Volledig scherm
Martijn Brand directeur bij salarisverwerker ADP geeft woensdagochtend in Amsterdam een toelichting op het loonstrookje van 2016. © anp

Nettoloon stijgt in 2016 voor meeste werknemers

Vrijwel elke werknemer gaat er in 2016 financieel op vooruit, wat met name te maken heeft met lagere belastingen. Dat meldt salarisverwerker ADP woensdagochtend tijdens een uitleg van het nieuwe salarisstrookje.

Minimumloners zien hun salaris met netto 76 euro stijgen. Iemand met een modaal inkomen houdt 69 euro per maand meer over. Werknemers die anderhalf keer modaal verdienen lopen het voordeel bijna helemaal mis. Zij krijgen er slechts 6 euro per maand bij. Tweemaal modaal mag rekenen op 52 euro extra per maand.

ADP, dat de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers verzorgt, voerde de berekeningen uit op basis van de belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen van 2016.

Drie oorzaken
De salarisverwerker ziet drie oorzaken voor het gegeven dat de meeste werknemers in Nederland dit jaar maandelijks een hoger bedrag aan loon overhouden. Zo daalt het belastingtarief in de tweede en derde schijf (van 42% naar 40,40%), is de derde schijf opgerekt waardoor jaarinkomens tussen de 56.000 en 66.400 euro in 2016 voor het laatste deel van het loon in een lager belastingtarief vallen (40,40% in plaats van 52%), en als derde profiteren vooral de jaarinkomens tot 34.500 euro van een hogere arbeidskorting (het maximale bedrag stijgt met 883 euro naar 3.103 euro).

Voor sommigen zit er een addertje onder het gras. Doordat de belastingtarieven van de tweede en derde schijf dalen, hebben huizenbezitters die meer dan 19.922 euro per jaar verdienen te maken met een (kleine) teruggang van de hypotheekrenteaftrek. Dit speelt vooral bij werknemers met een bruto maandsalaris tussen de 4500 en 5150 euro. Zij kunnen op jaarbasis honderden euro's minder aftrekken.

De dip in de loonstijging van werknemers die anderhalf keer modaal verdienen wordt veroorzaakt door de afbouw van de algemene heffingskorting.

Ambtenaren
De loonsveranderingen verschillen per sector. De stijgingen van het netto maandloon zijn voor ambtenaren in de meeste gevallen het grootst (zie figuur hieronder). Het nettoloon van een ambtenaar met een minimumloon stijgt relatief gezien het meest: hij houdt netto bijna 6,5% meer over. Inclusief de stijging van het bruto minimumloon betekent dit een voordeel van 82 euro per maand.

(Het artikel gaat onder de figuur verder)

Maandlonen 2016 met netto veranderingen

Klik op afbeelding voor grotere versie

Met kinderen
Een alleenverdiener met kinderen die bruto 5.000 euro per maand verdient, krijgt een hogere kinderbijslag, maar ook deze werknemer levert - bij twee kinderen - volgens ADP jaarlijks 474 euro netto in.

Een gezin met twee kinderen waarvan beide partners een inkomen van 2.500 euro hebben, gaat er netto jaarlijks juist 2.543 euro op vooruit. ,,Zo kan het zijn dat twee identieke gezinnen die naast elkaar wonen in een rijtjeshuis en hetzelfde totale brutoloon verdienen, ten opzichte van vorig jaar onder de streep netto meer dan 3.000 euro per jaar van elkaar verschillen," zegt Dik van Leeuwerden namens ADP in een persbericht.

(Het artikel gaat onder de figuur verder)

Loonveranderingen 2016 voor gezinnen met kinderen

Klik op afbeelding voor grotere versie

Geen kinderen
De belastingwijzigingen pakken volgens ADP het meest negatief uit voor alleenverdieners zonder kinderen, met een eigen huis en een brutosalaris van 5.000 euro.

Bij een WOZ-waarde van 260.000 euro en een hypotheekrente van 3% levert deze groep op jaarbasis 533 euro in (zie figuur hieronder).

Loonveranderingen 2016 voor gezinnen zonder kinderen

Klik op afbeelding voor grotere versie

Belastingplan
ADP is bij de berekeningen uitgegaan van het loon in januari. Door het late akkoord in Den Haag over het belastingplan wijzigen de nettolonen per 1 april opnieuw. Dan valt het voordeel voor werknemers een paar euro's lager uit dan in de eerste drie maanden van dit jaar.

Een modaal salaris levert dan weer 4 euro per maand in ten opzichte van het nettoloon in het eerste kwartaal. De meeste mensen gaan er in 2016 dus nog steeds op vooruit. Voor anderhalf keer modaal valt het voordeel van januari vanaf april wel weer helemaal weg.

De werkgeverslasten pakken dit jaar overigens hoger uit. Volgens ADP zijn bedrijven in het algemeen meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen dan vorig jaar. Een aantal premies gaat omhoog, enkele bijdragen dalen. Per saldo betekent dat iets hogere kosten. Alleen in de bouwsector dalen de werkgeverslasten.