Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP XTRA

Drenthe heeft (toch) weer zeer zwakke scholen

Drenthe heeft opnieuw scholen die van de Onderwijsinspectie het predicaat ‘zeer zwak’ hebben gekregen. Voor vier basisscholen geldt dat en dat is een flinke terugslag.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Al vele jaren zijn er relatief veel zwakke en zeer zwakke basisscholen in de provincie. Gemeenten en de provincie kwamen op het dieptepunt in 2010 tot een ‘Kwaliteitsakkoord’ over noodzakelijke actie. De staatssecretaris van Onderwijs trok daar twee ton voor uit en het ging tot vorig jaar ook wel beter. De zeer zwakke scholen leken verdwenen, maar nu zijn ze weer terug.

Nederland telt per 1 oktober 42 basisscholen die van de onderwijsinspectie het oordeel ‘zeer zwak’ hebben kregen op basis van onderzoek tussen januari en juni van dit jaar. Daaronder zijn er vier uit Drenthe: de St. Franciscusschool in Weiteveen, de Dordtsetil in Nieuw-Dordrecht, De Runde in Emmer-Compasuum en De Krullevaar in Hoogeveen.

Als de leerresultaten ernstig en langdurig tekortschieten én als er tekorten zijn in de naleving van wettelijke voorschriften, dan is er sprake van zeer zwak onderwijs. In Nieuw-Dordrecht klopt dat volgens locatieleider Sanne Holman mogelijk niet helemaal, want haar voorganger had de administratie niet op orde. ,,Het aanbod aan lesstof is wel goed, maar of de kinderen er wel genoeg van opsteken? Het moet doelgerichter, de kinderen staan te veel in de maakstand en niet in de leerstand.”

Kinderen met weinig bagage

Dat de probleemscholen vooral in Zuidoost-Drenthe zitten lijkt geen toeval. Scholen moeten daar een stapje meer doen en dat is volgens Holman in Nieuw-Dordrecht niet anders. „De kinderen komen met een bepaalde ‘bagage’ binnen. We hebben veel te maken met kinderen die met een taalachterstand op school komen en ze krijgen ook niet veel mee aan normen en waarden. Maar we hebben alleen invloed op de schoolsituatie.”

De kinderen op de katholieke St. Franciscusschool in Weiteveen hebben volgens de inspectie de afgelopen jaren simpelweg te weinig geleerd, waardoor veel leerlingen achterstanden hebben opgelopen bij rekenen en taal. ,,Al langere tijd liggen de resultaten van de eindtoets op deze school onder wat van de school verwacht mag worden”, zo staat in het rapport. Directeur Age-Jan Hut wil niet reageren.

Teveel onrust tijdens de lessen

Het oordeel over De Krullevaar van de Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs in Hoogeveen (PricoH) is ook hard. ,,De leraren moeten beter les geven. In teveel lessen is het onrustig. Daardoor zijn de leerlingen niet voldoende betrokken bij de les en leren zij niet genoeg.”

Opvallend is het gebrek aan kennis op de genoemde scholen over de oorzaken waardoor kinderen slecht presteren, zo schrijft de inspectie. Niet alleen wordt er te weinig hulp geboden; de leerkrachten kunnen dus ook niet weten of hun extra aandacht wel effectief is. En zonder die juiste hulp lopen de kinderen de achterstand niet in.

Herstelonderzoek binnenkort

Het onderwijs moet op de vier scholen beter worden afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen. Zo moet de professionele cultuur op de gemeentelijke basisschool De Runde in Emmer-Compascuum volgens de inspectie worden versterkt en daar is de gemeente Emmen het hele jaar al druk mee.

Een school die de beoordeling ‘zeer zwak’ heeft gekregen, moet zich binnen een jaar verbeteren. Uitgerekend volgende week is er zo’n herstelonderzoek in Nieuw-Dordrecht. Sanne Holman heeft goede hoop dat de school dan van het vervelende predicaat ‘zeer zwak’ af is.