Volledig scherm
Een deel van de aandeelhouders van Shell probeerde de oliemaatschappij een milieuvriendelijkere weg in te duwen. © Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

Directeuren vaker teruggefloten door beleggers

Aandeelhoudersvergaderingen bij beursgenoteerde bedrijven zijn geen applausmachines meer voor de directie. Vooral als het om beloningen van bestuurders gaat, laten de aandeelhouders hun tanden zien.

Dat blijkt uit het evaluatierapport van Eumedion, de belangenorganisatie van grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders. In totaal werd er afgelopen jaar zeven keer een voorstel van een bedrijf weggestemd op de aandeelhoudersvergadering. Dat ging dan om de hoogte van de beloning voor de raad van bestuur of het recht van een bedrijf om nieuwe aandelen uit te geven zonder toestemming van de aandeelhouders.

Een geval apart was ING. Daar kregen bestuurders en commissarissen een gele kaart van de aandeelhouders. Die waren boos vanwege de salarisrel rond topman Ralph Hamers en de megaschikking vanwege witwassen van de bank. ,,Vergeleken met afgelopen jaren zijn aandeelhouders assertiever geworden”, concludeert Rients Abma, directeur van Eumedion. Als verklaring geeft hij dat de beleggers een steeds mondigere en kritischere achterban hebben. ,,Dat zie je bij pensioenfondsen. De deelnemers in die pensioenfondsen willen dat het fonds meer de tanden laat zien bij thema's die ze belangrijk vinden. En vermogensbeheerders werken vaak ook voor pensioenfondsen, dus die moeten zich ook duidelijker laten horen.''

Kortingen 

Dat topbeloningen een gevoelig thema zijn voor pensioenfondsen is logisch. Veel gepensioneerden krijgen al vele jaren geen verhoging van het pensioen en er dreigen zelfs kortingen voor miljoenen deelnemers. Dan is het moeilijk te verteren dat topbestuurders zelf wel tientallen procenten meer aan salaris en bonussen krijgen.

Dat beleggers assertiever worden, ziet ook Mark van Baal, de voorman van Follow This. Hij richt zijn pijlen vooral op de olie- en gasbedrijven die medeverantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Follow This probeert al jaren met resoluties op de algemene vergadering van aandeelhouders de oliemaatschappijen in een duurzame richting te duwen. Bij Shell heeft dat al tot resultaten geleid, met dank aan een aantal grote Nederlandse beleggers. ,,Aandeelhouders praten niet alleen met de bedrijven, je ziet dat ze ook actie ondernemen en voor onze resoluties stemmen”, aldus Van Baal. Helemaal tevreden is hij nog niet. ,,Sommige grote beleggers zijn in woorden heel assertief, in daden nog niet.”

Abma wijst er ook op dat er niet alleen voor, maar ook achter de schermen invloed op een bedrijf wordt uitgeoefend. En dat leidt ook tot successen. ,,Bij verzekeraar ASR en bij DSM hebben bijvoorbeeld vooraf aandeelhouders over het beloningsbeleid gesproken en hun opmerkingen zijn meegenomen in het definitieve beloningsvoorstel. Ook bij andere bedrijven heeft overleg tot een aanpassing geleid.”

Drempel 

Abma verwacht veel van nieuwe wetgeving die volgend jaar ingaat. Dan moet het beloningsbeleid door driekwart van de aandeelhouders worden goedgekeurd. Nu is dat nog de helft plus één. Daarmee is de drempel voor goedkeuring flink verhoogd, dus is een blokkerende minderheid voldoende om een voorstel weg te stemmen.

Beleggers boeken ook succes als het gaat om meer vrouwen in de top benoemd te krijgen. ,,De druk vanuit beleggers wordt groter", merkt Abma op. ,,Dat leidde direct tot resultaat. Het afgelopen jaar was bijna de helft van de nieuwe topbestuurders en commissarissen een vrouw. Dat aantal was nog nooit zo hoog.”

Volledig scherm
Rients Abma © ANP