Volledig scherm
© Vijselaar en Sixma

Pensioenfondsen: We zijn er bijna

Het gaat  een stuk beter met de pensioenfondsen. Vier van de vijf grootste fondsen hebben voor het eerst in jaren voldoende geld in kas om alle pensioenen te kunnen betalen. Is het pensioenleed nu geleden?

Het goede nieuws

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dat is de boodschap die de pensioenfondsen in Nederland afgeven. De vijf grootste, ambtenarenfonds ABP, het pensioenfonds voor de zorgsector PFZW, Bpf Bouw voor de bouwsector en de metaalfondsen PME en PMT, hebben het in 2017 zo goed gedaan dat de pensioenen in 2018 niet verlaagd hoeven te worden. Ook voor de langere termijn ziet het er beter uit. Nog een klein beetje meer vermogen en ook de dreigende kortingen voor 2019 en 2020 zijn van de baan.

Het is lang geleden dat pensioenfondsen zo optimistisch klonken. Nu de economie goed draait en de rente omhoog kruipt leeft de hoop bij de pensioenfondsen dat ze die paar procent extra vermogen kunnen halen in de komende twee jaar.

Nog meer goed nieuws

Wie de afgelopen jaren van baan veranderde, merkte dat het oude pensioen vaak niet kon worden meegenomen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever. Dat mag alleen als het oude en het nieuwe pensioenfonds voldoende vermogen hebben. De grens is de zogenoemde dekkingsgraad van 100 procent. Die hebben de meeste fondsen nu gehaald.

Quote

Als bij het nieuwe fonds de pensioenen bijvoor­beeld sneller verhoogd kunnen worden is het slim om het pensioen over te dragen

Jaap Harmsen, directeur bij pensioenadviesbureau Pensioen Perspectief

Waardeoverdracht zoals het meenemen van het pensioen wordt genoemd, kan gunstig zijn. ,,Als bij het nieuwe fonds de pensioenen bijvoorbeeld sneller verhoogd kunnen worden is het slim om het pensioen over te dragen'', zegt Jaap Harmsen, directeur bij pensioenadviesbureau Pensioen Perspectief. 

Kijk altijd goed of de nieuwe regeling beter is dan de oude. Is dat niet het geval, dan is het verstandiger het al opgebouwde pensioen gewoon te laten staan bij het oude pensioenfonds. Overdragen mag, maar hoeft niet. Deze regel geldt straks niet meer voor kleine pensioenen. Die mag het pensioenfonds automatisch overdragen aan het nieuwe fonds.

Een derde belangrijk punt is het partnerpensioen. ,,Soms bouw je een partnerpensioen op, soms is het alleen een risicoverzekering. Dan wordt verzekerd dat de nabestaande een partnerpensioen krijgt als de werknemer overlijdt voor pensioendatum'', zegt Harmsen. Als je alleen een risicoverzekering hebt, stopt die op het moment dat je uit dienst treedt. Dan is het partnerpensioen niet meer verzekerd. Het is dus zaak je er goed van te vergewissen hoe het partnerpensioen is geregeld bij het nieuwe pensioenfonds. Is het even goed of beter geregeld, dan is overstappen zinvol, anders niet. 

Het minder goede nieuws

Fijn dat er niet gekort hoeft te worden, want dat betekent evenveel euro’s in de portemonnee. Maar compensatie voor de prijsstijgingen is er voor de meeste gepensioneerden niet bij. Dat betekent dat pensioenen koopkracht inleveren, net als de achter ons liggende jaren ook al het geval was. Dat totale koopkrachtverlies kan oplopen tot ruim 20 procent in 2021 berekenden pensioenadviesbureau's Mercer en Aon Hewitt al eerder.

En het kan nog wel even duren voor de pensioenen in euro’s gaan stijgen. Pensioenfonds ABP moet bijvoorbeeld 100 miljard euro extra in kas hebben voor ze de pensioenen weer kunnen laten meestijgen met de inflatie. Van de grote fondsen kan alleen Bpf Bouw dit jaar de pensioenen een beetje verhogen.