Aantal werklozen daalt - kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

Het aantal werklozen neemt rap af. In maart waren er 357.000 werklozen, oftewel 3,9 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder bedroeg het werkloosheidspercentage nog 4,1 procent.

Volgens de laatste cijfers van het CBS hadden vorige maand ruim 8,7 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand toegenomen. 

Volledig scherm
Een vrouw bekijkt vacatures bij het UWV Werkplein in Den Haag. © ANP

Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 357.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 13.000 per maand, aldus het statistiekbureau.

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,9 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 3.000 per maand afgenomen.

Halvering sinds 2014

Uitkeringsinstantie UWV registreerde een afname van het aantal ww-uitkeringen naar 327.000 eind februari. Het werkloosheidspercentage was in de afgelopen maand nog niet terug op het niveau van vlak voor de economische crisis. Wel is dit percentage sinds begin 2014, toen de werkloosheid piekte op 7,8 procent, gehalveerd. 

Weet jij hoeveel mensen in jouw gemeente WW ontvangen? Of denk je het goed te kunnen gokken? Kijk hieronder of je het goed hebt: