Lili en Howick moeten Nederland verlaten

update/videoDe asielkinderen Lili (12) en Howick (13) moeten het land uit. De Raad van State oordeelde vandaag dat staatssecretaris Mark Harbers de asielaanvraag van de kinderen terecht heeft afgewezen.

Volgens de Raad van State is er geen reden dat de kinderen niet mogen worden uitgezet en heeft staatssecretaris Mark Harbers die asielaanvraag van Lili en Howick terecht afgewezen. De kinderen moeten Nederland verlaten, aldus voorzitter Bart Jan van Ettekoven. ,,Als de kinderen Nederland niet zelf verlaten, mag de staatssecretaris hen uitzetten naar Armenië.” 

Opvang

Lili en Howick tijdens de zitting van de Raad van State vorige week. Ze waren vandaag niet bij de uitspraak aanwezig.
Volledig scherm
Lili en Howick tijdens de zitting van de Raad van State vorige week. Ze waren vandaag niet bij de uitspraak aanwezig. © ANP

Volgens de Raad van State zijn er met de autoriteiten en hulporganisaties afspraken gemaakt over de opvang van de kinderen, ook als moeder Armina niet voor de kinderen kan of wil zorgen

Eerder oordeelde de bestuursrechter in Utrecht dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers opnieuw naar de asielaanvraag van de kinderen moest kijken, omdat onvoldoende rekening is gehouden met de terugkeervoorwaarden die door de Raad voor de Kinderbescherming zijn opgesteld. Die gaan over goede huisvesting, scholen, gezondheid en zorg.

Erg zenuwachtig 

Esther van Dijken, kinderrechtenactivist, staat de kinderen bij en is verbijsterd over de uitspraak van de rechter. Volgens Van Dijken gaan de kinderen een vreselijke toekomst tegemoet. De kinderen waren vreselijk zenuwachtig en hebben erg slecht geslapen, vertelt ze.  Ze zijn deze week juist weer met school begonnen.

Van Dijken: ,,We hadden gehoopt op rechtvaardigheid van de Nederlandse Staat.  Ik zie geen toekomstperspectief voor de kinderen in Armenië'', zegt ze geëmotioneerd. De advocaat van de kinderen beraadt zich op verdere juridische acties. Mogelijk dat een procedure aanhangig wordt gemaakt bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. ,,Ik ga nu naar Lili en Howick om ze bij te staan en te troosten'', zegt Van Dijken.

De kinderen hebben volgens de Raad van State geen recht op asielvergunning omdat zij niet hoeven te vrezen voor vervolging of ernstige schade door de autoriteiten. Ook komen de kinderen volgens de Raad van State niet in een mensonterende situatie terecht. ,,De kinderen worden in Armenië niet bedreigd. De Armeense autoriteiten trekken zich het lot van de kinderen juist aan.”

Moeder Armina is op dit moment vanwege ernstig trauma niet in staat om voor de kinderen te zorgen. Volgens de Raad van State heeft de staatssecretaris ervoor gezorgd dat de kinderen daar goed worden opgevangen, zoals een pleeggezin of weeshuis.,,Er is ook geld beschikbaar gesteld. De kinderen komen dus niet op straat terecht.”

Kinderrechten

Met het besluit dat Lili en Howick mogen worden uitgezet ondermijnt de Raad van State hun kinderrechten, reageert Defence for Children, dat zich al ruim een jaar inzet om de twee tieners in Nederland te kunnen laten blijven.

,,De rapporten van de anders zo gezaghebbende Raad voor de Kinderbescherming worden hier van tafel geveegd'', aldus een woordvoerder van de kinderrechtenorganisatie. ,,En dat terwijl de Raad voor de Kinderbescherming duidelijk heeft geconcludeerd dat uitzetting op dit moment niet verantwoord is.'' De uitzetting zou uiterlijk 1 september moeten plaatsvinden.

,,Bij een Nederlands kind is het niet goed denkbaar dat de Raad op deze wijze wordt gepasseerd, maar wanneer het gaat om een kind zonder verblijfsvergunning in Nederland dan kan dit opeens wel. Dat is ongelijke behandeling op grond van de verblijfsstatus van deze kinderen en een schending van hun rechten'', aldus de woordvoerder. Kinderen van vreemdelingen worden volgens Defence for Children gediscrimineerd als het gaat om jeugdbescherming.

Beste

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vindt dat ,,in alle rust en zorgvuldigheid'' moet worden bekeken wat nu het beste is voor Lili en Howick, nu zij niet in Nederland mogen blijven. Ze kan in haar positie niet inhoudelijk ingaan op uitspraken van de rechter.

Kalverboer was het er vorig jaar niet mee eens dat de uitzetting van de moeder naar Armenië doorging, zonder haar twee kinderen. De kinderen waren ondergedoken en konden later terecht bij een bevriend opvanggezin. Kalverboer vroeg zich hardop af wat het landsbelang was om de moeder gescheiden uit te zetten.

De algemene insteek van de Kinderombudsman is dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn en dus hier zijn geworteld, in Nederland moeten kunnen blijven. De kinderen zijn nu de dupe van volwassenen die het niet met elkaar eens zijn, vindt Kalverboer. Volgens het Kinderrechtenverdrag moet er bij de belangen van kinderen worden gekeken naar veiligheid, zorg, toegang tot onderwijs, maar ook naar de vraag of de volwassenen die voor het kind zorgen, dat wel kunnen of daartoe ondersteund worden.

Lili en Howick kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland, zij waren toen twee en drie jaar oud. Sindsdien zijn ze zestien keer verhuisd en hebben ze op dertien verschillende scholen gezeten. Vorig jaar zomer werd hun moeder in haar eentje uitgezet naar Armenië. De kinderen zaten toen ondergedoken.

Hun moeder ontving in de negen jaar dat zij met hen in Nederland verbleef meerdere afwijzingen op haar vraag om een verblijfsvergunning. De rechtbank oordeelde al eerder 'dat de moeder loog over identiteit en nationaliteit'. De rechtbank achtte bewezen dat de Russische identiteit en nationaliteit waarmee het gezin in 2008 in Nederland een asielprocedure startte, niet juist is.

Verslaggever Rachel van Kommer is bij de Raad van State:

Dagelijks het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in op de nieuwsbrief!

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort