Volledig scherm
© Floris Lok

Huurders dief van eigen portemonnee

Huurders stappen zelden naar de Huurcommissie om de in hun ogen te hoge huur aan te vechten. Toch kan dat zeker lonen, blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de commissie.

Verhuurders grijpen vaak het vertrek van de oude huurder aan om de huur flink op te trekken. Begin deze week bleek dat de huren in de vrije huursector met gemiddeld 5,9 procent omhoog gaan. In sommige steden, ook ver buiten de Randstad, zijn die stijgingen zelfs nog extremer.

Nu kan de nieuwe huurder de huursom slikken, maar hij kan 'm ook laten toetsen door de Huurcommissie. De enige voorwaarde is dat hij dit doet binnen zes maanden na de ondertekening van zijn huurcontract. De commissie kijkt dan of de huur passend is gezien onder andere de kwaliteit van de woning.

Zo'n toets – het kost slechts 25 euro – blijkt in veruit de meeste gevallen gunstig uit te pakken voor huurders. In 79 procent van de gevallen werden zij in het gelijk gesteld én volgde een huurverlaging van gemiddeld 103 euro per maand. Voor zelfstandige woningen kwam dit gemiddeld uit op 116 euro per maand, voor onzelfstandige woningen gemiddeld 75 euro per maand.

Vrije sector 

De Huurcommissie kan die toets ook doen voor woningen in de vrije sector. Als de huurprijs dan eigenlijk op of onder de liberalisatiegrens hoort te liggen (rond de 700 euro), dan zal de Huurcommissie de huurprijs verlagen. Blijft de huurprijs daarboven, dan is de Huurcommissie niet bevoegd om uitspraak te doen. 

Desalniettemin kan het, ook als het gaat om huurwoningen tussen de 700 en 1000 euro, lonen om naar de commissie te stappen, zo leert navraag. In 61 procent van de uitspraken werd vorig jaar de huurder in het gelijk gesteld. 

Ondanks al dit heuglijke nieuws, lijken toch maar weinig mensen bij de Huurcommissie aan te kloppen. Het orgaan kreeg in 2017 in totaal 7.588 verzoeken, waarvan slechts 782 zaken gingen over de toetsing van de aanvangsprijs. Uit het verslag blijkt dat het aantal verzoeken van huurders ten opzichte van 2016 flink is gedaald. 

Die afname van het aantal verzoeken gaat op voor de vrije sector. In 2016 waren er nog 251 huurders, in 2017 nog maar 167. De zegsvrouw van de Huurcommissie benadrukt dat dit normale schommelingen zijn. ,,Er is geen trend te zien.''

Onbekend 

Volgens de belangenvereniging van huurders, de Woonbond, bewijzen de cijfers dat huurders nauwelijks weet hebben van het bestaan van de Huurcommissie. ,,Veel huurders hebben geen idee dat ze de prijs kunnen voorleggen aan zoiets als de Huurcommissie. Dat is jammer omdat in veel gevallen blijkt dat er financieel voordeel te behalen valt en daarmee komen ook veel verhuurders weg met de soms veel te hoge huren die zij rekenen'', aldus woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond.