Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP XTRA

Financiële situatie Hoogeveen dramatisch: totale uitgavenstop per direct van kracht

Hoogeveen heeft vandaag besloten tot een volledige uitgavenstop. Voor 2020 betekent dit dat alle uitgaven die niet wettelijk of contractueel verplicht zijn door de gemeente worden stopgezet. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De gemeente Hoogeveen wil daarmee 8 miljoen euro besparen. Dat bedrag dreigt de gemeente over 2020 tekort te komen.

De komende weken wordt een inventarisatie gemaakt van de besparingen die deze maatregel oplevert. Dan moet ook duidelijk worden of er nog ruimte ontstaat voor uitzonderingen op de totale uitgavenstop.

Donderdagmiddag wordt het besluit in een persbijeenkomst toegelicht.

‘Sober en spaarzaam’

Twee weken geleden werd, na vragen van het CDA, al duidelijk dat Hoogeveen er financieel slechter voorstaat dan ooit. Behalve de uitgavenstop wil het college het financiële beleid de komende jaren zo sober en spaarzaam maken dat er uiterlijk eind 2024 minimaal 13 miljoen euro in de Algemene Reserves (de spaarpot) is opgebouwd.

De afgelopen jaren heeft de gemeente de uitgaven in het sociaal domein al fors ingedamd. ,,Deze bijsturing bleek niet voldoende’’, stelt het college in een eerste verklaring. Daardoor is de financiële positie van de gemeente Hoogeveen drastisch verslechterd.

,,De meest recente cijfers laten zien dat de doorgevoerde bijsturingen in 2020 nog niet de besparingen op gaan leveren die nodig zijn. Daarom grijpen we per direct in.’’

Nieuwe tekorten dreigen

Vooral ook omdat er nieuwe tekorten dreigen. Zo zijn de uitgaven op het sociale domein structureel hoger dan de inkomsten vanuit het Rijk. ,,Op korte termijn lijkt er geen financiële compensatie voor het sociale domein vanuit de Rijksoverheid te verwachten’’, stelt het college.

Ook is de gemeente veel geld kwijt voor onderhoud en vervanging van bestaande voorzieningen, zoals sportvelden, zwembad en scholen.

De financiële reserve van Hoogeveen is tot een minimum geslonken en daarmee onder het niveau dat een financieel gezonde gemeente zou moeten hebben.

Medewerkers geïnformeerd

Het college van burgemeester en wethouders heeft de medewerkers van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen aan het begin van de middag verteld over de genomen besluiten. Ook de Ondernemingsraad, de gemeenteraad en het bestuur van de gemeente De Wolden zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

,,Deze besluiten zullen bij inwoners, ondernemers en organisaties veel vragen en mogelijk gevoelens van onzekerheid oproepen’’, verwacht het college.

Inventarisatie

De komende weken wordt geïnventariseerd welke gevolgen de besluiten precies hebben en welke besparing ze opleveren. Deze inventarisatie moet op 25 februari klaar zijn. Zo spoedig mogelijk daarna wordt meer duidelijkheid gegeven over de gevolgen van de uitgavenstop voor de organisatie, de inwoners, de ondernemers en organisaties in en rondom Hoogeveen.

  1. LIVE | Politie houdt vier betogers aan voor belediging, opruiing en verstoren openbare orde
    Boerenprotest

    LIVE | Politie houdt vier betogers aan voor belediging, opruiing en verstoren openbare orde

    Duizenden boeren hebben zich vandaag verzameld in Den Haag om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Het protest begon op de Koekamp, maar toen de boze boeren zich wilden verplaatsen naar het ministerie van Landbouw greep de politie in. Farmers Defense Force-voorman Mark van den Oever stelde het kabinet een ultimatum en riep om 15.00 uur na het verlopen ervan op om stickers te gaan plakken als ‘ludieke actie’. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.