Volledig scherm
Alexander Pechtold (D66) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De fractieleiders van de politieke partijen bespreken de hoofdlijnen van de Miljoenennota en de rijksbegroting. © ANP

Vertrek Pechtold 'gemis voor politiek'

ReactiesAlexander Pechtold zal vooral worden gemist in het debat, zeggen partijleiders uit de Tweede Kamer. Daar blonk de vertrekkend D66-leider altijd in uit.

Het opstappen van Alexander Pechtold is ‘een gemis voor de politiek’, stelt premier en VVD-partijleider Mark Rutte. ,,Met Alexander Pechtold kun je op één dag een scherp debat voeren, zaken doen én ongelooflijk lachen. Dat is een zeldzame combinatie in de politiek.”

Pechtolds plotselinge afscheid als voorman van D66 heeft ook in de Tweede Kamer voor verrassing gezorgd. ,,Zijn afscheid is net zo verrassend als hoe hij tijdens een debat uit de hoek kon komen”, vindt VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. Hij noemt Pechtold ‘een scherp, inhoudelijk debater’.

Vooral in het debat, waar Pechtold altijd in zijn element was, zal de D66’er worden gemist, stelt SGP-leider Kees van der Staaij. ,,Ik zal zijn interrupties missen!” Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher gaat ‘de scherpe dialogen met deze waardige tegenstander’ missen. ,,Een zeer gewaardeerde collega.”

Prestatie

Haagse politici roemen de prestatie die Pechtold heeft geleverd in het opbouwen van zijn partij. ,,D66 is hem veel dank verschuldigd”, vindt CDA-voorman Sybrand Buma, die hem roemt voor zijn ‘grote politieke vakmanschap en zijn collegialiteit’. ,,Dat is een buitengewoon knappe prestatie”, zegt ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij constateert dat de politieke verschillen tussen hun beider partijen ‘op onderdelen groot’ zijn. ,,Toch is er, met respect voor die verschillen, al jaren sprake van een goede samenwerking. Dat is mede de verdienste van collega Pechtold.” 

Quote

Toch is er, met respect voor die verschil­len, al jaren sprake van een goede samenwer­king

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers

Vorig jaar nog weigerde Pechtold aanvankelijk met Segers te onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. De twist moest met een dinertje bij het bekende Haagse restaurant Garoeda worden bijgelegd. Daarna was de kou uit de lucht.

Pechtold was de politieke tegenpool van Geert Wilders. In de scherpe debatten wisten de twee elkaar en hun partij tot grote hoogten te stuwen. Wilders houdt het summier, nu Pechtold zijn vertrek heeft aangekondigd. ,,Adieu Alexander”, schrijft hij op Twitter.