Problemen bij verpleeghuis Willem Drees

  1. Verpleeghuis Willem Drees al eerder in opspraak wegens wantoestanden en ruzie

    Verpleeg­huis Willem Drees al eerder in opspraak wegens wantoestan­den en ruzie

    Het is bepaald niet de eerste keer dat misstanden naar buiten komen uit het Willem Dreeshuis of over HWW. Toen het verzorgingshuis aan het eind van de Haagse Beeklaan nog van zorgreus Meavita was, klaagde een bewoonster dat ze werd uitgekafferd door verzorgers, en haar weigerden te helpen opstaan toen de stokoude dame ’s nachts uit bed was gevallen. Haar werden bovendien steeds meer kalmeringsmiddelen voorgeschreven, waardoor haar situatie zienderogen verslechterde.