Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Shutterstock

Aantal vrouwelijke topverdieners in zeven jaar flink gestegen

Het aantal vrouwen met een topsalaris neemt gestaag toe. In 2010 bestond de top van de loonlijst voor 15 procent uit vrouwen. Vorig jaar was al 20 procent van de topverdieners van het vrouwelijke geslacht.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de jongste cijfers aanleverde, constateert dat vrouwen in leidinggevende posities ook op salarisgebied met een inhaalslag bezig zijn. De onderzoekers houden wel een slag om de arm, al was het maar omdat er geen algemeen erkende definitie van het begrip 'topverdiener' is.

Voor het onderzoek heeft het CBS gekeken naar de 0,2 procent bestbetaalde banen in Nederland, bij bedrijven en instellingen met meer dan vijfhonderd werknemers. Vervolgens is vastgesteld of de topverdiener een man of een vrouw was. ,,Zo berekend telde Nederland in 2017 bijna 6600 topverdieners'', aldus het CBS. ,,Het aantal vrouwen onder deze topverdieners nam de afgelopen zeven jaar toe.''

In 2017 was de man/vrouw-verhouding op de werkvloer nagenoeg gelijk. Een uitzondering vormden de grote bedrijven en instellingen: daar werken over het algemeen (iets) meer vrouwen dan mannen, en dat is al jaren zo. Dit is voor het CBS het bewijs dat er iets aan het veranderen is aan het loonfront: ,,Terwijl het aandeel vrouwen op de werkvloer dus vrijwel gelijk bleef, steeg het percentage vrouwen onder de topverdieners wél substantieel: van 15,0 naar 20,4.''

De zorg is van oudsher een vrouwenbolwerk. In 2017 bezetten vrouwen hier 84 procent van de banen en 30 procent van de best betaalde banen.

Met 34 procent lag het aandeel vrouwelijke topverdieners bij 500-plusorganisaties in de overige dienstverlening overigens nóg iets hoger, terwijl vrouwen hier maar 57 procent van de werkvloer uitmaken. Onder de overige dienstverlening vallen activiteiten van belangenverenigingen, reparatie van computers en andere consumentenartikelen, en andere activiteiten op het gebied van persoonlijke dienstverlening die niet elders zijn ingedeeld.

De bouw is de bedrijfstak met de minste vrouwen.