Volledig scherm
De Grote Rietplas in Emmen © Google Streetview

Help! De Rietplas dreigt droog te vallen: gemeente Emmen zoekt naar oplossingen

Boten die vastlopen op zandbanken. Steigers die aangetast worden omdat de houten fundering niet meer onder water staat. Het steeds verder zakkende waterpeil in de Kleine en Grote Rietplas veroorzaakt steeds meer problemen.

Na twee droge zomers is het peil nu zo’n tachtig centimeter gedaald. In de Kleine Rietplas geeft een pop in het water de huidige stand aan: 60 centimeter diep.

,,Normaal gesproken staat het water tot aan zijn schouders, op zeg 1,40 meter’’, zegt Rolanda Dijkhuizen van Horecacentrum Rietplas. Ze kan geen kano’s meer vastbinden aan de steiger, want daar is geen water meer. Er ligt enkel nog een boot op het droge.

Houten beschoeiingen onder druk

Aan de betonnen randen van huizen die in de buurt aan het water liggen is het verschil ook goed te zien. De bovenkant is wit, daarna een donker vlak van zo’n tachtig centimeter breed (waar ooit water tegenaan klotste) en pas dan water.

Mensen met een houten beschoeiing als afscheiding tussen water en tuin hebben grotere problemen. ,,Die beschoeiingen komen steeds meer onder druk te staan, omdat er minder tegendruk is vanwege het lage waterpeil. De tuinkant drukt nu veel meer op die afscheidingen’’, zegt voorzitter Fred Ottens van Woonparc Sandur.

Henk Smit had aan zijn bestaande aanlegplaats aan de Diamantdreef al een lagere steiger gemaakt, om makkelijker in de boot te kunnen stappen. ,,Maar ook die is nu te hoog. Het waterpeil blijft maar dalen.’’ Buurman Herman de Jong: ,,We kunnen niet eens meer de boten uit het water laten halen, omdat we niet meer bij de plek voor het in- en uitladen van boten kunnen komen. ’’

Steigers opklauteren, in plaats van opstappen

Bij Center Parcs Parc Sandur moeten huurders van bootjes de steigers opklauteren, in plaats van opstappen. Volgens het vakantiepark is het verschil bijna een meter geworden.

VVD-raadslid Marcel Meijer trok na de zomer van 2018 al aan de bel bij burgemeester en wethouders over de lage waterstand. ,,Maar dit jaar zitten we op een nog lager punt. We hebben een prachtige recreatieplas, waar we nu niet het maximale kunnen halen. Wij willen gewoon een volle Kleine en Grote Rietplas, waar het liefst ook nog in kan worden gezwommen.”

Druk op de ketel bij gemeente Emmen

Woonparc Sandur trekt samen op met van de wijkvereniging Rietlanden om de problematiek aan te kaarten. Voorzitter Henry Ahlers stelt dat geen gelegenheid ongemoeid wordt gelaten om de druk op de ketel te houden bij de gemeente Emmen om met een oplossing te komen. ,,Wij willen net als wijkvereniging Woonparc Sandur graag reuring in dit gebied en daarvoor is een goede waterstand belangrijk. Het water moet schoon genoeg zijn om in te zwemmen en er moet voldoende van zijn om te kunnen varen in het gebied. Die twee staan nu onder druk.”

‘Vreemd ‘water inpompen kan niet zomaar

Volgens waterschap Vechtstromen, dat enkel een adviserende rol heeft wat betreft de Rietplas, kan er niet zomaar ‘vreemd’ water uit bijvoorbeeld de Verlengde Hoogeveense Vaart in de Rietplas gepompt worden. ,,Want dan kan de zwemkwaliteit niet meer gegarandeerd worden. Je weet namelijk niet of het water altijd schoon is dat je binnenlaat’’, zegt Martin Hilferink.De Kleine en Grote Rietplas staan enkel met elkaar in verbinding. Beide plassen worden gevoed door enkel regenwater.

De gemeente Emmen onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om in te grijpen. Volgens woordvoerder René Nanninga is het streefpeil van de Rietplas 14.65 meter boven NAP. ,,Daar zit het nu dus 65 centimeter onder. Met twee droge zomers en een winter waarin weinig neerslag is gevallen, komt het waterpeil niet op niveau zoals we dat willen. Het water zakt altijd wel wat weg, maar bij normaal weer, en dus meer neerslag, schommelt het meestal in het voorjaar rond de 14.65 meter boven NAP.’'

Er zijn bij de gemeente op dit moment nog geen schadegevallen bekend door het lage waterpeil. ,,We onderzoeken op dit moment welke mogelijkheden er zijn om het waterpeil op een goed niveau te krijgen en te houden.’’