
- Van bijstandsgerechtigden wordt een inspanningsverplichting verwacht.
- Ouderschapsverlof wordt per 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen, per 1 juli 2020 krijgen ouders vijf weken verlof tegen een betaling van 70 procent van het loon.
- Er komt een nieuw pensioenstelsel in 2020 met individuele spaarpotten in plaats van het huidige systeem waarbij gespaard wordt in een algemene pot waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd. 

Buitenland
- Het kabinet trekt jaarlijks 40 miljoen euro uit voor uitbreiding van aantal Nederlandse consulaten en ambassades.
- Er komt een Loket Buitenland waar Nederlanders in het buitenland 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht kunnen. 
- Toekomstige missies van Nederlandse militairen worden langer in duur en groter in omvang

Sport
- Het kabinet verdubbelt de extra bijdrage aan topsport (van 10 naar 20 miljoen euro), om meer kansen te bieden aan onze Olympische en Paralympische teams. 
- Er komt meer ruimte voor topsporttalenten om onderwijs en hun sport combineren.
- Er wordt structureel 5 miljoen euro extra uitgetrokken voor de organisatie van sportevenementen in Nederland.
- Er komt 10 miljoen euro vrij voor de aanpak van dopinggebruik, matchfixing, corruptie en misbruik in de sport.

Bedrijven
- De dividendbelasting wordt afgeschaft.
- De vennootschapbelasting daalt van 25 naar 21 procent.
- Er komt een extra belasting op energieverbruik en CO2-uitstoot.