Volledig scherm
ILLUSTRATIE - Portemonnee met kleingeld. De pensioenuitkeringen dreigen volgend jaar verlaagd te worden. ANP XTRA ROOS KOOLE © ANP

SP Hoogeveen houdt protestactie op de Hoofdstraat: 'Stop bezuinigingen op sociaal domein’

De SP in Hoogeveen voert zaterdagmiddag actie. De partij staat op de Hoofdstraat met een stand met anti-bezuinigingslabels waarop mensen hun naam en handtekening kunnen zetten.

De gemeente komt de komende jaren naar verwachting miljoenen tekort. Burgemeester en wethouders stellen nu onder meer voor bezuinigingen door te voeren op het sociale domein, de regelingen voor de meest kwetsbare mensen binnen de gemeente.

Inmiddels laat onder meer de Cliëntenraad van Hoogeveen steeds duidelijker weten dat dit niet kan. De SP stelt de komende dagen iedereen in de gelegenheid een protestkaart in te vullen. Volgens de socialisten zijn deze bezuinigingen om te huilen.

Financiële tegemoetkoming

De eerste slag was dat al vanaf dit schooljaar ouders niet meer bij de gemeente Hoogeveen kunnen aankloppen voor een financiële tegemoetkoming voor schoolmateriaal voor hun kinderen. En dat terwijl vorig jaar nog honderden ouders daar gebruik van konden maken.

Ook onder andere thuiszorgmedewerkers en hun cliënten gaan gekort worden op de uren zorg die er nu voor staan. Dat zorgt voor veel onzekerheid bij alle betrokkenen.

Inmiddels is uit de beantwoording van eerder door de SP gestelde vragen over de bezuinigingen gebleken dat de gemeente eigenlijk zelf niet weet wat de gevolgen zijn voor cliënten die geen of minder gebruik kunnen maken van sociale regelingen.

‘Ook is onduidelijk of bezuinigingen niet op andere momenten tot hogere uitgaven gaan leiden. Daarnaast is de vraag of de bezuinigingen geen stortvloed aan beroepszaken tot gevolg zullen hebben. Het erge is ook dat nu het financieel tegenzit de gemeente meteen zegt dat er niet meer uitgegeven mag worden aan sociale regelingen dan de rijksoverheid aan de gemeente overmaakt. Op die manier wordt het sociaal beleid in Hoogeveen de speelbal van Den Haag’, vindt SP-voorvrouw Jutta van den Oord, die er herhaaldelijk voor pleitte een reservepot in te stellen om klappen op te kunnen vangen. ‘Naar mijn mening moeten we nu als Hoogeveen laten zien dat we solidair willen zijn met inwoners die keer op keer het kind van de rekening zijn.’

‘Anti-bezuinigingslabels’

Morgen staat de SP met een stand op de Hoofdstraat met ‘anti-bezuinigingslabels’ waarop iedereen zijn of haar naam en handtekening kan zetten. De protestkaarten worden aan een kleurige uitstalling boerenzakdoeken bevestigd die aan het gemeentebestuur aangeboden worden om de boodschap te onderstrepen dat bezuinigingen op het sociale domein om te huilen zijn.