De juf wil van elke jongen een meisje maken

INTERVIEWJongens haken af in het onderwijs, zegt gedragsdeskundige Lauk Woltring. Op de middelbare school is dat al een tijd zo, maar ook op de basisschool lijkt het nu de verkeerde kant op te gaan.

Gedragsdeskundige Lauk Woltring (1947) is al sinds de jaren tachtig bezig met de manier waarop jongens leren en vraagt sindsdien aandacht voor een andere benadering van jongens in het onderwijs. In 1988 publiceerde hij het boek ‘Jongens tussen Branie en Verlegenheid. Seksespecifiek werken met jongens’. In 1995 volgde ‘Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met feeling voor sekseverschillen’. Tegenwoordig geeft hij lezingen, trainingen en advies over dit thema.

Volledig scherm
© AD/Marco Okhuizen

Jongens haken af in het onderwijs, zegt u. Wat bedoelt u daar mee?

,,Ze worden door school onvoldoende uitgedaagd, er worden eisen aan ze gesteld waar ze nog niet aan toe zijn en gaan het avontuur elders zoeken. Je ziet het vooral op de middelbare school. Hun energie gaat zitten in tablets, games, harde muziek. Dat nu de citocijfers zakken, is een teken dat het langzamerhand ook in het lager onderwijs het geval is. Het geldt niet voor alle jongens, maar steeds meer jongens voelen zich in het onderwijs minder aangesproken."

Hoe komt dat?

,,In de afgelopen 40 jaar is het aantal mannelijke onderwijzers afgenomen. Het onderwijs vervrouwlijkte, niet alleen qua personeel, maar ook qua inrichting van de lessen, de didactiek, de nadruk op taal, het te zeer risicomijdende gedrag van scholen en de vereiste langdurige concentratie. Er werd gekeken naar hoe we de meiden konden emanciperen. Zij kregen terecht meer aandacht, maar jongens werden steeds meer gezien als een storende factor. Kregen vaker op hun donder dan meisjes, omdat ze meer experimenterend leren. Jongens proberen uit, kijken waar het misgaat en daarvan leren ze. We verloren uit het oog hoe jongens leren."

Hoe is dat op school terug te zien?

,,Rekensommen werden taliger. 'Douwe heeft uitgerekend dat hij over precies 144 dagen weer jarig is. Precies vijf weken later wil hij weer weten hoeveel dagen het nog duurt. Hoeveel dagen duurt het dan nog?' Om zo'n som te maken moet je eerst taal verwerken. Dat doen jongens minder makkelijk dan meisjes. Zij vinden de abstractie 144-5x7 veel interessanter en maken dat zelf visueel. Verbeelding loopt ook anders bij jongens dan bij meisjes. Niet beter of minder, anders. Het bewegingsonderwijs is ook teruggebracht. Vroeger kreeg je gymnastiek van bevoegde leerkrachten. Kon je in touwen klimmen en bokspringen. Dat werd te duur. We gingen veilige balspellen doen, maar jongens mogen niet keihard met de bal schieten en oefeningen zonder enig risico en spanning boeien hen minder. De grote motoriek werd minder uitgedaagd en het talige, fijnmazige, werd meer geëist. De effecten hiervan worden langzaamaan duidelijk. Er speelt natuurlijk meer mee. Het was niet zo van één factor en hup, er ligt een hele generatie om."

Welke factoren spelen nog meer mee?

,,Het aantal mannelijke voorbeelden op school nam af, maar thuis ook. Het aantal echtscheidingen is gigantisch waardoor het toch al schaarse contact van jongens met hun vader verder is afgenomen. De gezinnen zijn ook kleiner geworden. Er zijn minder broertjes waarmee jongens zich kunnen meten. Verder nam het buitenspelen af. De straat is voor jongens de arena om spelend hun grote motoriek te oefenen, maar die is bezet door auto's, brommers en fietsen."

Wat zijn de gevolgen?

,,Het is heel duur. Ik weet niet precies hoe veel, maar het gaat om honderden miljoenen. Op universiteiten doen jongens nu gemiddeld bijna een jaar langer over hun studie. Jongens wisselen vaker van studie, doubleren en halen lagere niveaus. Het bedrijfsleven mist goed gekwalificeerde jonge instroom en uitvallende jongens komen niet goed aan een baan, die gaan hun heil elders zoeken. Jongens die je zo kwijtraakt, komen zelf in de problemen, maar keren zich ook tegen de samenleving. Ze gaan rottigheid uithalen. Maar naast nut en noodzaak geldt natuurlijk ook dat jongens gewoon recht hebben op passende aandacht en goed onderwijs."

  1. 'Beer van een vent' Chris (31) tilt auto op en redt fietser in Breda: 'Ik heb gewoon een bierbuikje, hoor’

    'Beer van een vent' Chris (31) tilt auto op en redt fietser in Breda: 'Ik heb gewoon een bierbuikje, hoor’

    Een beer van een vent. De verloren zoon van Hercules. Een nakomeling van De Hulk. Op sociale media wordt Chris van den Brug (31) liefkozend gebombardeerd tot superheld zonder cape. De praatgrage Bredanaar tilde gisteravond een auto op en bevrijdde daarmee een fietser die na een aanrijding klem kwam te zitten. Of Chris zichzelf als superheld ziet? ,,Nee joh, ik ben gewoon een lompe boer met een strak bierbuikje.”