Volledig scherm
Rob Roos, lijsttrekker voor Forum voor Democratie. © ANP

Forum voor Democratie dicht bij bestuursrol provincie Zuid-Holland

Forum voor Democratie, VVD en CDA in de provincie Zuid-Holland zijn het op de belangrijkste punten eens geworden. De partijen zetten de deur op een kier voor een Zuid-Hollandse kerncentrale of thoriumcentrale. ,,Onderzoek hiernaar kan wat ons betreft gestart worden.’’ Het resultaat is aangeboden aan informateur Hans Wiegel.

Het is een van de punten waarop de drie partijen het eens zijn geworden in de gesprekken na de afgelopen verkiezingen. Daarin werd Forum in een klap de grootste partij.  De drie partijen hebben samen nog geen meerderheid. Er moeten nog een of twee partijen aansluiten.

FvD, VVD en CDA zien veel mogelijkheden in innovaties zoals restwarmte van industrie, waterstof en getijdestroom. ,,Extra windmolens hebben niet onze voorkeur en daarom zullen we bij een rijk een lobby voeren om ze op zee te plaatsen.’’

Leenscooters

De drie willen verder investeren in alle vormen van mobiliteit, tot aan leenscooters toe. Openbaar vervoer moet ook blijvend goedkoper worden. Wat de luchtvaart betreft zien FvD, VVD en CDA de waarde van een vliegveld wel in, maar het liefst op zee. ,,Daar wordt door het rijk ook al naar gekeken’’, zegt Floor Vermeulen, fractievoorzitter van de VVD in Zuid-Holland. ,,Wij zien daar ook wat in, zeker in combinatie met de door ons gewenste landuitbreiding voor de kust.’’ Voor Rotterdam/The Hague Airport wil het drietal erop toezien dat regels rond geluidshinder worden nageleefd. ,,Bij overschrijding moet worden gehandhaafd.’’

De partijen willen ook dat er sneller woningen worden gebouwd en dan vooral binnen de bebouwde kom. Vermeulen: ,,Maar daar gaan we het waarschijnlijk niet mee redden en dan moet er de mogelijkheid zijn om ook in het groen te bouwen. Wat we in elk geval willen is de continuïteit in de bouwsector garanderen. Zodat het bouwen van woningen ook bij een eventuele volgende economische crisis toch kan doorgaan.’’

Bodemdaling

Belangrijk punt is verder de bodemdaling. Partijen willen meer onderzoek, maar in sommige gebieden moet landbouwgrond wijken voor natuur of water. Vermeulen: ,,Dat moet een zorgvuldig proces zijn. We gaan niet even bij een boer langs om te vertellen dat hij weg moet. Kosten voor verlaging van het waterpeil moeten worden afgewogen tegen wat het kost om iemand uit te kopen.’’ Verder staat in de verkenning dat uitbreiding van stallen ten goede moet komen aan dierenwelzijn en wijzen ze op het belang van voldoende zoet water.

Vermeulen en Roos wijzen erop dat het niet op dichtgetimmerde afspraken gaat, zodat toekomstige partners nog iets in te brengen hebben. Vermeulen: ,,Handtekeningen staan er nog niet onder, maar we staan er wel achter.’’

Wiegel nodigt dinsdag de andere fracties uit voor gesprekken en peilt of zij zich willen aansluiten bij het drietal. ,,Er is nog een weg te gaan, maar we hebben laten zien dat we kunnen samenwerken’’, zegt fractievoorzitter Rob Roos van Forum. ,,Heel moeilijke punten waren er niet. We hebben over een aantal belangrijke dingen gesproken, maar veel is nog niet benoemd.’’

Hoofdlijnen staan

Vermeulen zegt: ,,Het kan snel gaan, al verwacht ik dat partijen nog wel inhoudelijke punten hebben. Ik hoop dat er partijen zijn verantwoordelijkheid willen pakken. Regeren doe je niet vanaf de zijlijn.’’ Vermeulen is optimistisch. ,,Ik denk best wel dat er veel partijen blij worden van deze overeenkomst op hoofdlijnen. Als ik de programma’s van de partijen lees, zijn de politieke meningsverschillen niet van dien aard, dat ze niet te overbruggen zijn. Het is geen kopie van het verkiezingsprogramma van de VVD geworden. Ik vind eigenlijk dat alle partijen de bereidheid moeten hebben om het gesprek aan te gaan.’’     

Quote

Het kan snel gaan, al verwacht ik dat partijen nog wel inhoudelij­ke punten hebben

Grootste struikelblok vooraf leek de standpunten over energietransitie. ,,We willen vooral inzetten op het gebruik van restwarmte van de industrie. Zonnepanelen kunnen op sommige dagen, maar het weinige groen dat Zuid-Holland heeft, willen we voor panelen behoeden.’’ Forum zelf is faliekant tegen windmolens. ,,Zuid-Holland heeft al aan zijn resultaatverplichting gedaan. Dus voor de provincie is dit het. Als er gemeenten zijn die het echt willen, kunnen ze daarmee aan de slag, maar alleen als er echt draagvlak voor is.’’

Wiegel spreekt zijn waardering uit voor het relatief korte tijdsbestek waarin de drie gesprekspartners tot een akkoord op hoofdlijnen zijn gekomen. 

Landelijk partijleider Thierry Baudet laat via sociale media weten dat hij vindt dat er in Zuid-Holland ‘iets heel bijzonders is gebeurd’. Baudet ziet SGP, 50Plus en ‘misschien zelfs’ de PvdA wel aanschuiven bij de drie partijen. ,,Alle partijen die op inhoud met ons willen samenwerken nodigen we uit. ‘’’

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Rotterdam en omstreken? Schrijf je hier gratis in!

In samenwerking met indebuurt Rotterdam

Rotterdam