Volledig scherm
Rotterdamse haven. 'Nederland heeft net als vorig jaar de beste haveninfrastructuur ter wereld.' © anp

Nederland is het beste jongetje in de Europese klas

Nederland behoort voor het tweede jaar achtereenvolgende jaar tot de meest concurrerende economieën ter wereld. Wereldwijd zijn alleen Zwitserland (eerste positie), de Verenigde Staten (tweede positie) en Singapore (derde) meer concurrerend.

Henk Volberda, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit is trots: ,,Nederland is opnieuw het meest concurrerende land van de Europese Unie.'' Dit blijkt uit het Global Competitiveness Report 2017-2018 van het World Economic Forum. De jaarlijkse graadmeter van internationaal concurrentievermogen is uitgevoerd onder 137 landen. Het Erasmus Centre for Business Innovation van Rotterdam School of Management verzamelde de gegevens voor Nederland.

Sterke basis
Volgens Alberda beschikt Nederland over een sterke basis: ,,Een infrastructuur van wereldklasse (derde positie op de ranglijst), een goed functionerende overheid en instituties (vier posities gestegen), een goed macro-economisch beleid met gezonde overheidsfinanciën (een stijging naar de veertiende plaats) en een hoogwaardige gezondheidszorg (vierde positie).''

Dit jaar heeft Nederland volgens Henk Volberda opnieuw aanzienlijke verbeteringen laten zien: ,,De marktwerking is verbeterd (vijfde positie) en het is gemakkelijker om nieuwe bedrijven op te richten. Daarnaast is Nederland een van de voorlopers als het gaat om de toepassing van nieuwe technologieën die de basis vormen van de vierde industriële revolutie, zoals kunstmatige intelligentie, robotisering, Internet of Things, cloud computing en 3D-printing."

Innovatie-ecosysteem
Bovendien stelt Volberda dat ,,bedrijven voor het eerst weer meer zijn gaan investeren in R&D (achtste positie) en veelvuldig samenwerken met kennisinstellingen (vijfde positie) waardoor hun innovatievermogen aanzienlijk is verhoogd (zesde positie) en zij in staat zijn nieuwe digitale verdienmodellen te ontwikkelen.'' De snelle adoptie van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving en toepassing binnen bedrijven leidt volgens Henk Volberda tot ,,een innovatie-ecosysteem dat Nederland in een uitstekende positie plaatst om maximaal te profiteren van de vierde industriële revolutie.''  

Beter onderwijs  
In contrast met de aanzienlijke verbeteringen op het gebied van innovatie staat de daling van Nederland op het gebied van kwaliteit van hoger onderwijs. Nederland is een plaats gezakt in hoger onderwijs en moet naast koplopers Singapore en Finland nu ook de VS voorlaten. Volberda stelt: ,,Nederland heeft nog steeds excellent hoger onderwijs, maar de instroom is afgenomen. Gezien de uitdagingen en de snelle uitholling van bepaalde kennis, vaardigheden en functies door robotisering en kunstmatige intelligentie zijn meer investeringen in het Nederlandse hoger onderwijs noodzakelijk. Niet alleen voor de jongere generatie, maar ook voor academische bij- en omscholing van de oudere generaties.''