Volledig scherm
Vrouwen verdienen voor hetzelfde werk gemiddeld nog steeds dik 16 procent minder dan mannen. © ANP

Meisjes die nú geboren worden, verdienen hun hele leven minder dan mannen

De loonkloof blijft maar gapen: meisjes die vandaag geboren worden, verdienen hun hele leven minder dan mannen. Pas aan het eind van deze eeuw verdient een vrouw voor hetzelfde werk evenveel als een man. 

Het gaat slecht met de gelijkheid tussen man en vrouw. Al twee jaar staat de emancipatie praktisch stil, dat concludeert de Zweedse Europarlementariër Anna Hedh op basis van een onderzoek. 

Vrouwen verdienen voor hetzelfde werk gemiddeld nog steeds dik 16 procent minder dan mannen, de pensioenkloof is gemiddeld 40 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen ligt 12 procent lager dan die van mannen, vooral door sociale normen, discriminerende wetgeving en het onwrikbare gegeven dat vrouwen stukken meer onbetaald huishoudelijk werk en zorgtaken op zich nemen. 

Deeltijd 

Als vrouwen banen vinden, werken zij veel vaker in deeltijd dan mannen (31,5 tegen 8,2 procent). Dat het tempo nog is vertraagd, komt door de bezuinigingen in de publieke sector: vaak op de zorg, waar verhoudingsgewijs meer vrouwen werken, en op kinderopvang, wat de kansen op betaald werk verder beperkt. Resultaat van de optelsom: voor bijna een kwart van de vrouwen dreigt armoede of sociale uitsluiting, vooral onder alleenstaande moeders en 55-plussers.

,,Het is bizar en triest dat we 37 jaar na de inwerkingtreding van de Wet Gelijke Behandeling nog dit soort vaststellingen moeten doen”, reageert Agnes Jongerius, PvdA-Europarlementariër en fractiegenoot van de Zweedse Anna Hedh. 

,,Het is extra triest omdat inmiddels 60 procent van de afgestudeerden vrouw is. Zij studeren sneller en met betere cijfers af dan mannen en hebben kort na hun studie ook maar weinig loonachterstand. Die lopen ze pas op als er kinderen komen. De werk-privébalans is dus één van de verklarende factoren. Daar mag men in Nederland weleens bij stilstaan als ze daar moeilijk doen over Europese voorstellen voor meer dan twee dagen betaald vaderschapsverlof.'' 

Hedh concludeert dat vrouwen beter af zijn in landen met collectieve loononderhandelingen. Dat is Jongerius uit het hart gegrepen: ,,De vakbeweging wordt soms als ouderwets gezien, maar net als in rapporten over de loonkloof tussen Oost- en West-Europa, zien we dat ze hard nodig is.''

Banengroei

Die ongelijkheid snel wegwerken, is niet alleen gunstig voor vrouwen. Meer gendergelijkheid, zegt Hedh met rapporten van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid in de hand, kan tot 10,5 miljoen extra banen opleveren, een arbeidsdeelname van bijna 80 procent, 15 tot 45 procent groei en 6 tot 9 procent meer inkomen per hoofd. 

Ter vergelijking: door de stagnerende emancipatie dreigt nu zelfs het EU-doel van 75 procent arbeidsdeelname in 2020 in gevaar te komen. Jongerius: ,,Dit zijn de feiten, nu moeten we die nog even binnen voetballen. Commissie en parlement zijn overtuigd, belangrijk is dat de lidstaten gaan meebewegen.” 

Wat Hedh betreft moeten Brussel, de nationale regeringen en het bedrijfsleven vaart maken met emancipatie.