Volledig scherm
Ook ondernemers ontdekken energiebesparende maatregelen. © ANP XTRA

Ondernemer spekt vooral eigen portemonnee met duurzaamheid

Drie op de vier mkb’ers doet inmiddels aan duurzaamheid. Ongeveer de helft zet in op energiebesparing, één op de drie doet aan afvalreductie en recycling. De belangrijkste drijfveer voor verduurzaming? De eigen portemonnee. 

Duurzaam ondernemen wordt bij de ondernemers vooral ingegeven door de te realiseren kostenbesparingen en niet zozeer uit ideologische motieven, zo constateren de economen van ING Economisch Bureau op basis van een onderzoek onder bijna 700 mkb-bedrijven. 

,,Duurzaamheid moet in de eerste plaats financieel voordeel opleveren voor het bedrijf. Dat verklaart ook waarom energiebesparing zo hoog scoort. De terugverdientijd van dergelijke investeringen zijn over het algemeen kort," aldus de onderzoekers.

Ook voor de komende twee jaar zeggen de mkb'ers vooral te willen inzetten op energiebesparende maatregelen en in het opwekken of gebruik van duurzame energie, zoals zonnepanelen en windenergie. Verregaande maatregelen zoals CO2-reductie en natuurherstel blijken vrij laag te staan op de investeringsagenda van het midden- en kleinbedrijf. 

Concurrentie

,,Het begin is er, maar er is nog een lange weg te gaan. Duurzaamheid biedt ook kansen voor het mkb om zich bijvoorbeeld met nieuwe verdienmodellen te onderscheiden van de concurrentie. Vooral innovatieve mkb-bedrijven zetten duurzaamheid hier actief voor in”, signaleren de ING-onderzoekers. 

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de kabinetsformatie. Met een doelstelling van een reductie van de CO2-uitstoot van 85 procent tot 95 procent in 2050 ontkomt ook het mkb er niet aan om duurzamer te worden. 

  1. Hoe een Gorcumse werf uitgroeide tot vlaggendrager van de Nederlandse scheepsbouw
    PREMIUM
    Interview

    Hoe een Gorcumse werf uitgroeide tot vlaggendra­ger van de Nederland­se scheeps­bouw

    Veertig jaar geleden lag de scheepsbouw in Nederland op z’n gat. Het miljardendebacle rond Rijn-Schelde-Verolme (RSV) leek het einde van een tijdperk. Anno nu rolt het ene na het andere bijzondere schip van Nederlandse makelij van de werf. Alle grote RSV-werven bestaan nog en zijn - opvallend genoeg - weer in handen van één onderneming: Damen. Het bedrijf is de vlaggendrager van een maakindustrie die zich opnieuw uitvindt. Een interview met ceo René Berkvens van Damen Shipyards Group.