Volledig scherm
© Susanne Den Boer

Dit is de gemiddelde afstand naar dichtstbijzijnde middelbare school

SchoolkeuzeEnkele cijfers en feiten  over het voortgezet onderwijs uit de schoolkeuze-bijlage die vandaag bij de regiotitels van ADR Nieuwsmedia verscheen.

Mavo of vmbo?

De mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) ging in 1999 met het vbo op in het vmbo: voorbereidend middelbaar onderwijs. Het vmbo kent vier leerwegen: de basisberoeps- en kaderberoepsleerwegen (vmbo-b en vmbo-k) bieden een vakopleiding. De theoretische leerweg vmbo-t bereidt het best voor op een algemene opleiding zoals havo, zonder beroepskeuze; de gemengde leerweg vmbo-g zit er tussenin. Het vmbo werkt met vier profielen: economie, techniek, zorg & welzijn en landbouw. Sommige scholen hanteren (opnieuw) de oude naam mavo: zij bieden uitsluitend de theoretische leerweg vmbo-t.

635

scholen telt Nederland in het vo. Op die scholen zitten bijna een miljoen leerlingen, die worden begeleid door ongeveer 120.000 professionals.

2,5 km

is de gemiddelde afstand tussen huis en de dichtstbijzijnde school voor middelbare scholieren.

Volledig scherm
Klik op de afbeelding om deze te vergroten. © Mark Reijntjens

Quote

'Twee van onze vier kinderen gingen eerst naar het vmbo. Uiteindelijk hebben ze alle vier een hbo-diploma gehaald'

-Onderwijsminister Arie Slob

7.300

euro kost een leerling in het voortgezet onderwijs (VO) de staat per jaar. Van de onderwijsbegroting van 42,9 miljard euro gaat bijna 11 miljard naar het VO.

92,7%

was het slagingspercentage onder middelbare scholieren in 2016. Dat percentage vertoont de laatste jaren een stijgende lijn. Het vmbo was in 2016 topper met 95,2 procent geslaagden. Van de havo-leerlingen slaagde 88,6 procent.

Volledig scherm
Klik op de afbeelding om deze te vergroten. © Mark Reijntjens

Lerarentekort piekt

Van alle leraren in het voortgezet onderwijs is bijna 30 procent 55+. Voor sommige vakken is ruim de helft van de leraren 50 jaar of ouder. De komende jaren zullen lerarentekorten toenemen: voor 2020 wordt een tekort verwacht van bijna 800 fte; in 2025 bedraagt het verwachte tekort 1200 fte.

Magister

'Oké, en nu vooral niet in de stress schieten van al die rode cijfertjes.'

Journalist/ouder Helga van Kooten heeft een moeizame relatie met het 'Big Brother-programma' Magister.

Hoe oriënteer je je op een VO-school?

Globaal: via website van de school

Sfeer proeven: op open dagen en meeloopdagen/ proeflessen

Cijfermatig: vergelijk scholen in de buurt met scholenopdekaart.nl of raad- pleeg pagina 8/9 van deze bijlage

Face to face: via gesprekken met leerlingen van de school en met ouders van de leerlingen