Volledig scherm
Uitvaart Monuta © ANP

Klanten Yarden in vertwijfeling: is er straks nog wel geld voor mijn uitvaart?

Uitvaartverzekeraar Yarden zit in de problemen. Het bedrijf met 1 miljoen verzekerden kan mogelijk op lange termijn niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Klanten vrezen dat hun verzekering niet wordt uitbetaald bij overlijden. De maatschappij wil hen geruststellen: ,,We hebben geen liquiditeitsprobleem.’’  

,,We staan onder druk’’, bevestigde het verzekeringsbedrijf vanochtend in een korte verklaring naar aanleiding van een publicatie in het Financieele Dagblad. In hetzelfde bericht beschreef de verzekeraar in een paar regels hoe het zo ver heeft kunnen komen: de aanhoudend lage rente, de opbouw van de portefeuille en wet- en regelgeving uit Europa die verzekeraars dwingt de buffers op te hogen.

,,Op dit moment werkt Yarden aan de versterking van haar solvabiliteit’’, luidt de boodschap. Daar draaien de problemen namelijk om. ,,De eerder genoemde ontwikkelingen veroorzaken geen druk op de liquiditeit’’, schrijft Yarden. Solvabiliteit gebruiken bedrijven om aan te geven of ze bij opheffing (liquidatie) in staat zijn om alle schulden af te betalen. Bij Yarden is dat antwoord duidelijk ‘nee’. De buffers liggen op een alarmerend laag niveau. 

Meer dan de verklaring wil het bedrijf op dit moment niet kwijt. Volgens het FD wankelt Yarden al jaren; de verzekeraar heeft op last van De Nederlandsche Bank al meerdere maatregelen genomen om zijn solvabiliteit op te krikken, zoals de verkoop van de aandelenportefeuille.

Ook poogde het zijn verzekeringstak te verkopen, maar die verkoop mislukte. Verzekeringsmaatschappij ASR en de Amerikaanse investeerder TPG toonden interesse, maar wilden bij nader inzien hun vingers niet aan het verzekeringsonderdeel branden. 

All-in-uitvaart

Het risico dat zij vrezen, is dat wat als een molensteen om de nek van Yarden hangt: de naturapolissen. Bij die polissen wordt geen bedrag uitgekeerd om de uitvaart te regelen, maar regelt de verzekeraar een all-in-uitvaart: van de kist tot de cake. Nu zijn de kosten van een uitvaart de afgelopen tientallen jaren zo hard gestegen dat de uitvaartverzekeraar diep in de buidel moet tasten om een uitvaart te regelen; vaak zijn de kosten hoger dan de bedragen die Yarden heeft gereserveerd. 

Het verzekeringsbedrijf zou al dik tien jaar geleden hebben geprobeerd de voorwaarden van die verzekeringen aan te passen, door een all-in-uitvaart om te zetten in een vaste uitkering van ruim 3700 euro. Maar daar hebben de rechter en klachtenloket Kifid een stokje voor gestoken.

Hoe de toekomst er nu uitziet voor Yarden (700 personeelsleden en 1 miljoen klanten),  is ongewis. De verzekeraar zal zijn kapitaalpositie hoe dan ook moeten verbeteren, de vraag is alleen hoe. Een aantal klanten vraagt zich op sociale media vertwijfeld af of zij straks nog wel de kosten voor hun uitvaart uitgekeerd krijgen. Yarden wil niet meer kwijt dan dat geld voor verzekerden zal worden uitgekeerd.

Lees door onder de tweets.

Vangnet 

Klanten hoeven zich niet druk te maken. Net als bij de grootbanken kent ook de verzekeringssector een vangnet. Als een verzekeraar failliet dreigt te gaan, probeert DNB de verzekeringsportefeuille onder te brengen bij financieel gezonde verzekeringsmaatschappijen.

Een optie op kortere termijn, die mogelijk de duizenden naturapolishouders zou duperen, is dat het bedrijf in overleg met de toezichthouder de voorwaarden aanpast en het recht ontneemt op de oude voorwaarden. Daarmee zouden de buffers, aldus het FD, op een veilig niveau belanden.

DNB wil niet nader ingaan op de financiële staat van Yarden. ,,Over individuele instellingen doen we geen uitspraken in verband met de toezichtvertrouwelijkheid’’, aldus een zegsvrouw. Wel wil zij kwijt dat de verzekeringssector als geheel al enige tijd voor stevige uitdagingen staat, onder andere door de huidige lage rente. Die rente drukt op langlopende verplichtingen van verzekeraars (en ook pensioenfondsen). 

Yarden is niet alleen uitvaartverzekeraar, maar ook uitvaartverzorger; het heeft eigen crematoria en uitvaartcentra.

Kijk hier hoe je de helft kunt besparen op je uitvaart: