Volledig scherm
Stadslandbouw, één van de tientallen voorbeeldfinancieringen van Nationaal Groenfonds. © RV

Stortvloed aan initiatieven geeft Groenfonds kopzorgen

Groene projectenGroene projecten zijn hip, in trek en leveren winst op voor het milieu en de portemonnee. Het aantal nieuwe initiatieven stijgt snel, merken ze bij het Nationaal Groenfonds. Het investeringsloket vreest veel ondernemers te moeten teleurstellen: de bodem van het potje voor dit jaar is nu al in zicht.

Voor grote, gegarandeerd succesvolle projecten - een windpark op zee bijvoorbeeld - staan investeerders massaal in de rij. Maar de kleine ondernemer die bij een natuurgebied een bezoekerscentrum wil realiseren of een agrariër die zelf 'groen' gas wil opwekken, krijgt vaak nul op het rekest bij de bank. En alternatieve investeringsmogelijkheden? Die zijn er vaak niet.

,,Investeerders vinden het nog lastig om een goede inschatting te maken van kosten en winstgevendheid'', constateert directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Een van die weinige partijen die in dit gat springt, is het Nationaal Groenfonds. Het investeert al twintig jaar in initiatieven die de groene leefomgeving verbeteren. Waar het vroeger vooral landschaps- en natuurprojecten financierde, heeft het de afgelopen jaren de strategie verschoven naar kleine, duurzame initiatieven.

Superslimme plasticafvalmachine

Volledig scherm
Plasticafval © Marc Bolsius

Recent nog heeft het aan Urban Mining Corp een lening verstrekt voor 1,5 miljoen euro met een looptijd van 5 jaar. Het bedrijfje - voortgekomen uit een innovatie van de TU Delft - draait op een superslimme plasticafvalmachine. Als het meezit, kan de installatie straks niet alleen plastic van afval ontdoen en sorteren op soort, maar ook op kleur. Dan kan het recyclebare plastic zo worden toegepast dat het geld in het laatje brengt. Een ton wit plastic levert 700 euro op. En er hoeven minder fossiele grondstoffen gebruikt te worden en er is minder zwerfafval.

De moeite waard dus om geld in te steken, reageert 
strategisch adviseur Pieter Baars van het Groenfonds. Dat geld komt uit een revolverend fonds: het geld én de aflossingen vloeien terug naar het Groenfonds, waarna het beschikbaar komt voor nieuwe investeringen. In het potje zit in totaal 60 miljoen euro dat de afgelopen jaren aan zo'n 1.500 tot 2.000 initiatieven is uitgeleend. Gemiddeld hebben die een omvang van 2,5 tot 5 ton, soms miljoenen. De leningen lopen vaak 5 tot 10 jaar.

Wegens succes gesloten

Voor het eerst sinds de oprichting dreigt het Nationaal Groenfonds het investeringsloket nu al voor de rest van het jaar te moeten sluiten. Het potje is te beperkt voor de hoeveelheid financieringsaanvragen, aldus Baars.

Vorig jaar vloeide 8,8 miljoen terug naar het fonds. Verder werden 234 hectare nieuwe natuur gefinancierd en gerealiseerd, ongeveer 475 voetbalvelden. Ook heeft het fonds 666.000 ton CO2 uitstoot vermeden, door het benutten van duurzame energie, of vastgelegd in bos. Goede resultaten voor een kleine, maar in dit veld belangrijke partij. Dat belang lijkt alleen maar toe te nemen. Alleen al dit jaar zijn 75 nieuwe financieringsaanvragen binnengekomen met een investeringsbehoefte van 80 miljoen euro.

Een van de verklaringen is dat de ondernemers het Groenfonds steeds beter weten te vinden. ,,Ook is het aantal loketten waar ondernemers kunnen aankloppen beperkt'', beaamt Baars.

Investeren

Quote

Wat we vaak zien is dat als wij instappen banken co-financie­ring wél aandurven

Pieter Baars, strategisch adviseur Nationaal Groenfonds

Banken willen wel investeren, maar eigenlijk pas in de opschaalfase. Baars: ,,Wij kijken ook heel kritisch, maar hebben de expertise in huis om de projecten op waarde te schatten. Wat we vaak zien is dat als wij instappen banken co-financiering wél aandurven.''

Ondertussen draait de overheid de subsidiekraan verder dicht. Het Groenfonds hoopt het ministerie van Economische Zaken en provincies te bewegen om het investeringspotje aan te vullen tot 100 miljoen euro. De NVDE zou dat zeer toejuichen. Van der Gaag: ,,Er zijn al zo weinig financieringsloketten. Als het Groenfonds de deuren moet sluiten, dan komen veel groene projecten niet van de grond. Die hebben we hard nodig, willen we als maatschappij verduurzamen.''

Quote

Als het Groenfonds de deuren moet sluiten, dan komen veel groene projecten niet van de grond. Die hebben we hard nodig, willen we als maatschap­pij verduurza­men

Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE)