Volledig scherm
© anp

'Belastingplan Asscher schadelijk voor economie'

InterviewEconoom Bas Jacobs is zeer kritisch over het plan van vicepremier Lodewijk Asscher om het topbelastingtarief te verhogen naar 60 procent. ,,Als de PvdA zo graag wil herverdelen kan hij beter de hypotheekrente afbouwen en erfenissen meer belasten."

Quote

Zo'n forse verhoging van het toptarief werkt niet. Mensen verzinnen namelijk construc­ties zodat ze minder af hoeven te dragen en de uiteinde­lij­ke opbrengst vrijwel verdampt

Bas Jacobs, econoom
Volledig scherm
Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam © Domin Meinema


Asscher lanceerde zijn fiscale plannen vandaag als lijsttrekker van zijn eigen PvdA. Met de nivellerende voorstellen hoopt hij zijn partij in de aanloop van komende Tweede Kamer-verkiezingen in maart scherp neer te zetten. Econoom Bas Jacobs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en expert in herverdelingsvraagstukken, is niet onder de indruk.

Wat dacht u toen u las dat Asscher 300 miljoen wil ophalen met een hoger toptarief voor inkomens boven de 150.000 euro? 

,,Dat is onverstandig en levert schade op voor de economie. Uit CPB-onderzoek blijkt dat mensen door zo'n grote belastingverhoging minder gaan werken, constructies opzetten om minder af te dragen of een onderneming beginnen om de inkomensbelasting te omzeilen." 

,,Ook kunnen ze hun geld naar het buitenland brengen of zelfs emigreren. De krimp van de belastinggrondslag heft de extra inkomsten vrijwel geheel op."  

Asscher's meest opmerkelijke voorstel is een 2 procents-verhoging van de vennootschapsbelasting. Veel landen willen juist verlagen.

,,De vpb is veruit de meest schadelijke belasting in ons fiscale stelsel omdat de gedragseffecten zeer groot zijn. Verhoging leidt ertoe dat bedrijven minder investeren, zich meer met schulden financieren en hun hoofdkantoor of hun winsten verplaatsen naar landen met een lager tarief. Denk Google en Starbucks, die vrijwel geen belasting betalen."  

Niet doen dus?
,,Ik vind dat er eerst een fundamentele discussie over de toekomst van de Vennootschapsbelasting dient te komen. Asscher gaat daar compleet aan voorbij. Hij laat de fundamentele problemen van de vennootschapsbelasting in stand."

Wat moet er gebeuren?
,,Introduceer een aftrekpost voor de kosten van dividend, het liefst internationaal gecoördineerd. Dat kan worden betaald met een hoger vpb-tarief. Dan maken bedrijven minder schulden, investeren ze meer en nemen inkomen en werkgelegenheid toe."

Lees verder onder de foto

Volledig scherm
De plannen van Asscher werken nivellerend. Hoge inkomens en bedrijven dragen meer af, lage inkomens en werknemers houden meer over. © ANP XTRA
Quote

Als de PvdA langwerken­de werknemers met lage inkomens eerder met pensioen wil laten gaan, is dat voor een linkse partij prima verdedig­baar. Gemiddeld leeft deze groep korter en geniet minder lang van hun pensioen

Jacobs, econoom

De nieuwe PvdA-lijsttrekker gunt langwerkende minder betaalde werknemers verder een sneller pensioen. 

,,Vanuit links perspectief is dat prima verdedigbaar, ook GroenLinks stelt het voor. Nu leven laagbetaalde werknemers gemiddeld korter en genieten minder lang van hun pensioen. Als econoom heb ik er echter geen mening over."  

Nog een voorstel: meer belastingvoordelen voor werknemers.

,,Dit heb ik zelf onderzocht en mijn bevindingen zijn dat lage inkomens te veel belasting betalen. Voor hen is elke euro meer waard dan voor de middengroepen. Als Asscher de belastingdruk meer richting middengroepen en het belasten van kapitaal wil verschuiven, is dat goed."

,,Dat lijkt een politiek oordeel, maar is het niet: het levert namelijk een doelmatiger belastingstelsel op. Belastingverschuiving van kapitaal naar laagbetaalde arbeid is overigens ook goed voor de VVD. Zij kunnen - als ze de huidige inkomensverdeling tussen lager en hogere inkomens in stand willen houden - dat realiseren tegen lagere kosten en meer werkgelegenheid.   

Samenvattend: niet doen dus, al die fiscale aanpassingen.

,,Wanneer Asscher hogere inkomens en vermogende Nederlanders zo graag meer wil laten bijdragen - en dat is een politieke keuze - dan kan hij economisch gezien beter de hypotheekrente afbouwen, pensioenen minder fiscaal stimuleren en erfenissen meer belasten. Dat is beter voor de economie dan zijn voorstellen voor het toptarief en de winstbelasting."

Quote

Als Asscher echt wat wil doen voor lagere inkomens kan hij beter de hypotheek­ren­te afbouwen, pensioenen minder fiscaal stimuleren en erfenissen extra belasten

Jacobs, econoom