Volledig scherm
Poolse arbeider aan de rode bessenoogst in Buren. © William Hoogteyling

Ede: grote wooncomplexen buitenlandse arbeiders op bedrijventerreinen of in kantoorgebouwen

EDE - Werkgevers of uitzendbureaus die arbeiders uit andere landen van de Europese Unie willen huisvesten, mogen dat in de gemeente Ede niet overal doen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal uitgangspunten voor de huisvesting van arbeidsmigranten opgesteld.

Het gaat hierbij om arbeiders die hier tussen enkele maanden en maximaal drie jaar werken en verblijven, maar wel weer willen terugkeren naar hun geboorteland. Arbeidsmigranten die hier permanent willen blijven, moeten voor een woning dezelfde weg bewandelen als anderen.

Niet in woonwijken

Het is niet de bedoeling dat de buitenlandse werknemers in kamers in huizen in woonwijken gaan wonen. Ook is het verboden dat ze in recreatieparken wonen. De gemeente controleert hier de laatste tijd al strenger op. B en W vinden het belangrijk dat de arbeidsmigranten dicht bij hun werkplek wonen, maar ook in de nabijheid van allerlei voorzieningen. 

Voor grootschalige (tot maximale vierhonderd personen) woonplekken noemen ze de rand van bedrijventerreinen geschikt. Kleinere (maximaal honderd bewoners) complexen mogen ook elders komen. 

Leegstaande kantoorpanden

Quote

De complexen voor arbeidsmi­gran­ten kunnen worden gemaakt in bestaande gebouwen, bijvoor­beeld leegstaan­de kantoorpan­den, of er kan nieuwbouw worden gepleegd.

De complexen kunnen worden gemaakt in bestaande gebouwen, bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden, of er kan nieuwbouw worden gepleegd. Per kamer mogen maximaal twee personen worden gehuisvest. Ieder complex moet bewoners de mogelijkheid bieden om samen te komen en ontspanning te zoeken. Bovendien moet worden gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid, zowel voor auto's en andere motorvoertuigen als fietsen. 

Beheerder op complex is verplicht

Op ieder complex met meer dan honderd bewoners moet altijd een beheerder aanwezig te zijn. Bij kleinere moet er in elk geval een worden aangewezen. Die dient naast Nederlands ook de taal te beheersen van de grootste groep bewoners. Om goed in de gaten te houden wie waar verblijft, moet de beheerder een nachtregister bijhouden. Buitenlandse werknemers die meer dan vier maanden blijven, moeten ook bij de gemeente worden ingeschreven.

Nog geen gegadigden

Er heeft zich nog niemand gemeld met een uitgewerkt plan. ,,Er is tot nu toe een enkele initiatiefnemer bij de gemeente gekomen om samen te kijken naar de mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten’’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Quote

Er is tot nu toe een enkele initiatief­ne­mer bij de gemeente gekomen om samen te kijken naar de mogelijkhe­den.

Woordvoerder gemeente Ede

In de gemeente Ede werken en verblijven tussen de 1500 en 2500 buitenlandse arbeidskrachten. Met de nieuwe regelgeving hopen B en W beter zicht te krijgen op hun doen en laten. De verantwoordelijkheid voor de huisvesting ligt bij de werkgever. De gemeente belooft het papierwerk snel te regelen. Bij ieder plan is er eerst overleg met omwonenden.

Volledig scherm
In Bodegraven is een ‘Polenhotel’ in aanbouw. Buren maken bezwaar. © Frank de Roo
Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Ede