Volledig scherm

'Duurzame EU-doelen veel te ambitieus voor Nederland'

Duurzaam energieverbruik moet volgens ministers van EU-lidstaten in 2030 naar minstens 27 procent. Greenpeace en het Wereldnatuurfonds vinden die ambitie teleurstellend, maar voor Nederland zal het nog een hele kluif worden om die überhaupt te halen. ,,Met het voorgenomen beleid komen we uit op 24 procent."

Pieter Hammingh, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), zegt dat het achterblijven van Nederland mede komt door de verwevenheid van onze economie en fossiele industrie. ,,De groei van hernieuwbare energie is daarnaast pas net uit de startblokken.''

Volgens Hammingh is het nog niet zeker hoe het aandeel hernieuwbare energie in Nederland zich zal ontwikkelen tot 2030. ,,Het klimaat- en energieakkoord dat naar verwachting komend jaar wordt afgesloten, zal bepalend zijn”, stelt hij. ,,Als het hierin vooral om uitstootreductie gaat, kan ook het afvangen en opslaan van CO2 een belangrijke rol gaan spelen. Dat zou ten koste kunnen gaan van bijvoorbeeld de groei van windenergie. Maar het kan ook de andere kant op gaan, waarbij het aandeel hernieuwbare energie juist wel toeneemt.”

Kritiek

Naast Greenpeace en WNF noemt ook EU-commissaris Miguel Canette van Klimaat de doelen 'duidelijk onvoldoende'. Hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans sluit zich bij deze critici aan. ,,Voor Nederland zal zelfs dat echter nog een hele toer worden, en als we zo doorgaan niet haalbaar blijken. We hebben dit 25 jaar lang laten liggen, en zijn pas sinds 5 jaar echt serieus bezig."

Volgens cijfers van Eurostat doen alleen Malta en Luxemburg het minder goed dan Nederland. We worden voorbijgestreefd door onder meer Bulgarije, Roemenië en koploper Zweden. Volgens Rotmans zijn in de energietransitie nu 'radicale keuzes' nodig.

,,Dat Nederland die 27 procent niet gaat halen, is echt schandalig", stelt Rotmans. ,,We moeten in hoog tempo van het gas af, de industrie en landbouw vergroenen, en het vervoer elektrisch maken. We weten dus precies wat we moeten doen, maar het hangt  op moed, leiderschap en organisatorisch vermogen, en het doorbreken van de macht van het fossiele energieregime."

Quote

Dat Nederland die 27 procent niet gaat halen is echt schandalig

Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde en Duurzaamheid

Doelstelling

Het doel van 27 procent is nog niet definitief: komend jaar wordt nog onderhandeld. ,,Hoe iedere afzonderlijke lidstaat aan dat EU-brede doel zal bijdragen zal per geval verschillen, omdat elk land andere eigenschappen heeft", stelt Hammingh. Of er consequenties zijn voor landen die de energiedoelen niet halen, wordt later besloten. ,,Tot nu toe is voor het behalen van dit soort doelen geen juridische noodzaak."