Volledig scherm
Foto ter illustratie © ANP


Grondwaterstanden WDODelta zijn aan de lage kant

Het mag de afgelopen week dan hebben geregend, de grondwaterstanden in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn nog steeds aan de lage kant. Vooral op de hoge zandgronden (Sallandse Heuvelrug en Drents Plateau) is de waterstand erg laag.

Op de Sallandse Heuvelrug en Drents Plateau is de waterstand ongeveer gelijk, of zelfs iets lager, dan de grondwaterstanden van vorig jaar rond deze tijd. Volgens het waterschap heeft de ‘natuur het daar erg zwaar’. WDODelta kan op deze locaties geen water aanvoeren. Het herstel van de grondwaterstanden in deze gebieden is sterk afhankelijk van regenwater.

Ook in de rest van het werkgebied zijn de grondwaterstanden relatief laag, maar deze wel hoger dan begin augustus 2018. Momenteel benut WDODelta gemiddeld 80 procent van de aanvoercapaciteit van water.

Extra maaien

Het waterschap heeft watergangen waar een knelpunt van wateraanvoer werd verwacht extra gemaaid. Hierdoor kan het water beter worden verspreid in het gebied. Volgens het waterschap heeft dit geholpen. ‘In combinatie met de geringe neerslag is op deze locaties de situatie verbeterd.’

Geen verbod

In het gebied Westerhuizingerveld blijft de onttrekkingsstop voor oppervlaktewater nog van kracht. Wel herstellen de waterstanden zich hier langzaam. Deze onttrekkingsstop houdt in dat het waterschap de beregenaars heeft verzocht om geen oppervlaktewater meer te onttrekken. Hier wordt goed gehoor aan gegeven. Daarom hoeft er geen verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater te worden ingesteld.

  1. Enige genderneutrale nijlpaard ter wereld overleden in dierenpark Wildlands Emmen

    Enige genderneu­tra­le nijlpaard ter wereld overleden in dierenpark Wildlands Emmen

    In het Wildlands-dierenpark in Emmen is het 11-jarige nijlpaard Hasana overleden. Omdat de dood van het dier onverwacht kwam en het park wilde weten hoe zij was gestorven, is ze overgebracht naar de Universiteit van Utrecht. Daar bleek iets heel bijzonders: Hasana bleek genderneutraal te zijn met zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken. Het is voor zover bekend het enige nijlpaard dat ooit met deze kenmerken is vastgelegd.