Paarden op bloedboerderijen lijden voor melk en varkensvlees

VIDEOOp 'bloedboerderijen' in Zuid-Amerika worden tienduizenden drachtige merries mishandeld om een hormoon uit hun bloed te halen. Dat hormoon wordt ook in de Nederlandse veehouderij gebruikt om de vruchtbaarheid van zeugen en melkkoeien te verhogen. 

In Nederland is het al een aantal jaar niet meer toegestaan om het veemedicijn te winnen uit paardenbloed. Farmaceuten, waaronder twee Nederlandse bedrijven, omzeilen dat verbod door het vruchtbaarheidshormoon  te importeren uit Argentinië en Uruguay. In die landen is amper controle op het welzijn van dieren. 

Op gespecialiseerde boerderijen worden merries er doorlopend zwanger gemaakt om het hormoon PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropine) uit hun bloed te 'oogsten'. De paarden worden daarbij stelselmatig mishandeld, blijkt uit recente inspecties van een aantal Europese dierenwelzijnsorganisaties. 

Drachtige merries

Quote

Het is ten hemel schreiend. Drachtige merries worden op gruwelijke wijze leeggemol­ken, hun veulens doodgekne­pen in de baarmoeder

Anja Hazenkamp, Europarlementariër Partij voor de Dieren

Gedurende ongeveer elf weken wordt bij drachtige merries een of twee keer per week tien liter bloed afgetapt uit hun halsslagader. Als de halfwilde paarden tegenstribbelen worden ze geschopt en geslagen, zo is te zien op videobeelden. Na de vijfde maand van de dracht zit het vruchtbaarheidshormoon niet meer in het bloed. Het veulen wordt dan meestal geaborteerd, zodat de merries sneller opnieuw drachtig worden. 

De verzwakte merries kampen volgens de dierenwelzijnsorganisaties vaak met complicaties van miskramen, bloedarmoede en infecties. Op de velden rond de bloedboerderijen filmden ze kreupele, uitgemergelde merries en karkassen van dieren die het zware productieproces niet hebben overleefd.

Over vergelijkbare beelden ontstond 2,5 jaar geleden al grote ophef. Het Europees Parlement nam in maart vorig jaar een voorstel aan van de Partij voor de Dieren om de import te verbieden van diergeneesmiddelen waarvan de productie dierenleed veroorzaakt. Dat is nog altijd niet gebeurd. Behalve de Europese Commissie moet ook een meerderheid van de Europese landen er nog mee instemmen. Volgende week wordt het onderwerp waarschijnlijk besproken in de landbouw- en visserijraad. 

Bloedmerries

Dat proces duurt veel te lang, zegt Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. ,,De omstandigheden van paarden op bloedboerderijen zijn ten hemel schreiend. Drachtige merries worden op gruwelijke wijze leeggemolken, hun veulens doodgeknepen in de baarmoeder. In Europa vinden we dat soort praktijken terecht niet meer van deze tijd. Dan moeten we ook geen veemedicijnen meer toelaten waarvoor dieren buiten Europa zijn mishandeld.'' 

De omstandigheden voor bloedmerries zijn nog niet verbeterd, constateerden onderzoekers van de Duitse Animal Welfare Foundation en de Tierschützbund Zürich die de boerderijen in Uruguay en Argentinië onlangs opnieuw bezochten. Slechts één farmaceutisch bedrijf in Europa is inmiddels gestopt met de import van PMSG. 

Tekst loopt verder onder de foto

Paarden op de 'bloedboerderijen' uit de undercover filmbeelden van 
Tierschutzbund Zürich en Animal Welfare Foundation
Volledig scherm
Paarden op de 'bloedboerderijen' uit de undercover filmbeelden van Tierschutzbund Zürich en Animal Welfare Foundation © rv

Actie

Quote

Vruchtbaar­heids­be­han­de­lin­gen zijn medisch onnodig. Bovendien zijn er ook syntheti­sche alternatie­ven voor het hormoon

Clara Beck, Dier&Recht

Dier&Recht start vandaag een petitie om een snel Europees importverbod te eisen. De dierenwelzijnsorganisatie roept dierenartsen, varkenshouders en melkveehouders op om helemaal te stoppen met het gebruik van vruchtbaarheidsbehandelingen met geneesmiddelen die PMSG bevatten. ,,Deze ingrepen zijn medisch onnodig. Bovendien zijn er ook synthetische alternatieven voor PMSG'', zegt Clara Beck van Dier&Recht.

In de melkveehouderij en varkenshouderij worden vruchtbaarheidshormonen gebruikt om  de productie te verhogen: ze helpen dieren sneller opnieuw drachtig te worden. 15 tot 40 procent van de melkkoeien wordt eens of vaker met vruchtbaarheidshormonen behandeld, schat de beroepsorganisatie voor dierenartsen KNMvD. Bij zeugen ligt dat percentage lager. In de VS worden ook hormonen gebruikt om groepen koeien tegelijk drachtig te krijgen. Een strakke planning, waarbij alle dieren tegelijk kunnen worden geïnsemineerd, bespaart de veehouder arbeidskosten. In Nederland gebeurt dat volgens de dierenartsen 'sporadisch'. 

Dierenartsen

,,Als het klopt dat het welzijn van paarden in Zuid Amerika ernstige schade lijdt voor de productie van PMSG, dan vinden wij dat onacceptabel'', stelt de KNMvD. Volgens de dierenartsenorganisatie zijn niet voor alle soorten vruchtbaarheidsbehandelingen kunstmatige alternatieven voor het hormoon beschikbaar. ,,Daarom roepen wij de farmaceutische industrie op daar meer onderzoek naar te doen.'' Een deel van de oplossing ligt volgens de dierenartsen echter ook bij de boeren. Als zij dieren hun natuurlijke voortplantingsgedrag meer laten volgen, zijn minder behandelingen met vruchtbaarheidshormonen nodig.

Het Europees verbod op het winnen van hormonen uit het bloed van drachtige merries wordt door farmaceuten omzeild door het uit Zuid-Amerika te halen, waar geen enkel oog is voor het dierenwelzijn.
Volledig scherm
Het Europees verbod op het winnen van hormonen uit het bloed van drachtige merries wordt door farmaceuten omzeild door het uit Zuid-Amerika te halen, waar geen enkel oog is voor het dierenwelzijn. © rv