Volledig scherm
© Shutterstock

Salarisverschil: wat te doen als collega’s meer verdienen?

Mag dat?Wat vertel je wel of niet aan je baas? Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe los je lastige kwesties het beste op? In deze rubriek wekelijks advies bij dilemma’s op de werkvloer. Aflevering 25: Wat te doen wanneer jouw collega’s meer salaris krijgen voor hetzelfde werk?

De Kwestie
Marco (46) is werkzaam bij een onderzoeksinstituut. Hier werkt hij fulltime en heeft hij drie collega’s die precies dezelfde functie uitvoeren. Laatst kwam hij er per toeval achter dat twee van deze collega’s flink meer verdienen dan hijzelf. Deze twee collega’s zijn na Marco het bedrijf ingestroomd. Marco snapt er dan ook niets van. Heeft hij zich er nu maar bij neer te leggen, of kan Marco voor zichzelf opkomen en de confrontatie aangaan?

De Kenners
Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen: ,,Verschillen in salaris voor precies hetzelfde werk zouden er eigenlijk niet mogen zijn. Maar de praktijk is vaak anders. Omdat er afspraken zijn gemaakt over het belonen van ervaring en prestaties, of omdat je te maken hebt met verschil in leeftijd of verschil in loopbaan. Kun je het loonverschil niet verklaren, dan is het belangrijk om te weten of je tekort wordt gedaan. Een goed loongebouw, dat is gebaseerd op een degelijke functiewaarderingsmatrix, kan discussie hierover vergemakkelijken. Of - idealiter - zelfs overbodig maken.’’

Het ontstaan van een loonverschil kan verschillende oorzaken hebben: zo kan één werknemer beter presteren en er daarom jaarlijks meer op vooruitgaan. Of de één heeft simpelweg beter onderhandeld en verdient daarom wat meer dan de rest. Ook kan het zijn dat een collega in een vorige baan meer verdiende en dat er daarom afgesproken is dat het oude salaris behouden mag worden. 

De Loonwijzer zegt hierover het volgende: ‘Volgens de Algemene wet Gelijke Behandeling mag er geen salarisonderscheid zijn op grond van sekse, herkomst of religie. Ook mag er geen salarisonderscheid zijn tussen deeltijd- en voltijdwerkers, mensen met of zonder handicap of chronische ziekte en werknemers met een vast of tijdelijk contract. Nu wil een lager salaris niet zeggen dat je wordt gediscrimineerd. Er kunnen andere beloningsaspecten aan het salarisverschil ten grondslag liggen. Het is dan ook niet handig om je baas direct te beschuldigen van discriminatie.’

Quote

Als er iéts steekt bij medewer­kers, is het een verschil in salarissen

Jacco van den Berg

Jacco van den Berg van het gelijknamige trainings- en adviesbureau: ,,Op basis van functiebeschrijvingen en functiewaarderingen hebben veel bedrijven een loongebouw. In dat loongebouw staan ook de schalen en de salarissen. Als het goed is, wordt iedereen ingedeeld in een bepaalde loongroep en kan het zo zijn dat op basis van ervaring en dergelijke de ene medewerker wat minder verdient dan de ander. Zo’n situatie is vaak wel uit te leggen, maar door bijvoorbeeld schaarste op de arbeidsmarkt of fuserende bedrijven kan het zijn dat mensen die bij een bedrijf binnenkomen met een hoger salaris starten.’’

Van den Berg: ,,Dit leidt tot scheve gezichten. Als er iéts steekt bij medewerkers, is het een verschil in salarissen. Het gaat ook niet enkel om het verschil in geld dat een werknemer ontvangt, maar vooral om de waardering die daarmee uitgedrukt wordt.’’

De Oplossing

Loonwijzer: ‘Je kunt met je baas of een medewerker van personeelszaken bespreken of het beloningsverschil tussen jou en je collega’s klopt. Dan weet je baas dat het salarisverschil voor jou een issue is.’ Is er echt een issue en is je baas niet van plan het probleem op te lossen? Dan is er het College voor de Rechten van de Mens dat onderzoek kan doen en advies kan geven. ‘Je kunt zelf een klacht indienen bij het College, maar ook de ondernemingsraad kan dat doen.’

Van den Berg: ,,Is je salaris helemaal in beton gegoten door bijvoorbeeld je functiebepaling en de cao, dan kan een leidinggevende misschien met je meedenken en buiten de gebaande paden iets voor je regelen. Een mooi project, of een training of opleiding. Op die manier kan je vanzelf in aanmerking komen voor een hogere functieschaal.’’

En is er niets meer te regelen binnen de functie waar je nu zit? ,,Verzet je meer werk dan je collega’s, dan kan je aan HR vragen om de functie te heroverwegen. Doe je evenveel en doe je het even goed, en is er toch een salarisverschil, dan wordt het een lastig verhaal. Afhankelijk van de arbeidsmarkt kan je na verloop van tijd besluiten om ergens anders werk te zoeken. Als nieuwe werknemer heb je namelijk een veel sterkere onderhandelingspositie: de kans dat je dan succesvol een hoger salaris binnensleept, is veel groter.’’

Vraag jij je af of je wel genoeg verdient? Vul het Intermediair Salariskompas in en je weet het!

In de serie Mag dat? lees je over praktische kwesties op de werkvloer. Mag je verplicht worden om over te werken? Mag een recruiter zomaar (oud-)bazen vragen om referenties? Lees er alles over in ons dossier.

Lees de beste artikelen op het gebied van werk en carrière via onze wekelijkse nieuwsbrief