Stikstofcrisis

De stikstofcrisis uitgelegd en het nieuws over de stikstofaanpak in Nederland. Wat doet het kabinet met het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes en hoe zit het met piekbelasters? Het onderwerp stikstof ligt gevoelig sinds het CDA een bom legde onder het coalitieakkoord, waarin staat dat de uitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn.