Volledig scherm
Utrechtse daklozen zijn boos omdat er geen nieuwe plek is gevonden voor een dagopvang © Ruud Voest

Utrechtse belangengroepen zijn teleurgesteld in gemeente

'Utrecht maken we samen' luidt het optimistische motto van dit college. Maar belangengroepen in de stad hebben daar een heel ander gevoel bij.

Tijdens een bijeenkomst afgelopen oktober in de daklozenopvang Catharijnehuis kon Sytze Koopmans, voorzitter van de ondernemersvereniging, z'n oren niet geloven. Wethouder Kees Diepeveen deelde de aanwezigen mee dat het Catharijnehuis op haar huidige plek blijft, nabij de Nieuwegracht. ,,Dat schokte ons, omdat we er vanuit gingen dat we juist geïnformeerd zouden worden over de verhuizing van de opvang'', zegt Koopmans. ,,Dat was twee jaar geleden afgesproken met alle betrokkenen. Omdat geconcludeerd was dat een opvang hier niet ging.''

Quote

Het meest teleurstel­len­de is wel dat de gemeente terugkomt op gemaakte afspraken

Sytze Koopmans

Het besluit van het college viel die avond niet alleen Koopmans rauw op zijn dak. Al jaren zijn ook bewoners, verenigd in een beheergroep, nauw betrokken bij overleg met de gemeente over de overlast rondom het Catharijnehuis. ,,Het meest teleurstellende is wel dat de gemeente terugkomt op gemaakte afspraken'', zegt Koopmans. ,,Je denkt een afspraak te hebben en dan krijg je dít te horen. Waar zijn dan al die gesprekken met bewoners voor nodig geweest? Dat 'samen' wordt door ons niet gevoeld.''

Toch is 'Utrecht maken we samen' wel het thema dat de regenboogcoalitie van D66, GroenLinks, VVD en SP in woord en schrift centraal stelt. 'Wij maken plannen in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen', zo staat in het coalitieakkoord te lezen. 'Voordat plannen worden gemaakt, verkennen we eerst of ze nodig zijn, of er draagvlak voor is en wat de ideeën erover zijn in de stad'.

Lombok
De ontwikkelgroep Lombok Centraal, een groot netwerk van diverse bewoners, stichtingen en verenigingen, stapte dit voorjaar uit onvrede uit het participatietraject met de gemeente over het Westplein en omgeving. 'Wij maken Utrecht samen' geldt ons teveel op alleen momenten dat het in de beeldvorming uitkomt', schreef de groep toen in een brief aan het college. 'De inbreng van betrokkenen wordt wel steeds gevraagd, maar die keert niet - of niet herkenbaar - terug in de stukken op basis waarvan de raad besluiten moet nemen. We vinden dit alles een stadsbestuur met partijen als D66 en GroenLinks onwaardig'.

Volgens Guus Haest van de ontwikkelgroep zijn de verhoudingen met de gemeente inmiddels wat genormaliseerd, maar zij vaart nu wel haar eigen koers. ,,Door onafhankelijk na te denken over de ontwikkeling van het stationsgebied hopen we dat onze suggesties en ideeën beter doordringen bij de raadsleden en het bestuur van de stad. Wij organiseren nu onze eigen bijeenkomsten, waar ambtenaren overigens wel welkom zijn. Andersom is dat ook het geval.''

Lessen
Wethouder Kees Diepeveen laat weten, onder meer op verzoek van de raad, aan vernieuwing van de wijkparticipatie te werken. ,,Hiervoor heeft de gemeente dit jaar gesprekken gevoerd. Hieruit bleek dat er ook voorbeelden zijn die goed verlopen, zoals de herinrichting van de Oosterspoorbaan of het plan voor de Versnelling Overvecht. Ook werd duidelijk dat er verbeteringen mogelijk zijn. De lessen die hieruit komen worden binnenkort met de de raad besproken.''

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht