Volledig scherm
De Afsluitdijk. © Levvel

Brussel leent Nederland 330 miljoen euro voor renovatie Afsluitdijk

Brussel verstrekt Nederland een lening van 330 miljoen euro voor een grootscheepse renovatie van de Afsluitdijk. De dijk die ons land sinds 1932 tegen de zee beschermt, voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid en moet de komende jaren flink onder handen worden genomen.

Voor dat onderhoudswerk krijgt Nederland financiële steun van de Europese Investeringsbank (EIB). Dit loket financiert vooral publieke infrastructuurprojecten in EU-landen. 

De werkzaamheden moeten uiterlijk in 2022 zijn afgerond. Er wordt de komende jaren onder andere gewerkt aan het versterken van de toplaag van de Afsluitdijk. Ook worden nieuwe keersluizen vóór de bestaande schutsluizen aan beide zijden van de dam gebouwd, om zo het water beter tegen te houden. Verder worden de huidige spuisluizen gerenoveerd en worden er vispassages gebouwd om vis opnieuw te laten migreren tussen de zee en het IJsselmeer.

,,In deze tijden van klimaatverandering is een stijgende zeespiegel een heel concrete zorg voor de Nederlanders; en de EU-bank is verheugd de modernisering van deze belangrijke waterkering te ondersteunen'', zegt de vicevoorzitter van de EIB, Vazil Hudak.

Inmiddels heeft de Europese Investeringsbank meer dan 10 miljard euro aan leningen uitstaan in Nederland.