Volledig scherm
Actievoerders belagen Joris Demmink bij zijn vertrek uit de rechtbank in Amsterdam © ANP/Remko de Waal

OM ziet niets in vervolging oud-topman Joris Demmink

UpdateHet Openbaar Ministerie wil voormalig topambtenaar van het ministerie van Justitie Joris Demmink niet vervolgen voor seksueel misbruik van jongens. Er is 'na minutieus onderzoek' geen belastend bewijs gevonden. De advocaat van twee Turkse aangevers zegt in een reactie 'een vieze smaak in de mond' te hebben. Dit omdat grondig onderzoek volgens haar nooit van de grond is gekomen.

Quote

De conclusie van dit onderzoek luidt dat niet gebleken is van enig vermoeden van strafbaar handelen door Demmink

Openbaar Ministerie

Demmink wordt al jaren achtervolgd door beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarige jongens in binnen- en buitenland. Het OM besloot jaren geleden al niet te vervolgens wegens een gebrek aan bewijs, maar werd in 2014 gedwongen door het Hof om alsnog extra onderzoek te doen. Op basis van dat onderzoek is nu opnieuw besloten om de voormalig topambtenaar niet te vervolgen. ,,Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem heeft, behalve eerder gedane aangiften, geen bewijs opgeleverd voor betrokkenheid bij strafbare feiten'', aldus het OM. De advocaat van Demmink laat in een eerste reactie weten dat de beslissing 'de enige juiste is'.

Teleurstelling
Adèle van der Plas, de advocaat van twee Turkse jongens die zouden zijn misbruikt door Demmink, meent dat het onderzoek niet volledig is geweest. ,,Deze uitkomst is zeer teleurstellend. Getuigen die ik heb aangeboden sinds 2008 zijn nog steeds niet gehoord. Dan houdt het op. Ik denk dat de rechter-commissaris zeker haar best heeft gedaan. Maar het poortje naar Turkije was dichtgemetseld.'' Van der Plas zegt nog niets van het onderzoek zelf te hebben ingezien. ,,Ik ben er al die tijd buiten gehouden. Ik ben heel nieuwsgierig naar het dossier. Volgende week hoor ik meer.''

Doofpot
De advocate zegt er vanuit te gaan dat de zaak in de doofpot wordt gehouden. ,,De rechterlijke macht wordt in feite geschoffeerd. Het onderzoek is geweigerd op Turks-Nederlands politiek niveau. Dat dit heel slim gespeeld is, is wel duidelijk. Ik heb twee cliënten die deze man zeggen te hebben herkend. We wilden de zaak daarom tot op de bodem uitgezocht hebben. Dat is niet gebeurd en daar houd ik een vieze smaak van in mijn mond."

Hof
Het OM heeft het Gerechtshof in Den Haag donderdag verzocht in de beslissing om niet te vervolgen te bewilligen. Het Hof is nu ook aan zet omdat het recente onderzoek begon naar aanleiding van een uitspraak van het gerechtshof in 2014 om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Dit naar de betrokkenheid van Demmink bij verkrachting in de jaren 1995-1997 van twee - destijds - minderjarige jongens in Turkije.

Op verzoek van het OM opende in 2014 ook de rechter-commissaris bij de rechtbank Den Haag een onderzoek. De rechter-commissaris heeft naar eigen zeggen uitvoerig onderzoek gedaan door getuigen te horen en documenten te laten onderzoeken. Ook is Demmink door de rechter-commissaris verhoord.

Rechtshulpverzoeken
Aan Turkije zijn meerdere rechtshulpverzoeken gedaan, waaronder het horen van de door het Hof genoemde getuigen. De rechter-commissaris en de officier van justitie zijn in 2014 en 2015 ook meerdere keren zelf naar Turkije geweest om de rechtshulpverzoeken toe te lichten. 'Alle inspanningen van de Nederlands autoriteiten ten spijt konden de onderzoekshandelingen in Turkije niet worden uitgevoerd. Turkije heeft aangegeven dat de Turkse wetgeving daaraan in de weg staat'. aldus het OM in een schriftelijke reactie.

Quote

Minutieus uitgevoerd onderzoek heeft geen enkel belastend materiaal opgeleverd voor betrokken­heid van Demmink bij de beweerde­lij­ke verkrach­tin­gen

Openbaar Ministerie

Geen bewijs
In het strafrechtelijk onderzoek is volgens de onderzoekers geen bevestiging gevonden van de eerder gedane aangiften. De conclusie van het OM is dan ook dat het naar eigen zeggen minutieus uitgevoerde onderzoek 'geen enkel belastend materiaal' heeft opgeleverd voor betrokkenheid van Demmink bij de beweerdelijke verkrachtingen.

De belangrijkste bevinding uit het onderzoek van de rechter-commissaris en de Rijksrecherche is dat Demmink in de jaren 1995, 1996 en 1997 'niet meerdere dagen achtereen aansluitend' in Turkije is geweest. Dat is van belang omdat het beweerdelijke misbruik langer dan een dag zou hebben geduurd. Op basis van alle onderzoeksgegevens trekt het OM de conclusie dat de feiten waarvan aangifte is gedaan niet door Demmink zijn gepleegd. Eerder bleek na onderzoek door een gespecialiseerd zedenteam al dat een van de Turkse aangiftes niet betrouwbaar is.

Opmerkelijk
Opvallend genoeg heeft Demmink zelf altijd gezegd in die bewuste periode helemaal niet in Turkije te zijn geweest. Het OM zegt bij monde van woordvoerder Wim de Bruijn dat er geen bewijs is gevonden dat Demmink in de jaren negentig in Turkije is geweest. Dat is in tegenspraak met een brief van een Turkse officier van justitie, die in 2013 schreef dat 'uit in- en uitreisgegevens uit het onderzoeksdossier (is) gebleken dat de verdachte Joris op 20/07/1996 Turkije is ingereisd.'

Oriënterend feitenonderzoek
Tegelijkertijd met het strafrechtelijk onderzoek werd een uitgebreid oriënterend feitenonderzoek ingesteld, waarbij de Rijksrecherche alle signalen van seksueel misbruik door Demmink (ook in Nederland) heeft onderzocht. De conclusie van dit onderzoek luidt dat niet gebleken is van enig vermoeden van strafbaar handelen.

Het OM heeft het gerechtshof nu gevraagd het bewilligingsverzoek in het openbaar te behandelen. Dit heeft te maken met het bijzondere karakter van de zaak. Een van de redenen van het gerechtshof om nog eens onderzoek te doen was dat de beschuldigingen tegen Demmink al jarenlang in de media opdoemen. Het OM vindt daarom dat de verdere procedure bij het gerechtshof er bij gebaat is als deze in de openbaarheid plaatsvindt.