Volledig scherm
Bodegraafse stadhuis barst uit haar voegen tijdens de inspraak over de mogelijke komst van 2 migranten hotels. © Peter Franken

Beslissing Polenhotel pas volgende week

De locatie Groote Wetering voor het huisvesten van arbeidsmigranten is voor de VVD, de grootste partij in Bodegraven-Reeuwijk, definitief van tafel. Dat maakt de fractie bekend. Er komt op woensdag 14 november een extra raadsvergadering over het onderwerp en het hoe nu verder.

De VVD riep maandag het college op de plannen te heroverwegen. Een nieuw voorstel liet dinsdag echter op zich wachten. Daarop is het presidium (overleg van alle fractievoorzitters) dinsdagavond bij elkaar geweest en is besloten tot een extra raadsvergadering op woensdag 14 november. De VVD geeft alvast een schot voor de boeg en laat weten dat de locatie Groote Wetering voor hen definitief van tafel is. Eerder deed het CDA hetzelfde. ,,Het is onze inzet geweest om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor de inwoners. Dat blijkt om diverse redenen ingewikkeld te liggen, maar nóg een week vol onzekerheid is ons te lang. Daarom leggen wij onze kaarten nu op tafel: de VVD-fractie zal hoe dan ook een streep zetten door de locatie op Groote Wetering”, aldus fractievoorzitter Willem Zuyderduyn na afloop van het presidium.

Flexibel

Voor het vervolg benadrukken de liberalen dat er verder gezocht moet worden naar geschikte locaties voor flexibel wonen. Daarbij moet de schaalgrootte in elk geval drastisch minder worden. Ook moet de zoektocht in open gesprekken met inwoners en initiatiefnemers worden vervolgd. Zuyderduyn: ,,Het proces van geheimhouding heeft tot veel achterdocht geleid en het vertrouwen in zowel het college als de hele politiek geschaad. Dat betreur ik zeer en daar zullen we met de hele raad lessen uit moeten trekken. Ook komt het nu aan op onze verantwoordelijkheid om de schouders er onder te zetten en in samenspraak met onze inwoners tot een goede oplossing te komen.”

Ervaring opdoen

De andere locatie aan de Duitslandweg wordt volgens de liberalen als eerste bekeken. Volgens hen is de ligging en het lagere aantal slaapplaatsen beter om ervaring op te doen met deze vorm van huisvesting. ,,Dat neemt niet weg dat er nog een behoorlijk aantal zaken duidelijk moeten worden over de uitvoering en dat eerst met de omgeving gesproken moet worden. Ook de koppeling met het centrum is erg belangrijk: daar moeten concrete maatregelen genomen worden om illegale kamerbewoning tegen te gaan en de uitstraling en de veiligheid van het winkelgebied te verbeteren”, aldus de fractie.