Welke coalities zijn er mogelijk?

De stemmen zijn zo goed als geteld, nu zijn alle ogen gericht op de coalitievorming. Om een regering te vormen met een meerderheid in de Tweede Kamer, zullen er volgens de voorlopige verkiezingsresultaten vier partijen nodig zijn. Het zou voor het eerst in 40 jaar zijn dat de regering zoveel partijen telt.

Volgens de voorlopige uitslag zijn de drie grootste partijen (VVD, CDA en D66) samen goed voor ongeveer 70 zetels. Dat is onvoldoende om aan een meerderheid te komen in de Tweede Kamer. Hoewel er de komende uren nog wel enkele zetels kunnen verschuiven, lijkt het aantal van 76 zitjes buiten bereik.

Mogelijke coalities zijn VVD, CDA, D66 en GroenLinks (85 zetels), VVD, CDA, D66 en PvdA (80) en VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (76).

De laatste keer dat er meer dan drie partijen in een coalitie stapten, was na de verkiezingen van 1972. Na een half jaar formeren ontstond toen de regering-Den Uyl (1973-77), die zelfs vijf partijen telde: PvdA (43 zetels), Katholieke Volkspartij (27), Antirevolutionaire Partij (14), Politieke Partij Radikalen (7) en D66 (6).

Bekijk in bovenstaande grafiek welke coalities er mogelijk zijn door het midden, over rechts en over links. Bekijk hier de uitslagen van de exitpoll en volg hier de uitslagen per gemeente.

Volledig scherm