Volledig scherm
Ouder bij ziek kind in ziekenhuis © Thinkstock

De grootste misverstanden rond de zorgverzekering op een rij

Wat valt onder je basisverzekering en wat niet? En hoe zit het met de aanvullende verzekering? Volgens onderzoek van marktbureau Q&A Insights & Consultancy, in opdracht van Independer, gissen we vaak (én gaat dat nogal eens mis). Een greep uit de missers.

Ziekenhuisbezoek gaat af van je eigen risico – ja/nee *
Bijna eenderde van de ondervraagden in dit onderzoek denkt dat een ziekenhuisbehandeling op afspraak (bijvoorbeeld als je een foto moet laten maken) niet van zijn eigen risico afgaat. Nog eens 14 procent twijfelt of dit het geval is. Klopt het of niet? Het juiste antwoord: ja, ziekenhuisbezoek gaat ten koste van het eigen risico. Dat kan nuttig zijn als je volgend jaar je eigen risico wilt verhogen, om zo een (iets) lagere zorgpremie te krijgen. Nog iets om te onthouden: sommige kleine behandelingen kun je door de eigen huisarts laten uitvoeren. Dat scheelt, want een huisartsbezoek gaat niet ten koste van je eigen risico.

De overheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering - ja/nee *
Maar liefst 44 procent denkt dat de dekking in de basisverzekering afhankelijk is van welke zorgverzekeraar hij heeft gekozen. In de groep 18- tot 30-jarigen denkt zelfs 56 procent dat dit bepaald wordt door zijn zorgverzekeraar. Hoe het zit? De overheid beslist. Elk jaar maakt de minister bekend wat er in het basispakket zit. Keuzevrijheid hebben zorgverzekeraars alleen als het gaat om de aanvullende verzekeringen. 

Verzekeraars hebben een acceptatieplicht - ja/nee *
Op de stelling ‘Een verzekeraar mag je weigeren voor de basisverzekering, op basis van je gezondheid’ antwoordt 18 procent bevestigend. Bij 18- tot 30-jarigen ligt dat zelfs op 23 procent. Het juiste antwoord? Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht bij de basisverzekering. Dat is wettelijk bepaald. Ze kunnen verzekerden wel weigeren voor de aanvullende verzekering. Zo kan de verzekeraar nee zeggen als iemand bijvoorbeeld een verleden heeft als wanbetaler. 

De tekst gaat verder onder deze quiz 

Met een aanvullende verzekering ben je verzekerd van betere zorg in ziekenhuis - ja/nee *
Bijna 40 procent van de 60-plussers gaat ervan uit dat de aanvullende verzekering nuttig is mocht je in het ziekenhuis belanden. Gemiddeld denkt dat 35 procent dat. Het goede antwoord: nee. Ziekenhuiszorg zit namelijk in de basisverzekering. Met een aanvullende verzekering krijg je dus geen betere ziekenhuiszorg. Wel ben je met een aanvullend pakket verzekerd voor kosten die niet gedekt zijn in het basispakket. Denk dan aan tandartshulp voor boven de 18 jaar, een uitgebreide dekking voor fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. 

Voor bepaalde behandelingen ben je met een budgetpolis nergens verzekerd - ja/nee *
Op deze vraag reageert 41 procent bevestigend. In de groep 18- tot 30-jarigen ligt dat zelfs nog iets hoger: 46 procent. Het geval is: budgetpolissen sluiten geen behandelingen uit. Oftewel het juiste antwoord is: nee. Máár wees alert: met een budgetpolis ben je wel beperkt gedekt in het aantal gecontracteerde zorgaanbieders waar je zonder bijbetaling terecht kunt. Mensen met een budgetpolis kunnen achteraf geconfronteerd worden met hoge rekeningen waar zij niet op gerekend hadden. Dit is als zij gebruikmaken van een zorgaanbieder waarmee hun verzekeraar geen contract heeft. 

Vijf dingen die je moet weten over je zorgverzekering: 

1. Basisverzekering of aanvullende zorgverzekering?
Iedere Nederlander is wettelijk verplicht verzekerd voor de basisverzekering. Voor deze verzekering geldt een acceptatieplicht. Oftewel: de verzekeraar mag niemand weigeren die zich als nieuwe klant aanmeldt. Dan is er ook nog zoiets als een aanvullende zorgverzekering. Dit is een vergoeding voor zaken die je niet in het basispakket aantreft. Zoals: fysio, brillen en lenzen, tandarts en alternatieve zorg. Aanvullende verzekeringen zijn er in vele prijsklassen en formaten. 

2. Restitutie- of naturapolis?
Terug naar de basisverzekering. Deze kent drie varianten: de restitutie, natura en combinatiepolis. De restitutiepolis is de enige polis waarbij de verzekeraar de rekening van álle zorgaanbieders vergoedt. Het maakt niet uit of de verzekeraar een contract met die partij heeft of niet. Bij de naturapolis is dat contract wel essentieel. Als er een contract is (en je maakt gebruik van de zorg bij die aanbieder) betaalt de verzekeraar rechtstreeks de rekening. Als er geen contract is, dan moet je de rekening voorschieten en wellicht bijbetalen. Dan, om het nog iets ingewikkelder te maken, hanteren sommige verzekeraars een combinatiepolis. Voor sommige zorgsoorten bieden ze een contract (natura) en voor sommige zaken niet (restitutie). Het vraagt wat uitzoekwerk maar het staat allemaal beschreven in de polisvoorwaarden.

3. Wat zit er zoal in de basisverzekering?
De overheid beslist ieder jaar wat er in de basisverzekering komt. Vanuit de basisverzekering wordt de belangrijkste zorg vergoed. Een greep: een bezoek aan de huisarts; ziekenhuiszorg: de ambulance, het ziekenhuisverblijf en de behandeling door medisch specialisten; tandartskosten voor kinderen tot en met 18 jaar; kraamzorg en verloskundige hulp; fysiotherapie tot 18 jaar en voor chronische aandoeningen; geneesmiddelen; wijkverpleging; en kosten voor de apotheek.

4. Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?
De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks bepaald door de overheid en is alleen van toepassing op de basisverzekering. Het gaat voor volgend jaar om een bedrag van 385 euro (en vrijwillig te verhogen tot 885 euro). Wie gebruik gemaakt van de zorg, betaalt de eerste 385 euro uit eigen zak. Daar zijn wel een paar uitzonderingen op: voor de huisarts geldt bijvoorbeeld geen eigen risico. Overigens geldt ook bij een aanvullende verzekering of tandartsverzekering geen eigen risico. Dan is er ook nog zoiets als een eigen bijdrage. Ook dit geldt voor zaken in het basispakket zoals voor hulpmiddelen, geneesmiddelen (wanneer die duurder zijn dan de gemiddelde prijs) of kraamzorg. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van het soort zorg. Ook de hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid.

5. Wat valt er onder het eigen risico?
Voor de huisarts hoef je geen eigen risico te betalen. Wel kan er een rekening op de mat vallen als je medicijnen hebt gekregen, een bloedonderzoek hebt laten doen of als de huisarts je doorverwijst naar een ziekenhuis. De ziekenhuiskosten die daardoor gemaakt worden, gaan van je eigen risico af. Kosten voor een ambulance of een bezoek aan de spoedeisende hulp gaan wel altijd ten koste van het eigen risico.