Volledig scherm
Een archeoloog bij de gevonden stadsmuur. © Ricardo Smit

Bouw hotel stil na vondst middeleeuwse toren

De bouw van het hotel Buiten de Waterpoort in Gorinchem is stilgelegd. Op het bouwterrein zijn restanten gevonden van een toren uit de 15de eeuw.  De vondst door archeologen van SOB Research is een complete verrassing.

Quote

De Blauwe Toren lijkt in geen enkel opzicht op andere kastelen van die tijd

Hugo Ouwerkerk

Uit eerder bureauonderzoek voorafgaand aan de opgraving werd deze vondst al in kaart gebracht. Maar de verwachting was dat de 15de eeuwse bouw in de loop van de voorbije eeuwen met de grond gelijk zou zijn gemaakt.  Het is vrij uitzonderlijk dat uit die periode nog complete muren worden aangetroffen. 

Op grond van die ervaring stelde archeoloog Antoine Mientjes eerder deze week bij een toelichting op de vondst van een muur uit de 16de eeuw niets meer te verwachten. ,,Dit had ik echt niet voorzien'', reageerde hij gisteren.

Vanwege het unieke karakter van de vondst, maar ook door de nog niet te overziene kosten die deze archeologische opgraving met zich meebrengt, heeft de aannemer besloten het werk voorlopig stil te leggen. Ondernemer Berry Voet, die het hotel laat bouwen, bevestigt dit.

Quote

Het is heel bijzonder. Dat vind ik zelf ook. Tegelijker­tijd wil ik wel graag mijn hotel gaan bouwen

Berry Voet

,,Dit is natuurlijk een prachtige vondst voor Gorinchem. Het is heel bijzonder. Dat vind ik zelf ook. Tegelijkertijd wil ik wel graag mijn hotel gaan bouwen. Het is dus de vraag: hoe nu verder? Daarover gaan we overleggen.'' Voet hoopt begin volgende week meer duidelijkheid te krijgen.
In de Arkelstad is de vondst van de toren in elk geval het gesprek van de dag. De opgraving trekt de nodige belangstelling.

Sommige Gorcumers maken zich zorgen over de zorgvuldigheid van het onderzoek. Temeer omdat de vondst een bewijs kan zijn voor het bestaan van de Blauwe Toren. Dit mythisch bouwwerk werd in opdracht van Karel de Stoute in het midden van de 15de eeuw gebouwd. In die periode lag hij overhoop met zijn vader Filips de Goede.

Hugo Ouwerkerk van de Werkgroep Vesting, deskundige op het gebied van de Gorcumse verdedigingswerken, hoopt dat het stilleggen van de bouw leidt tot verder en uitgebreid archeologisch onderzoek. ,,De Blauwe Toren is een heel bijzonder kasteel, wat niet lijkt op andere kastelen van die tijd. Het is een grote woontoren met een ongebruikelijk grote diameter. De toren die nu gevonden is, maakte waarschijnlijk deel uit van de verdedigingsmuur rond het kasteel. Daarom vinden we het van belang dat degelijk archeologisch onderzoek plaatsvindt.''

De gemeente Gorinchem zegt bij monde van wethouder Arjen Rijsdijk enthousiast te zijn over de vondst van restanten van de stadsmuur en toren.

Of er een vervolgonderzoek komt naar de vondsten, is nog niet duidelijk. Burgemeester en wethouders willen eerst de rapportage van SOB Research afwachten. Afhankelijk van die bevindingen wordt een keuze gemaakt. Hoe lang dit gaat duren, kon gisteren niemand zeggen.