Volledig scherm
De voorbereidingen voor de aanleg van de westelijke ontsluiting zijn al in volle gang. © Cees Wouda

Wethouder: ‘Stikstofcrisis kan prijs westelijke rondweg drukken’

De aanbesteding voor de aanleg van de westelijke ontsluiting om Amersfoort kan in november beginnen. In de loop van 2020 wordt bekend wie de weg gaat aanleggen. Wethouder Hans Buijtelaar verwacht dat de stikstofcrisis, waardoor veel bouwprojecten moeten wachten, een prijsdrukkend effect heeft op de aanleg.

ProRail gaat de aanbesteding mede namens de gemeente regelen, omdat zij met spoorwerkzaamheden een zeer groot deel van het traject voor haar rekening neemt. Na de selectiefase in november ontvangen geselecteerde aannemers een zogeheten aanbestedingsleidraad. Hierin staan spelregels en kwaliteitscriteria die horen bij de aanbesteding opgenomen. Vervolgens hebben de geselecteerde aannemers van januari tot en met mei 2020 de mogelijkheid om de bieding uit te werken. In de loop van 2020 vindt de gunning plaats.

Stikstofnormen

De kostenraming toont dat het project binnen het budget van 67 miljoen euro kan worden gerealiseerd. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de aanleg en het gebruik van het traject binnen de nieuwe stikstofnormen valt. Met deze uitkomsten besloot het college deze week om te starten met het proces van de aanbesteding. Samen met ProRail wordt het noordelijk, midden- en zuidelijk deel van het tracé in één geheel op de markt gezet.

Prijsdrukkend

Hoewel het bestemmingsplan van de westelijke ontsluiting onherroepelijk is vastgesteld, moet er voor de aanleg nog wel een omgevingsvergunning bouwen worden aangevraagd. Met de nieuwe stikstofcalculator van het Rijk is volgens de gemeente aangetoond dat het project binnen de nieuwe normen blijft. Wethouder Hans Buijtelaar (VVD, Mobiliteit): ,,Omdat veel andere infraprojecten voorlopig niet kunnen doorgaan, zie je dat het aanbod van aanbestedingen afneemt. Aangezien aannemers graag werk houden, verwacht ik dat hierdoor een prijsdrukkend effect optreedt. Zekerheidshalve hebben we deze verwachting echter nu niet in de kostenraming meegenomen.”

De planning is dat de daadwerkelijke werkzaamheden medio 2021 starten en in 2023 zijn afgerond.

Het huidige tracé wordt om de woonwijk van de Beroemde Vrouwenbuurt op een deel van de Bernhardkazerne (verdiept) aangelegd en er wordt een ongelijkvloerse spoorkruising gemaakt. Voor fietsers worden er nabij de Stichtse Rotonde een tweetal tunnels aangelegd. 

In samenwerking met indebuurt Amersfoort

Amersfoort