Volledig scherm
© TNO

'Trilfiets' behoedt oudere berijder voor ongelukken

Onderzoeksorganisatie TNO in Helmond is bezig om een 'slimme fiets' te ontwikkelen. Deze fiets waarschuwt zijn berijder voor paaltjes, auto's of andere obstakels die soms lastig te ontwijken zijn en ernstig letsel kunnen veroorzaken. In geval van een bijna botsing, gaan de handvaten en het zadel trillen. Vooral voor ouderen die vaak betrokken zijn bij fietsongelukken, biedt de fiets soelaas, aldus de organisatie.

Volgens TNO-woordvoerder Maarten Lörtzer zijn de plannen allemaal nog in de beginfase. ,,In de statistieken is een stijgende lijn te zien in het aantal eenzijdige ongelukken waar ouderen met de fiets bij betrokken raken. Soms is er sprake van ernstig letsel" vertelt Lörtzer. Statistieken van het SWOV laten zien dat het aantal fietsers van boven de 70 dat betrokken raakt bij een ongeval en daaraan ernstig letsel overhoudt, met ruim 50 procent is gestegen in de afgelopen tien jaar. Die trend geldt ook voor ouderen die minder zwaar letsel aan ongevallen overhouden. 

In het kader van het project 'Veilig en Bewust op de fiets' hebben TNO, Roessingh Research and Development en de Fietsersbond in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de proof-of-conceptfiets ontwikkeld. Dit moet het fietsverkeer veiliger maken omdat uit onderzoek blijkt dat met name steeds meer ouderen fietsend de weg op gaan en kwetsbaar zijn voor het overige verkeer.

Technische snufjes 
De nieuwe fiets heeft een aantal mooie technische snufjes zoals een radar aan de voor- en achterkant, een tabletscherm met verkeersinformatie op het stuur en een trapondersteuning. Dit laatste is standaard op elektronische fietsen maar in geval van plotseling naderend verkeer kan de trapondersteuing worden uitgezet, waardoor een gevaarlijke situatie vermeden kan worden. De 'slimme' componenten van de fiets, komen uit de auto-industrie.

De intelligente fiets van TNO heeft allerlei technische snufjes.
Volledig scherm
De intelligente fiets van TNO heeft allerlei technische snufjes. © TNO

Productie
Het prototype van de 'slimme fiets' is nu nog alleen gericht op ouderen die over het algemeen traag anticiperen in het verkeer. Later worden ook mogelijkheden met de fiets bekeken voor andere (kwetsbare) doelgroepen. ,,TNO is een onderzoeksbedrijf dat onderzoek doet aan de hand van maatschappelijke behoeften en vragen en daarbij innovaties ontwikkelt die vervolgens in de markt een plek moeten krijgen. Deze fiets is ontworpen voor ouderen die wat extra hulp kunnen gebruiken bij het fietsen," vertelt Lörtzer.

Verkeersveiligheid
De 'slimme fiets' is niet het enige project in het kader van verkeersveiligheid waar TNO op dit moment mee bezig is. ,,Er wordt gewerkt aan airbags op motorkappen van auto's, zodat de fietser die in botsing komt met een voertuig, een zachtere landing maakt. Ook werkt TNO aan vrachtwagencolonnes uitgerust met sensoren, zodat de voertuigen op veilige afstand van elkaar blijven."

TNO is momenteel ook een kruispunt in Helmond aan het ontwikkelen dat ongelukken kan voorkomen doormiddel van sensoren. Deze sensoren worden dan in voertuigen geplaatst en zorgen ervoor dat wanneer een fietser en een auto zich in een gevaarlijke situatie komen te bevinden, beide voertuigen afremmen. 'Het testen met de nieuwe 'slimme fiets' zal op dit type kruispunt gebeuren, het samenvoegen van de fiets en dit kruispunt kan een optie zijn,' aldus Lörtzer.

Op dit slimme kruispunt, dat communiceert met zijn weggebruikers, zal de proof-of-conceptfiets getest worden.
Volledig scherm
Op dit slimme kruispunt, dat communiceert met zijn weggebruikers, zal de proof-of-conceptfiets getest worden. © TNO