Volledig scherm
Boze boeren tijdens de protestactie bij het provinciehuis van Drenthe. Belangenbehartiger LTO Noord riep op tot de actie en eiste een opschorting van de beleidsregels rond stikstof. © ANP

Oppositie in Staten zeer kritisch op aanpak stikstofchaos

Waarom ging het provinciebestuur van Drenthe zo gemakkelijk door de knieën voor demonstrerende boeren en ontving zij hen met koffie en krentenbrood? Vanuit de oppositie in de Staten van Drenthe kwam woensdag stevige kritiek op de provinciale aanpak van de stikstofcrisis.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Partij van de Dieren diende hierover een motie van treurnis in tegen de gedeputeerden Hans Kuipers (GroenLinks) en Henk Jumelet (CDA) tijdens een bespreking van de gang van zaken in de afgelopen maand. Fractielid Thea Potharst vindt het niet kunnen dat het provinciebestuur zo gemakkelijk toegaf aan de belangen van één beroepsgroep. Maandag 14 oktober trok de provincie een reglement voor het uitgeven van milieuvergunningen alweer in dat nog geen week eerder was bekend gemaakt. Sindsdien liggen naar schatting ruim 830 projecten in Drenthe stil.

‘Boeren waren intimiderend’

Statenlid Anry Kleine Deters (D66) ervoer de demonstrerende boeren op die dag bij het Provinciehuis in Assen als intimiderend. Ze wees ook op de woorden van René Paas, commissaris van de koning in buurprovincie Groningen. Hij stelde dat je in een democratie nooit je zin mag krijgen door te dreigen met geweld.

Jumelet vond de demonstrerende boeren in Assen helemaal niet intimiderend. Jumelet en Kuipers hebben snel aan hen toegegeven omdat de afspraak in het provinciebestuur is dat de provincie niet strenger mag zijn met het stikstofdossier dan het Rijk. „Ik heb ook gemerkt dat snelheid boven zorgvuldigheid is gegaan”, zei Jumelet.

‘Stop met die strenge milieuregels’

Vanuit de oppositiepartijen Forum voor Democratie en PVV kregen Kuipers en Jumelet geheel andere kritiek. Beide partijen vinden dat de provincie Drenthe moet stoppen met strenge milieuregels. Nico Uppelschoten (PVV) vindt dat de provincie desnoods maar tegen ‘Den Haag en Brussel’ moet ingaan. Jan Willem Drukker (Forum) meent dat er sprake is van een ‘massapsychose’ om onhaalbare milieudoelen te stellen. Hij vergeleek de inspanningen op dit gebied met het gedrag van lemmingen.

Uiteindelijk steunde een Statenmeerderheid de aanpak van Jumelet en Kuipers. De motie van de Partij voor de Dieren kreeg alleen steun van deze partij zelf. De provincies en het Rijk hebben beloofd dat ze voor 1 december met een nieuw plan komen om de stikstofcrisis vlot te trekken.