Volledig scherm
© ANP XTRA

Contributie Nederland aan de Europese Unie gaat fors stijgen

De bijdrage van Nederland aan de EU-begroting gaat de komende jaren fors omhoog. Volgend jaar betaalt ons land bruto 8,1 miljard euro, in 2027 bedraagt de contributie al minstens 10 miljard.

Als Brussel zijn zin krijgt, zou de jaarlijkse afdracht van Nederland volgens EU-ingewijden zelfs stijgen naar 13 miljard euro in 2027.  Dit bedrag zou genoemd worden in het voorstel van de Europese Commissie voor de meerjarenbegroting (MFK) voor de periode 2021-2027. 

Nederland verzet zich fel tegen de forsere verhoging, net als Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken. Ook zij zien zich geconfronteerd met een aanzienlijk hogere bijdrage. De vijf willen dat de stijging beperkt blijft en vinden dat de begroting tussen 2021 en 2027 niet meer mag stijgen dan 1 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands product). 

Brussel heeft echter bedacht dat het begrotingsplafond zou moeten toenemen naar ruim 1,1 procent.  Die stijging brengt zo’n 300 miljard euro extra in het laatje. In de loop van volgend jaar zullen de landen tot een compromis moeten komen over het toekomstig EU-huishoudboekje.

Omdat deze begroting is gekoppeld aan het stijgende Europese bbp, zal de contributie van landen - dus ook die Nederland betaalt - hoe dan ook stijgen. Zelfs als wordt vastgehouden aan het begrotingsplafond van 1 procent én zelfs als Nederland zijn korting behoudt, dan bedraagt de Nederlandse bijdrage in 2027 grofweg bruto 10 miljard euro. De Europese Commissie wil de korting van meer dan 1 miljard per jaar geleidelijk afbouwen tot nul.

Brexit 

Verder speelt mee dat de bijdrage van de Britten van jaarlijks zo'n 12 miljard gaat verdwijnen door de brexit. Dat financiële gat zullen de 27 overblijvende EU-lidstaten moeten opvangen. Het gaat overigens om brutobijdragen. Er vloeit ook geld terug in de vorm van subsidies, maar Nederland staat al jaren in de top van nettobetalers. 

De meeste lidstaten zijn het er over eens dat het goed is dat EU-budget groeit. Nederland eist daarvoor wel een ‘moderne’ begroting, met meer geld voor innovatie, grensbewaking, veiligheid en klimaat en minder subsidies voor landbouw en regionale ontwikkeling. De regeringsleiders van de EU-landen kwamen deze maand nog niet nader tot elkaar op hun top in Brussel. In december volgt een nieuwe ronde.